000001557 001__ 1557
000001557 005__ 20140908120925.0
000001557 035__ $$aSUBJECT|(SYS)ramovani
000001557 150__ $$arámování
000001557 980__ $$aSUBJECT
000001557 980__ $$aAUTHORITY

000001484 001__ 1484
000001484 005__ 20150222204549.0
000001484 041__ $$ačesky
000001484 100__ $$0AUTHOR|(SYS)cernalenka$$aČerná, Lenka
000001484 245__ $$aPísemná práce
000001484 260__ $$aÚstí nad Labem$$c2005
000001484 300__ $$a10 s.
000001484 520__ $$aZ dnešního pohledu bych ráda znala též objednávku a očekávání vychovatele, se kterým L. trávil více osobního času. Dle mého pozorování tvoří nejnižší výchovný personál v zařízení pro chlapce dobré zázemí, každý z nich má někoho, ke komu se obrací s důvěrou pro radu a pomoc. Jelikož L. spolu s vedoucím doporučil právě vychovatel, ráda bych dnes věděla, proč doporučuje pro práci právě L.
000001484 65017 $$akazuistiky
000001484 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001484 653__ $$avýchovné zařízení
000001484 653__ $$0SUBJECT|(SYS)reflektujicitym$$areflektující tým
000001484 653__ $$0SUBJECT|(SYS)ramovani$$arámování
000001484 653__ $$0SUBJECT|(SYS)doprovazeni$$adoprovázení
000001484 653__ $$0SUBJECT|(SYS)samostatnost $$asamostatnost
000001484 8564_ $$s111420$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1484/files/cerna lenka.pdf
000001484 980__ $$aTHESIS

000001266 001__ 1266
000001266 005__ 20150222204548.0
000001266 041__ $$ačesky
000001266 100__ $$0AUTHOR|(SYS)zejdovabohdana$$aZejdová, Bohdana
000001266 245__ $$aRušit či nerušit?
000001266 260__ $$c2005
000001266 300__ $$a11 s.
000001266 520__ $$aChce být zdravá, to znamená nemít depresi. Ví, že není normální. Chce se léčit. Přichází jako osoba hledající pomoc v roli stěžovatele, stěžuje si sama na sebe. Řílá, že očekává, že jí řeknu, co dělá špatně, v čem je špatná, co má změnit a jak. Při tom se odvolává na moji odbornost. Její řeči byly výlučně řečmi o problému.
000001266 611__ $$0PROJECT|(SYS)sp03$$aSP03
000001266 65017 $$akazuistiky
000001266 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001266 653__ $$0SUBJECT|(SYS)pripojeni$$apřipojení
000001266 653__ $$anemoc
000001266 653__ $$0SUBJECT|(SYS)bezpeci$$abezpečí
000001266 653__ $$0SUBJECT|(SYS)mluveni$$amluvení a naslouchání
000001266 653__ $$0SUBJECT|(SYS)ramovani$$arámování
000001266 653__ $$0SUBJECT|(SYS)stezovatel$$astěžovatel
000001266 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1266/files/zejdova bohdana.pdf
000001266 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1266/files/zejdova bohdana.gif?subformat=icon$$xicon
000001266 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1266/files/zejdova bohdana.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001266 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1266/files/zejdova bohdana.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001266 980__ $$aTHESIS
000001266 999C5 $$9CURATOR$$hLudewig, K.$$mSystemická terapie, PALLATA, Praha, 1994$$o1$$rKN2
000001266 999C5 $$9CURATOR$$hvon Schlippe, A., Schweitzer, J.$$mSystemická terapie a poradenství, Cesta, Brno, 2001$$o2$$rKN1
000001266 999C5 $$9CURATOR$$hÚlehla I.$$mUmění pomáhat, SLON, Praha, 2005$$o3$$rKN32
000001266 999C6 $$a0-0-0-1-0-0-1$$t2014-05-04 08:48:40$$vInvenio/1.1.2.1243-dc78d refextract/1.4

000001201 001__ 1201
000001201 005__ 20150222204548.0
000001201 041__ $$ačesky
000001201 100__ $$0AUTHOR|(SYS)popelkovasarka$$aPopelková, Šárka
000001201 245__ $$aKazuistika
000001201 300__ $$a10 s.
000001201 520__ $$aBylo potřeba důkladně si vyjasnit kontext. Potřebovala jsem si být jistá, že já i klientka rozumíme nové situaci, že se budeme setkávat v nových rolích. Zejména jsem nás vyčlenila z instituce, v rámci které jsme se setkávaly. Klientce jsem vyjasnila, že by se měla cítit pohodlně a bezpečně a že se může ohradit vůči všemu, co se jí nebude líbit nebo jí nebude příjemné. To, že novému kontextu obě rozumíme, jsem si ověřila také na začátku první konzultace.
000001201 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut01$$aUT01
000001201 65017 $$akazuistiky
000001201 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001201 653__ $$adomov mládeže
000001201 653__ $$0SUBJECT|(SYS)konfliktzajmu$$akonflikt zájmů
000001201 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zkusenyklient$$azkušený klient
000001201 653__ $$0SUBJECT|(SYS)sebeduvera$$asebedůvěra
000001201 653__ $$azdravotní postižení
000001201 653__ $$0SUBJECT|(SYS)metafory$$ametafory
000001201 653__ $$0SUBJECT|(SYS)predpoklady$$apředpoklady
000001201 653__ $$0SUBJECT|(SYS)samostatnost $$asamostatnost
000001201 653__ $$0SUBJECT|(SYS)ramovani$$arámování
000001201 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1201/files/popelkova sarka.pdf
000001201 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1201/files/popelkova sarka.gif?subformat=icon$$xicon
000001201 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1201/files/popelkova sarka.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001201 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1201/files/popelkova sarka.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001201 980__ $$aTHESIS
000001201 999C5 $$9CURATOR$$hHaley, J.$$mNeobvyklá psychoterapie Miltona H. Ericksona. Triton, Praha 2003$$o1$$rKN86
000001201 999C5 $$9CURATOR$$hJonesová, E. Asen, E.$$mSystemická párová terapie a deprese. Konfrontace, Praha 2004$$o2
000001201 999C5 $$9CURATOR$$hÚlehla, I.$$mUmění pomáhat. Slon, Praha 1999$$o3$$rKN32
000001201 999C6 $$a0-0-0-1-0-0-1$$t2014-05-01 18:02:27$$vInvenio/1.1.2.1243-dc78d refextract/1.4

000001197 001__ 1197
000001197 005__ 20150222204548.0
000001197 041__ $$ačesky
000001197 100__ $$0AUTHOR|(SYS)pavlickovamagdalena$$aPavlíčková, Magdalena
000001197 245__ $$aZázrak terapie
000001197 300__ $$a12 s.
000001197 520__ $$aV druhé konzultaci klientka popisuje, že to, aby mohla být nad věcí, již nemá podobu zasunutého šuplete, ale užívá metaforu balónku na niti, který má přivázaný na ruce. Mluví o tom, že si svůj problém nechce nechat u sebe zasunutý, ale chce ho dostat od sebe pryč. Klientka odchází s tím, že se jí podařilo svůj problém „přesunout“ do zmiňovaného balónku. Z druhé a závěrečné konzultace odchází s pocitem, že se dostala na pomyslné škále na číslo 10.
000001197 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut03$$aUT03
000001197 65017 $$akazuistiky
000001197 653__ $$apřepis rozhovoru
000001197 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001197 653__ $$asociálně psychologické centrum
000001197 653__ $$0SUBJECT|(SYS)metafory$$ametafory
000001197 653__ $$0SUBJECT|(SYS)skalovani$$aškálování
000001197 653__ $$0SUBJECT|(SYS)sebeduvera$$asebedůvěra
000001197 653__ $$avina
000001197 653__ $$0SUBJECT|(SYS)partnerskevztahy$$apartnerské vztahy
000001197 653__ $$0SUBJECT|(SYS)ramovani$$arámování
000001197 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1197/files/pavlickova magda.pdf
000001197 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1197/files/pavlickova magda.gif?subformat=icon$$xicon
000001197 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1197/files/pavlickova magda.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001197 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1197/files/pavlickova magda.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001197 980__ $$aTHESIS
000001197 999C5 $$9CURATOR$$i80-7295-013-4$$mVON SCHLIPPE, Arist, SCHWEITZER, Jochen. Systemická terapie a poradenství. 1. vyd. Brno Cesta, 2001. 251 s$$o1$$r1
000001197 999C5 $$9CURATOR$$i80-247-0253-3$$mVYMĚTAL, Jan. Úvod do psychologie. 2. vyd. Praha Grada Publishing a.s., 2003. 264 s$$o2$$rKN85
000001197 999C6 $$a0-0-0-0-0-0-0$$t2014-05-01 17:05:00$$vInvenio/1.1.2.1243-dc78d refextract/1.4

000001170 001__ 1170
000001170 005__ 20150311122153.0
000001170 041__ $$ačesky
000001170 100__ $$0AUTHOR|(SYS)nemecmichal$$aNěmec, Michal
000001170 245__ $$aZávěrečná práce, komentovaná kazuistika
000001170 260__ $$c2007
000001170 300__ $$a18 s.
000001170 520__ $$aNemám v tuto chvíli vůbec žádné informace o tom, kam bychom měli s klientkou směřovat. Jelikož, sice na jinou otázku, ale přeci zmínila „chtěla bych se probudit a nemít ty problémy“ mohu předpokládat, že bychom měli pracovat na odstranění nějakých „problémů“. To chce asi každý klient. Rozhoduji se tedy jít po zdrojích potíže, tedy do kontextu problému.
000001170 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut04a$$aUT04a
000001170 65101 $$7kazuistiky
000001170 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zavislost$$azávislost
000001170 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001170 653__ $$0SUBJECT|(SYS)konfliktzajmu$$akonflikt zájmů
000001170 653__ $$0SUBJECT|(SYS)cirkularnidotazovani$$acirkulární dotazování
000001170 653__ $$0SUBJECT|(SYS)ramovani$$arámování
000001170 653__ $$0SUBJECT|(SYS)strach$$astrach
000001170 653__ $$0SUBJECT|(SYS)partnerskevztahy$$apartnerské vztahy
000001170 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1170/files/michal nemec.pdf
000001170 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1170/files/michal nemec.gif?subformat=icon$$xicon
000001170 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1170/files/michal nemec.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001170 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1170/files/michal nemec.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001170 980__ $$aTHESIS
000001170 999C5 $$9CURATOR$$hÚlehla, Ivan$$mUmění pomáhat$$o1$$rKN32
000001170 999C5 $$9CURATOR$$hSchlippe & Schweitzer$$mSystemická terapie a poradenství,$$o2$$rKN1