000002078 001__ 2078
000002078 005__ 20151005193940.0
000002078 041__ $$aanglicky
000002078 100__ $$0AUTHOR|(SYS)cecchingianfranco$$aCecchin, Gianfranco
000002078 245__ $$aPrejudiced about prejudice
000002078 520__ $$aIt has always been a habit, he says, "to do something and reflect". That is as much the case now as it was way back in the early 1970's, during the nascent days of the Milan school of family therapy. Cecchin's co-revolutionaries at the time were Boscolo, Prata and Selvini Palazzoli, all of whom had been pointed in a psychoanalytic direction by their teachers.
000002078 655__ $$arozhovor
000002078 653__ $$0SUBJECT|(SYS)sebereflexe$$areflektování
000002078 653__ $$aznevažování
000002078 653__ $$0SUBJECT|(SYS)predpoklady$$apředpoklady
000002078 653__ $$0SUBJECT|(SYS)predsudky$$apředsudky
000002078 653__ $$ainterview
000002078 65017 $$azlatý fond
000002078 700__ $$0AUTHOR|(SYS)soderlundjohn$$aSoderlund, John
000002078 8564_ $$s47104$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2078/files/Original.doc
000002078 909C4 $$dhttp://www.newtherapist.com/cecchin.html$$pNew Therapist Magazine
000002078 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/952$$pPŘEKLAD
000002078 980__ $$aARTICLE

000001543 001__ 1543
000001543 005__ 20150222204547.0
000001543 041__ $$ačesky
000001543 100__ $$0AUTHOR|(SYS)hruskovabarbora$$aHrušková, Barbora
000001543 245__ $$aZávěrečná kazuistika aneb Jitka Konstruktérka
000001543 260__ $$c2014
000001543 300__ $$a12 s.
000001543 520__ $$aCo se v tu chvíli děje ve mně? Cítím, jak mě ten příběh o unaveném mateřství něčím přitahuje, zdá se mi důvěrně známý. Mám chuť říct, jak moc jí rozumím, že to taky znám, atd. Naštěstí odolám, vzpomenu si na ve výcviku mnohokrát opakovanou zásadu, že terapeutický hovor má být jiný než ten „u kafíčka“ a vrátím se k Jitce. A taky ke své otázce, kde se vzalo její přání víc naslouchat svým dětem, získat odstup od jejich problémů, nehodnotit je a namísto toho je přijmout takové, jaké jsou.
000001543 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut10$$aUT10
000001543 65017 $$akazuistiky
000001543 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001543 653__ $$0SUBJECT|(SYS)sebereflexe$$asebereflexe
000001543 653__ $$0SUBJECT|(SYS)externalizace$$aexternalizace
000001543 653__ $$0SUBJECT|(SYS)rodinaterapie$$arodinná terapie
000001543 653__ $$0SUBJECT|(SYS)predsudky$$apředsudky
000001543 8564_ $$s326776$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1543/files/Hruskova Barbora.pdf
000001543 980__ $$aTHESIS
000001543 999C5 $$9CURATOR$$hANDERSON, H.$$mKonverzace, jazyk a jejich možnosti. NC Publishing, a.s., 2009.$$rKN52
000001543 999C5 $$9CURATOR$$hÚlehla, Ivan$$mUmění pomáhat. Renesance Pisek, 1996$$rKN32
000001543 999C5 $$9CURATOR$$mSCHLIPPE, A., SCHWEITZER, J : Systemická terapie a poradenství. Cesta, 2006$$rKN1
000001543 999C5 $$9CURATOR$$mFREEDMAN, J., COMBS, G. Narativní psychoterapie. Praha, Portál, 2009, 320 s. ISBN 978-80- 7367-549-3.$$rKN33
000001543 999C6 $$a0-0-0-1-0-0-1$$t2014-09-03 08:37:27$$vInvenio/1.9999.3.dev0 refextract/1.5.40

000001418 001__ 1418
000001418 005__ 20140514105057.0
000001418 035__ $$aSUBJECT|(SYS)predsudky
000001418 150__ $$apředsudky
000001418 980__ $$aSUBJECT
000001418 980__ $$aAUTHORITY

000001254 001__ 1254
000001254 005__ 20150222204548.0
000001254 041__ $$ačesky
000001254 100__ $$0AUTHOR|(SYS)vostrelovastanislava$$aVostřelová, Stanislava
000001254 245__ $$aZávěrečná práce
000001254 260__ $$c2007
000001254 300__ $$a11 s.
000001254 520__ $$aPři tomto setkání nebyla řešena žádná objednávka, kromě terapeutovy. Opět přišly na řadu stesky na podmínky života ve vězení, což mě vedlo k zadání otázky, zda má pobyt ve VT také nějaká pozitiva. Otázku v danou chvíli K. vyhodnotil zřejmě jako nesmyslnou a neuměl na ni odpovědět. Což se podařilo až v následující konzultaci a potvrdilo skutečnost, že myšlenky v mezidobí pracují.
000001254 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut04b$$aUT04b
000001254 65017 $$akazuistiky
000001254 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001254 653__ $$0SUBJECT|(SYS)predsudky$$apředsudky
000001254 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zakazka$$aformulování  zakázky
000001254 653__ $$avnímání
000001254 653__ $$ahněv
000001254 653__ $$avězení
000001254 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1254/files/vostrelova stanislava.pdf
000001254 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1254/files/vostrelova stanislava.gif?subformat=icon$$xicon
000001254 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1254/files/vostrelova stanislava.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001254 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1254/files/vostrelova stanislava.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001254 980__ $$aTHESIS
000001254 999C5 $$9CURATOR$$hLudewig, Kurt$$mSystemická terapie – základy klinické teorie a praxe, Palata, Praha 1994$$o4$$rKN1
000001254 999C5 $$9CURATOR$$hPecháčková, Soňa$$mZpráva o systemické terapii, ISZ, Praha 1993$$o3$$rKN38
000001254 999C5 $$9CURATOR$$hÚlehla, Ivan$$mUmění pomáhat, III. vydání, Slon, Praha 2005$$o2$$rKN32
000001254 999C5 $$9CURATOR$$hSchlippe A., Schweitzer, J.$$mSystemická terapie a poradenství, Cesta, Brno 2001$$o1$$rKN1

000001246 001__ 1246
000001246 005__ 20150310193820.0
000001246 041__ $$ačesky
000001246 100__ $$0AUTHOR|(SYS)trybenekrovadaniela$$aTrybenekrová, Daniela
000001246 245__ $$aKasuistika - případová práce
000001246 260__ $$aPraha$$c2007
000001246 300__ $$a9 s.
000001246 520__ $$aPo supervizi jsem začala být otevřenější k tématům paní R. a pracovat s nimi. Poté došlo ke změně postojů i u paní R. Paní R. začala přemýšlet a vyhodnocovat věci, které se jí v životě udály a dějí. Před započetím konzultací o věcech nikdy nepřemýšlela. Paní R. na začátku naší spolupráce řekla “měla jsem pocit, že to všechno, co se mi dělo, tak má být.“
000001246 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut04b$$aUT04b
000001246 65017 $$akazuistiky
000001246 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001246 653__ $$0SUBJECT|(SYS)nasili$$adomácí násilí
000001246 653__ $$0SUBJECT|(SYS)partnerskevztahy$$apartnerské vztahy
000001246 653__ $$asoukromá praxe
000001246 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kutani$$akutání
000001246 653__ $$0SUBJECT|(SYS)doprovazeni$$adoprovázení
000001246 653__ $$0SUBJECT|(SYS)ocenovani$$aoceňování
000001246 653__ $$0SUBJECT|(SYS)predsudky$$apředsudky
000001246 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1246/files/trybenekrova daniela.pdf
000001246 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1246/files/trybenekrova daniela.gif?subformat=icon$$xicon
000001246 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1246/files/trybenekrova daniela.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001246 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1246/files/trybenekrova daniela.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001246 980__ $$aTHESIS
000001246 999C5 $$9CURATOR$$hArist von Schlippe, Jochen Schweitzer,$$mSystemická terapie a poradenství$$o1$$rKN1
000001246 999C5 $$9CURATOR$$hCianfranco Cecchin, Gerry Lane, Wendel A. Ray$$mKybernetika předsudků v psychoterapeutické praxi,$$o2$$rKN54

000000953 001__ 953
000000953 005__ 20181022092339.0
000000953 037__ $$aKN54
000000953 041__ $$ačesky
000000953 100__ $$0AUTHOR|(SYS)cecchingianfranco$$aCecchin, Gianfranco
000000953 245__ $$aKybernetika předsudků v psychoterapeutické praxi
000000953 500__ $$aPoznámka překladatele
000000953 520__ $$aText, který jsem vybral, tvoří pro mne nejzajímavější asi čtvrtinu celé knihy. Kapitoly Úvod a Klinické předsudky jsou v celku až na nepatrné krácení označené [...]. Z ostatních kapitol, jsem poznamenal některé odstavce a věty, které se mi zdají důležité pro pochopení souvislostí a záměru autorů. Podstatné se mi jeví sepsání vlastních předpokladů autorů, předsudků jimž sami věří viz kapitola Klinické předsudky.
000000953 65017 $$apřeklady
000000953 65017 $$azlatý fond
000000953 65017 $$acitováno studenty
000000953 653__ $$0SUBJECT|(SYS)predpoklady$$apředpoklady
000000953 653__ $$0SUBJECT|(SYS)predsudky$$apředsudky
000000953 653__ $$0SUBJECT|(SYS)klasika$$aklasika
000000953 653__ $$ateorie
000000953 653__ $$aznevažování
000000953 653__ $$0SUBJECT|(SYS)samozrejmost$$asamozřejmost
000000953 653__ $$0SUBJECT|(SYS)nesamozrejmostcehokoli$$anesamozřejmost
000000953 653__ $$0SUBJECT|(SYS)sebereflexe$$areflektování
000000953 700__ $$0AUTHOR|(SYS)lanegerry$$aLane, Gerry
000000953 700__ $$0AUTHOR|(SYS)raywendela$$aRay, Wendel A.
000000953 700__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan$$epřeklad
000000953 765__ $$tThe Cybernetics of Prejudices in the Practice of Psychotherapy
000000953 773__ $$pSystemic Thinking and Practice Series. London, Karnac Books 1994$$z1855750562
000000953 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/953/files/Cecchin Gianfranco Kybernetika predsudku.pdf
000000953 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/953/files/Cecchin Gianfranco Kybernetika predsudku.gif?subformat=icon$$xicon
000000953 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/953/files/Cecchin Gianfranco Kybernetika predsudku.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000000953 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/953/files/Cecchin Gianfranco Kybernetika predsudku.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000000953 909C4 $$dhttp://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10428082$$pebrary
000000953 980__ $$aREPORT

000000952 001__ 952
000000952 005__ 20191027184536.0
000000952 041__ $$ačesky
000000952 100__ $$0AUTHOR|(SYS)cecchingianfranco$$aCecchin, Gianfranco
000000952 245__ $$aMít předsudky k předsudkům
000000952 520__ $$a„Něco dělat a reflektovat to“ byl pro mě vždycky zvyk. V současné době máme takové množství případů jako cest na počátku 70. let, během vznikající rodinné terapie Milánské školy. Cecchinovými „spolurevolucionáři“ byli v té době Boscolo, Prata a Selvini Palazzoli, kteří se vydali stejným psychoanalytickým směrem jako jejich učitelé. Ale psychoanalytické myšlení nesituovalo věci dost jasně v jejich souvislostech, poznamenává. Jeho úkolem a úkolem jeho kolegů tak bylo nastavit hlavní směr jejich nového přístupu. A tak přichází intervence zaměřené na narušení strukturálních her rodin a jejich odporu změnit chování. Ale rostoucí tradice reflexe výsledků tohoto terapeutického směru umožnila vzestup dalším myšlenkám a oblastem pro zkoumání, které se týkaly mnohem více terapeutů než jejich klientů.
000000952 655__ $$arozhovor
000000952 653__ $$0SUBJECT|(SYS)sebereflexe$$areflektování
000000952 653__ $$aznevažování
000000952 653__ $$0SUBJECT|(SYS)predpoklady$$apředpoklady
000000952 653__ $$0SUBJECT|(SYS)predsudky$$apředsudky
000000952 653__ $$ainterview
000000952 65017 $$azlatý fond
000000952 65017 $$astudentské překlady
000000952 700__ $$0AUTHOR|(SYS)soderlundjohn$$aSoderlund, John
000000952 700__ $$0AUTHOR|(SYS)brychtovapavla$$aBrychtová, Pavla$$epřeklad
000000952 773__ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2078$$xPrejudiced about prejudice
000000952 8564_ $$s123293$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/952/files/Cecchin Gianfranco Predsudky o predsudcich.pdf$$ypreklad
000000952 8564_ $$s14166$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/952/files/Cecchin Gianfranco Predsudky o predsudcich.gif?subformat=icon$$xicon$$ypreklad
000000952 8564_ $$s67882$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/952/files/Cecchin Gianfranco Predsudky o predsudcich.gif?subformat=icon-700$$xicon-700$$ypreklad
000000952 8564_ $$s134341$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/952/files/Cecchin Gianfranco Predsudky o predsudcich.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa$$ypreklad
000000952 909C4 $$dhttp://www.newtherapist.com/cecchin.html$$pNew Therapist Magazine
000000952 980__ $$aTRANSLATION

