Cybernetics of Cybernetics

Ladies and gentlemen—As you may remember, I opened my remarks at earlier conferences of our Society with theorems which, owing to the generosity of Stafford Beer, have been called “Heinz von Foerster’s Theorem Number One and Number Two”. This all is now history. However, building on a tradition of two ...

by Foerster, Heinz von | 30 Aug 2022, 8:21 | radikální konstruktivismus   kybernetika   teorie   etika  


Hledání mysli: Humberto Maturana

Po staletí jsme měli paradigma myšlení, že mysl je v hlavě. To, že mysl existuje někde v mozku a že zpracovává a ukládá informace. Při bližším zkoumání mozku zjistíte, že entita, kterou nazýváme "mysl", není ve skutečnosti tam, ale používá se jako metafora pro proces myšlení. Metafora je popisem něčeho, ...

by Cull, Jane ; Blažeková, Zuzana ; Křížová, Soňa | 2 Feb 2022, 10:15


Search of the Mind: Humberto Maturana

Over the centuries we have had a paradigm of thinking that the mind is in the head. That the mind exists somewhere in the brain and that it processes and stores information. On a closer inspection of the brain you would find that the entity we call "mind" is not ...

| PŘEKLAD

by Cull, Jane | 2 Feb 2022, 10:09


Maturana Across the Disciplines

Humberto Maturana has generated a coherent and extensive explicatory matrix that encompasses his research in neurophysiology, cognition, language, emotion, and love. Can we formulate a map of Maturana’s work in a manner that is consistent with the systemic matrix it represents and that serves as an aid for understanding Maturana’s ...

| univie

by Bunnell, Pille | 1 Aug 2017, 13:05 | maturanovská neurobiologie  


The Bioethical Dimension od Maturana's Thought

Introduced in 1970, bioethics is now more and more commonly used since it applies to a variety of concepts belonging to traditional Western thought. Just like other dualisms that are typical of traditional Western thought (e.g., mind/body, subject/object, philosophy/science), bioethics is developing in areas that are mostly isolated from each ...

| univie

by Mascolo, Rossella | 31 Jul 2017, 11:23 | maturanovská neurobiologie  


The Dance of Understanding

We subscribe to the view, expressed by Maturana and others, that satisfying experience of understanding does not result from invoking objectivity, the truth, or compelling argument, to achieve agreement by the force of reason, nor from a process of informative exchange, but from some other qualities, to be elusive and ...

| http://www.pnc.com.au/~lfell{dance.pdf

by Fell, Lloyd ; Steward, Alan ; Russell, David | 28 Jul 2017, 11:40


Subject: ontologická biologie

Maturanova ontologická biologie ve spojení s velice kompatibilní kybernetickou epistemologií Batesona může konečně nabídnout základ pro sociální vědy, protože jeho práce se souběžně věnuje a/ problému pozorovatele, b/ epistemologickému statusu objektivity a /c/ vztahu mezi Geisteswissenschaften a Naturwissenschaften. Řečeno prostě, Maturanova generativní hypotéza o strukturou determinovaném fungování autopoietické jednoty ve. ...


Life, the Multiverse and Everything: An Introduction to the Ideas of Humberto Maturana

Based upon their experience working in a community mental-health clinic using solution-focused brief therapy, the authors describe a template for developing compliments. With most people, the family is a central part of their social system and therefore key to solution building. The authors have found the template particularly helpful in ...

| Oikos

by Kenny, Vincent | 15 Jul 2015, 13:20


What The Frogs Eye Tells The Frogs Brain

What are the consequences of this work? Fundamentally, it shows that the eye speaks to the brain in a language already highly organized and interpreted, instead of transmitting some more or less accurate copy of the distribution of light on the receptors. As a crude analogy, suppose we have a ...

| PŘEKLAD

by Maturana, Humberto ; Lettvin, Jy ; McCulloch, W.S. ; Pitts, W.H. | 2 Jul 2015, 12:40 | maturanovská neurobiologie  


Objektivita. Argument příkazu

Je možné být skutečně objektivní? Je to možné alespoň v sociální, politické, ekonomické analýze? Jestliže ne, znamená to, že zůstáváme na pospas nejkrajnějšímu relativismu? Je toto hlavní příčina našich obtíží při zlepšování světa?

by Maturana, Humberto ; Lorenzová, Jitka | 20 May 2015, 15:52 | autopoiesa   nová biologie