Subject: rámování

Celkem záznamů: 5Control Number(s):

  • SUBJECT|(SYS)ramovani


Thesis / kazuistiky

Písemná práce / Černá, Lenka

Ústí nad Labem: 2005. 10 s.

Z dnešního pohledu bych ráda znala též objednávku a očekávání vychovatele, se kterým L. trávil více osobního času. Dle mého pozorování tvoří nejnižší výchovný personál v zařízení pro chlapce dobré zázemí, každý z nich má někoho, ke komu se obrací s důvěrou pro radu a pomoc. Jelikož L. spolu s vedoucím doporučil právě vychovatel, ráda bych dnes věděla, proč doporučuje pro práci právě L.

Hesla: doprovázení ; kazuistika ; reflektující tým ; rámování ; samostatnost ; výchovné zařízení

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Thesis / kazuistiky

Rušit či nerušit? / Zejdová, Bohdana

2005. 11 s.

Chce být zdravá, to znamená nemít depresi. Ví, že není normální. Chce se léčit. Přichází jako osoba hledající pomoc v roli stěžovatele, stěžuje si sama na sebe. Řílá, že očekává, že jí řeknu, co dělá špatně, v čem je špatná, co má změnit a jak. Při tom se odvolává na moji odbornost. Její řeči byly výlučně řečmi o problému.

Hesla: bezpečí ; kazuistika ; mluvení a naslouchání ; nemoc ; připojení ; rámování ; stěžovatel

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Thesis / kazuistiky

Kazuistika / Popelková, Šárka

10 s.

Bylo potřeba důkladně si vyjasnit kontext. Potřebovala jsem si být jistá, že já i klientka rozumíme nové situaci, že se budeme setkávat v nových rolích. Zejména jsem nás vyčlenila z instituce, v rámci které jsme se setkávaly. Klientce jsem vyjasnila, že by se měla cítit pohodlně a bezpečně a že se může ohradit vůči všemu, co se jí nebude líbit nebo jí nebude příjemné. To, že novému kontextu obě rozumíme, jsem si ověřila také na začátku první konzultace.

Hesla: domov mládeže ; kazuistika ; konflikt zájmů ; metafory ; předpoklady ; rámování ; samostatnost ; sebedůvěra ; zdravotní postižení ; zkušený klient

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Thesis / kazuistiky

Zázrak terapie / Pavlíčková, Magdalena

12 s.

V druhé konzultaci klientka popisuje, že to, aby mohla být nad věcí, již nemá podobu zasunutého šuplete, ale užívá metaforu balónku na niti, který má přivázaný na ruce. Mluví o tom, že si svůj problém nechce nechat u sebe zasunutý, ale chce ho dostat od sebe pryč. Klientka odchází s tím, že se jí podařilo svůj problém „přesunout“ do zmiňovaného balónku. Z druhé a závěrečné konzultace odchází s pocitem, že se dostala na pomyslné škále na číslo 10.

Hesla: kazuistika ; metafory ; partnerské vztahy ; přepis rozhovoru ; rámování ; sebedůvěra ; sociálně psychologické centrum ; vina ; škálování

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Thesis

Závěrečná práce, komentovaná kazuistika / Němec, Michal

2007. 18 s.

Nemám v tuto chvíli vůbec žádné informace o tom, kam bychom měli s klientkou směřovat. Jelikož, sice na jinou otázku, ale přeci zmínila „chtěla bych se probudit a nemít ty problémy“ mohu předpokládat, že bychom měli pracovat na odstranění nějakých „problémů“. To chce asi každý klient. Rozhoduji se tedy jít po zdrojích potíže, tedy do kontextu problému.

Hesla: cirkulární dotazování ; kazuistika ; konflikt zájmů ; partnerské vztahy ; rámování ; strach ; závislost

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports