Articles / zlatý fond

Prejudiced about prejudice / Cecchin, Gianfranco -- Soderlund, John

It has always been a habit, he says, "to do something and reflect". That is as much the case now as it was way back in the early 1970's, during the nascent days of the Milan school of family therapy. Cecchin's co-revolutionaries at the time were Boscolo, Prata and Selvini Palazzoli, all of whom had been pointed in a psychoanalytic direction by their teachers.

Hesla: interview ; předpoklady ; předsudky ; reflektování ; znevažování

Viz též: New Therapist Magazine; PŘEKLAD

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Articles, Highly Recommended


Thesis / kazuistiky

Závěrečná kazuistika aneb Jitka Konstruktérka / Hrušková, Barbora

2014. 12 s.

Co se v tu chvíli děje ve mně? Cítím, jak mě ten příběh o unaveném mateřství něčím přitahuje, zdá se mi důvěrně známý. Mám chuť říct, jak moc jí rozumím, že to taky znám, atd. Naštěstí odolám, vzpomenu si na ve výcviku mnohokrát opakovanou zásadu, že terapeutický hovor má být jiný než ten „u kafíčka“ a vrátím se k Jitce. A taky ke své otázce, kde se vzalo její přání víc naslouchat svým dětem, získat odstup od jejich problémů, nehodnotit je a namísto toho je přijmout takové, jaké jsou.

Hesla: externalizace ; kazuistika ; předsudky ; rodinná terapie ; sebereflexe

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reportsSubject: předsudky

Celkem záznamů: 8Control Number(s):

  • SUBJECT|(SYS)predsudky


Thesis / kazuistiky

Závěrečná práce / Vostřelová, Stanislava

2007. 11 s.

Při tomto setkání nebyla řešena žádná objednávka, kromě terapeutovy. Opět přišly na řadu stesky na podmínky života ve vězení, což mě vedlo k zadání otázky, zda má pobyt ve VT také nějaká pozitiva. Otázku v danou chvíli K. vyhodnotil zřejmě jako nesmyslnou a neuměl na ni odpovědět. Což se podařilo až v následující konzultaci a potvrdilo skutečnost, že myšlenky v mezidobí pracují.

Hesla: formulování zakázky ; hněv ; kazuistika ; předsudky ; vnímání ; vězení

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Thesis / kazuistiky

Kasuistika - případová práce / Trybenekrová, Daniela

Praha: 2007. 9 s.

Po supervizi jsem začala být otevřenější k tématům paní R. a pracovat s nimi. Poté došlo ke změně postojů i u paní R. Paní R. začala přemýšlet a vyhodnocovat věci, které se jí v životě udály a dějí. Před započetím konzultací o věcech nikdy nepřemýšlela. Paní R. na začátku naší spolupráce řekla “měla jsem pocit, že to všechno, co se mi dělo, tak má být.“

Hesla: domácí násilí ; doprovázení ; kazuistika ; kutání ; oceňování ; partnerské vztahy ; předsudky ; soukromá praxe

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Reports / překlady KN54

Kybernetika předsudků v psychoterapeutické praxi / Cecchin, Gianfranco -- Lane, Gerry -- Ray, Wendel A. -- Úlehla, Ivan (překlad)

Originální název: The Cybernetics of Prejudices in the Practice of Psychotherapy

In: Systemic Thinking and Practice Series. London, Karnac Books 1994. -

Text, který jsem vybral, tvoří pro mne nejzajímavější asi čtvrtinu celé knihy. Kapitoly Úvod a Klinické předsudky jsou v celku až na nepatrné krácení označené [...]. Z ostatních kapitol, jsem poznamenal některé odstavce a věty, které se mi zdají důležité pro pochopení souvislostí a záměru autorů. Podstatné se mi jeví sepsání vlastních předpokladů autorů, předsudků jimž sami věří viz kapitola Klinické předsudky.

Různé: Poznámka překladatele

Hesla: klasika ; nesamozřejmost ; předpoklady ; předsudky ; reflektování ; samozřejmost ; teorie ; znevažování

Viz též: ebrary

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports, Highly Recommended


Translations / zlatý fond

Mít předsudky k předsudkům / Cecchin, Gianfranco -- Soderlund, John -- Brychtová, Pavla (překlad)


In: Prejudiced about prejudice
Hostitelský dokument

„Něco dělat a reflektovat to“ byl pro mě vždycky zvyk. V současné době máme takové množství případů jako cest na počátku 70. let, během vznikající rodinné terapie Milánské školy. Cecchinovými „spolurevolucionáři“ byli v té době Boscolo, Prata a Selvini Palazzoli, kteří se vydali stejným psychoanalytickým směrem jako jejich učitelé. Ale psychoanalytické myšlení nesituovalo věci dost jasně v jejich souvislostech, poznamenává. Jeho úkolem a úkolem jeho kolegů tak bylo nastavit hlavní směr jejich nového přístupu. A tak přichází intervence zaměřené na narušení strukturálních her rodin a jejich odporu změnit chování. Ale rostoucí tradice reflexe výsledků tohoto terapeutického směru umožnila vzestup dalším myšlenkám a oblastem pro zkoumání, které se týkaly mnohem více terapeutů než jejich klientů.

Hesla: interview ; předpoklady ; předsudky ; reflektování ; znevažování

Viz též: New Therapist Magazine

V kolekcích: Theses > Translations, Highly Recommended


Thesis / kazuistiky

Rozvod s depresí a sebevražednými tendencemi / Diallo, Karolina

Praha: 2012. 20 s.

Případ klientky, která ve mně po prvním setkání zanechala pocit zmatenosti a naprostého zoufalství. Vybočovala ze všeho, s čím jsem se do té doby setkala, vzbudila ve mně strach, že její případ dalece přesahuje mé možnosti, se strachem se snoubila úzkost, že sebemenší špatný krok v terapii může být fatální a přes všechna „ne“, které mé terapeutické nitro ten den křičelo, mi kontext a průběh prvního setkání nedovolil vycouvat.

Hesla: kazuistika ; otázka na zázrak ; partnerské vztahy ; předsudky ; přepis rozhovoru ; sebereflexe ; sebevražda

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Thesis / kazuistiky

Závěrečná práce / Brisudová, Ivana

Boršice: 13 s.

Tady se přiznám, vzala jsem na sebe víc, než jsem musela. Uvědomuji si zpětně, že jsem mluvila příliš za klientku. Možná jsem ji měla nechat začít mluvit o tom, proč chce, aby mamka ty kazety viděla, k čemu to bude užitečné pro naši společnou práci. Hodně by se nám vyjasnil smysl, navíc když přibyl jeden člen navíc, věděly bychom, kam směřujeme. Teď to tam je taky, ale musela jsem moc pracovat.

Hesla: bezpečí ; formulování zakázky ; kazuistika ; kutání ; probační služba ; předsudky ; reflektování ; rodinná terapie ; stěžovatel

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports