Rozlišení pozorovatele: Pokus o interpretaci Maturany

„Jazykování“, jak občas Maturana vysvětluje, slouží mimo jiné k orientaci. Tím myslí zaměření pozornosti a v důsledku toho i individuálních zkušeností ostatních, což je způsob podpory rozvoje „domén shody“, které střídavě jsou nezbytnou podmínkou rozvoje jazyka. – Třebaže tento výrok (můžete i říci „jazykování“), kterým jsem tady začal, je přinejlepším ...

| Distinguishing the Observer

by Glasersfeld, Ernst von | 9 Apr 2014, 11:55 | informační uzavřenost   autopoiesa   cirkularita   ontologie   koherence   biologie  


Záhada, abstrakce a narativní psychoterapie

Životní rytmus zahrnuje i vytvoření a řešení záhad. V sociálním proudu jsou záhady řešeny většinou procesem abstrakce - vymyslíme a užijeme takové lingvistické prostředky, které umožní koordinovat „komunální“ činnosti. Ačkoli jsou tyto nástroje nutné a užitečné, někdy vedou k tomu, že zapletou člověka do sociální sítě sdílených vysvětlujících fikcí. Narativní ...

| Publiations by Jay Steven Efran

by Efran, Jay Steven | 8 Apr 2014, 9:31 | narativní přístup   jazyk   návody   magie   kontext  


The tree of knowledge

This book will start readers thinking in new ways about both science and philosophy. The authors have been most ingenious in finding means to explain at the same our human processes of thought and the facts of biology. There are fresh insights on every page, presented very clearly. Dr. Maturana ...

KN46

by Maturana, Humberto ; Varela, Francisco J. | 28 Mar 2014, 10:04 | fyziologie   kognitivní psychologie   neuropsychologie   smyslové vnímání   studie   učení  


Jak rozumět Batesonovi a Maturanovi

Pokusy o pročištění pojmových základů rodinné terapie pomocí “epistemologie” přinesly vzrušení, nudu, podráždění a zmatek. Motivován přesvědčením, že aspoň zmatek je možné zmírnit, předkládá autor tuto stať jako studijního průvodce a tak trochu jako Rozetskou desku pro převod díla Gregory Batesona a Humberta Maturany. Článek ukazuje, že Maturanova práce je ...

KN22 | Wiley Online Library

by Dell, Paul F. ; Adamovský, Petr | 17 Mar 2014, 12:25 | 3 reviews | epistemologie   strukturní determinismus   biologie   ontologie   kritická úvaha   integrativní pokus  


Subject: mluvení

K nejrůznějším způsobům, jak se interagovat s prostředím, lidstvo přidalo vynález mluvení. Humberto Maturana pro ně používá novotvar jazykování (languaging). Zdůrazňuje tak, že to je činnost. Stejná jako kterákoli jiná..


Subject: maturanovská neurobiologie

Humberto Maturana a spol. přestal popisovat život jeho projevy (dýchání, pohyb, rozmnožování atd.), a začal jej popisovat procesy, které život udržují. Mnohé jeho závěry mají zásadní dopad pro chápání člověčenství. Zde je velmi zúžený přehled..


Author: Maturana, Humberto

Humberto Maturana Romesín (Romesín je jméno po matce dle chilského zvyku) se narodil 14. září 1928 v Santiagu de Chile. Po světě známý jako Humberto (s výjimkou Itálie pro kterou je Umberto). Humberto Maturana - biolog, kybernetik, vědec - formuloval svou teorii autopoiesis, když sledoval cesty otevřené Batesonem, Wittgensteinem,. ...