Maturana Across the Disciplines

Humberto Maturana has generated a coherent and extensive explicatory matrix that encompasses his research in neurophysiology, cognition, language, emotion, and love. Can we formulate a map of Maturana’s work in a manner that is consistent with the systemic matrix it represents and that serves as an aid for understanding Maturana’s ...

| univie

by Bunnell, Pille | 1 Aug 2017, 13:05 | maturanovská neurobiologie  


Search of the Mind: Humberto Maturana

Over the centuries we have had a paradigm of thinking that the mind is in the head. That the mind exists somewhere in the brain and that it processes and stores information. On a closer inspection of the brain you would find that the entity we call "mind" is not ...

| PŘEKLAD

by Cull, Jane | 2 Feb 2022, 10:09


Hledání mysli: Humberto Maturana

Po staletí jsme měli paradigma myšlení, že mysl je v hlavě. To, že mysl existuje někde v mozku a že zpracovává a ukládá informace. Při bližším zkoumání mozku zjistíte, že entita, kterou nazýváme "mysl", není ve skutečnosti tam, ale používá se jako metafora pro proces myšlení. Metafora je popisem něčeho, ...

by Cull, Jane ; Blažeková, Zuzana ; Křížová, Soňa | 2 Feb 2022, 10:15


Jak rozumět Batesonovi a Maturanovi

Pokusy o pročištění pojmových základů rodinné terapie pomocí “epistemologie” přinesly vzrušení, nudu, podráždění a zmatek. Motivován přesvědčením, že aspoň zmatek je možné zmírnit, předkládá autor tuto stať jako studijního průvodce a tak trochu jako Rozetskou desku pro převod díla Gregory Batesona a Humberta Maturany. Článek ukazuje, že Maturanova práce je ...

KN22 | Wiley Online Library

by Dell, Paul F. ; Adamovský, Petr | 17 Mar 2014, 12:25 | 3 reviews | epistemologie   strukturní determinismus   biologie   ontologie   kritická úvaha   integrativní pokus  


Záhada, abstrakce a narativní psychoterapie

Životní rytmus zahrnuje i vytvoření a řešení záhad. V sociálním proudu jsou záhady řešeny většinou procesem abstrakce - vymyslíme a užijeme takové lingvistické prostředky, které umožní koordinovat „komunální“ činnosti. Ačkoli jsou tyto nástroje nutné a užitečné, někdy vedou k tomu, že zapletou člověka do sociální sítě sdílených vysvětlujících fikcí. Narativní ...

| Publiations by Jay Steven Efran

by Efran, Jay Steven | 8 Apr 2014, 9:31 | narativní přístup   jazyk   návody   magie   kontext  


An Introduction to “Maturana’s” Biology

Our passion for this work arose in very different histories of living, but these histories converged some years ago around the writings of Humberto Maturana. There were other reasons for us getting together, but it was the ideas of Maturana which inspired us both to take another look at the ...

by Fell, Lloyd | 10 Sep 2014, 15:41


The Fuzziness of Communication A Catalyst for Seeking Consensus

Human beings differ in ways of understanding, interpreting, describing or sharing experience. On the basis of experience we construct our own conceptual systems (beliefs and values) that are neither consistent nor monolithic. "Alternative conceptual systems exist, whether one likes it or not. They are not likely to go away, since ...

by Fell, Lloyd ; Dimitrov, Vladimir | 10 Sep 2014, 15:48


Living Systems - Autonomous Unities

The question which is never entirely resolved is: what is life? Biology, claims to stand for the study of life and living things, yet we would say that it cannot make a thoroughly clear distinction between living and non-living, except in some very obvious cases. There are textbook definitions, of ...

by Fell, Lloyd ; Russell, David | 11 Sep 2014, 12:06


Stress, Epistemology and Feedlot Cattle

You don't have to like feedlot cattle to read this. Come to think of it, you don't even have to like epistemology. I could probably have called it: An Attempt to Cope with Problems which Arise when You are Doing Applied Research - or even: Trying to Cope with Life.

by Fell, Lloyd | 11 Sep 2014, 12:10


Biology’s Room With a View

The diverse papers which make up this book are variations on a theme which is based in biological science - yet none of the contributors is really a biologist. Our metaphor for describing what we are doing here is that we have gathered together in a room because that particular ...

by Fell, Lloyd ; Russell, David | 11 Sep 2014, 12:14