000000835 001__ 835
000000835 005__ 20150222204549.0
000000835 041__ $$ačesky
000000835 100__ $$0AUTHOR|(SYS)diallokarolina$$aDiallo, Karolina
000000835 245__ $$aRozvod s depresí a sebevražednými tendencemi
000000835 260__ $$aPraha$$c2012
000000835 300__ $$a20 s.
000000835 520__ $$aPřípad klientky, která ve mně po prvním setkání zanechala pocit zmatenosti a naprostého zoufalství. Vybočovala ze všeho, s čím jsem se do té doby setkala, vzbudila ve mně strach, že její případ dalece přesahuje mé možnosti, se strachem se snoubila úzkost, že sebemenší špatný krok v terapii může být fatální a přes všechna „ne“, které mé terapeutické nitro ten den křičelo, mi kontext a průběh prvního setkání nedovolil vycouvat.
000000835 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut09$$aUT09
000000835 65017 $$akazuistiky
000000835 653__ $$0SUBJECT|(SYS)sebereflexe$$asebereflexe
000000835 653__ $$0SUBJECT|(SYS)partnerskevztahy$$apartnerské vztahy
000000835 653__ $$asebevražda
000000835 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000000835 653__ $$apřepis rozhovoru
000000835 653__ $$0SUBJECT|(SYS)partnerskevztahy$$apartnerské vztahy
000000835 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zazracnaotazka$$aotázka na zázrak
000000835 653__ $$0SUBJECT|(SYS)predsudky$$apředsudky
000000835 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/835/files/diallo karolina.pdf
000000835 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/835/files/diallo karolina.gif?subformat=icon$$xicon
000000835 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/835/files/diallo karolina.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000000835 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/835/files/diallo karolina.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000000835 980__ $$aTHESIS
000000835 999C6 $$a0-0-0-0-0-0-0$$t2014-03-27 10:15:23$$vInvenio/1.1.2.1243-dc78d refextract/1.4
000000835 999C5 $$9CURATOR$$hDERRIDA, J.$$i80-7115-046-0$$mTexty k dekonstrukci. Bratislava Archa, 1993$$o1$$rKN23
000000835 999C5 $$9CURATOR$$hGJURIČOVÁ, Š., KUBIČKA, J.$$i978-80-247-2390-7$$mRodinná terapie: systemické a narativní přístupy. 2. Vyd. Praha: Grada, 2009$$o2$$rKN31
000000835 999C5 $$9CURATOR$$hLUDEWIG, K.$$mSystemická terapie. Základy klinické teorie a praxe. Praha Palata, 1994$$o3$$rKN2
000000835 999C5 $$9CURATOR$$hSCHLIPPE, A., SCHWEITZER, J.$$i80-7295-082-7$$mSystemická terapie a poradenství. Brno Cesta, 2006$$o4$$rKN1
000000835 999C5 $$9CURATOR$$hÚlehla, Ivan$$i80-86429-36-9$$m(1996 b) Umění pomáhat. Písek Renesance, 1996$$o5$$rKN32

000000821 001__ 821
000000821 005__ 20150308200404.0
000000821 041__ $$ačesky
000000821 100__ $$0AUTHOR|(SYS)brisudovaivana$$aBrisudová, Ivana
000000821 245__ $$aZávěrečná práce
000000821 260__ $$aBoršice
000000821 300__ $$a13 s.
000000821 520__ $$aTady se přiznám, vzala jsem na sebe víc, než jsem musela. Uvědomuji si zpětně, že jsem mluvila příliš za klientku. Možná jsem ji měla nechat začít mluvit o tom, proč chce, aby mamka ty kazety viděla, k čemu to bude užitečné  pro naši společnou práci. Hodně by se nám vyjasnil smysl, navíc když přibyl jeden člen navíc, věděly bychom, kam směřujeme. Teď to tam je taky, ale musela jsem moc pracovat.
000000821 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut03$$aUT03
000000821 65017 $$akazuistiky
000000821 653__ $$0SUBJECT|(SYS)predsudky$$apředsudky
000000821 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000000821 653__ $$0SUBJECT|(SYS)stezovatel$$astěžovatel
000000821 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zakazka$$aformulování zakázky
000000821 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kutani$$akutání
000000821 653__ $$0SUBJECT|(SYS)sebereflexe$$areflektování
000000821 653__ $$0SUBJECT|(SYS)bezpeci$$abezpečí
000000821 653__ $$0SUBJECT|(SYS)rodinaterapie$$0SUBJECT|(SYS)probacniamediacnisluzba$$arodinná terapie
000000821 653__ $$aprobační služba
000000821 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/821/files/brisudova ivana.pdf
000000821 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/821/files/brisudova ivana.gif?subformat=icon$$xicon
000000821 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/821/files/brisudova ivana.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000000821 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/821/files/brisudova ivana.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000000821 980__ $$aTHESIS
000000821 999C6 $$a0-0-0-1-0-0-1$$t2014-03-24 15:59:10$$vInvenio/1.1.2.1243-dc78d refextract/1.4
000000821 999C5 $$9CURATOR$$mKons č. 14: J.S. Efran: Přínosy Maturantova strukturního determinismu (výběr z textů)$$rKN45