Cesta k samostatnosti - práca s klientkou Lesanou

Snažila som sa Lesanu pobádať otázkami k postupnému otváraniu jej príbehu, zároveň som dbala na to, aby sme sa príliš neponáhľali. Nedarilo sa mi to však vždy. Moje otázky smerovali k preskúmaniu klientkinho priania, čo by si potrebovala z našich stretnutí odniesť do života, ako to urobiť tak, aby sa ...

by Topol'ská, Alexandra | 3 May 2014, 15:41 | kazuistika   zdravotní postižení   soukromá praxe   zkušený klient   samostatnost   SF  


Párová terapie s manželi P.

Myslím, že jsem se snažila z mého pohledu soustředit na to nejpodstatnější, jít efektivně za cíli, které si manželé stanovili, nerozmělňovat naši práci ve zbytečných odbočkách... Zároveň uvažuji, že možná díky tomu nevyplula na povrch důležitější témata, jakási „meta-témata“, na kterých by bylo třeba užitečnější pracovat.

by Švejdíková, Karla | 3 May 2014, 14:42 | kazuistika   partnerské vztahy   psychoterapeutické centrum   panická porucha   doprovázení   přepis rozhovoru   oceňování   SF   domácí úkoly   sebereflexe   zneužívání   párová terapie  


Závěrečná práce

Klientka přišla do poradny na doporučení z psychiatrie ihned po svém propuštění. Důvodem hospitalizace byl pokus o sebevraždu, kterou reagovala na vztahové problémy. Setkaly jsme se pětkrát v časovém rozmezí 4 měsíců. Klientka si stanovila, na čem by chtěla pracovat a změny, kterých dosahovala, postupně popisovala. Ne ve všem se ...

by Štréblová, Lenka | 3 May 2014, 14:37 | kazuistika   poradna pro mezilidské vztahy   pokus o sebevraždu   oceňování   pražský výtah   škálování   SF  


Vše důležité už umím

Když jsem se ptal pana Milana, zaměřil jsem se na jeho výraz tváře. Snažil jsem se co nejlépe formulovat cíl společného setkávání. Nejdříve jsem mu položil otázku, co by mělo být cílem, ke kterému bychom měli společně směřovat. Když jsem viděl v jeho tváři bezradnost, zeptal jsem se jinak a ...

by Slabý, Martin | 3 May 2014, 12:33 | kazuistika   psychiatrická léčebna   SF   škálování   domácí úkoly   otázka na zázrak   selhání  


Kazuistika k závěrečné obhajobě výcviku v systemické terapii

Práce se odehrávala v kontextu oddělení ochranných léčeb s pacientem, který sem přišel dobrovolně poté, co vyšel najevo jeho trestný čin pohlavního zneužívání. Komplikovanost kontextu zprvu nedovolovala terapii, ta byla možná až po nějakém čase provázení, ve kterém docházelo k vyjasňování možné terapeutické spolupráce. V rámci terapie se pak podařilo ...

by Šimeček, Michal | 2 May 2014, 14:02 | přepis rozhovoru   hebefílie   kazuistika   trestní řízení   oddělení ochranných léčeb   SF   formulování zakázky   externalizace   vina   doprovázení  


Pavel a jeho samota

Přestože byl klient se svým životem nadále nespokojený, spolupráce přinesla některé důležité změny. Společná setkání se mnou byla pro něj přemostěním z naprosté izolace k okolnímu světu. Své prožitky mohl slovně vyjádřit v bezpečné atmosféře, na což dosud nebyl zvyklý. Možná poprvé je nemusel v sobě utajovat. Společná práce také ...

by Ročovská, Silvie | 2 May 2014, 7:37 | kazuistika   krizové centrum   krizová intervence   komunikace   samota   strach   oceňování   formulování zakázky   SF   medikace  


Stačí nevidět černě...

Uvědomoval si čím dál tím více, jak svým chováním od sebe „odpuzuje své okolí“. Před nedávnou dobou navíc v hádce „ztratil nejlepšího a zároveň jediného kamaráda“ a švagra. Dle jeho slov „má problémy se sebeovládáním“. Touha (a naděje) po odpovědích ho přiměla hledat odbornou pomoc.

by Pajer, Lucie | 1 May 2014, 16:37 | kazuistika   SF   soukromá praxe   vztek   grafy   reflektování   připojení  


Klient Petr: krátká terapie orientovaná na řešení

Při hodnocení prostoru terapie si uvědomuji, že jsem často byla ovlivněna svojí vlastní osobní zkušeností a také prožíváním problémové situace klientem. Některé jeho zážitky byly tak silné, že sezení byla pro něj uvolněním z napětí a prostorem pro získání nadhledu. V těchto okamžicích jsem se velmi snažila, abych nesklouzla k ...

by Marušáková, Lenka | 1 May 2014, 8:04 | sebereflexe   kazuistika   soukromá praxe   partnerské vztahy   SF   výjimky   domácí úkoly   výchova dětí  


Kazuistika případu

Případ je podle mého úsudku zajímavým podnětem pro mnohé profesionály, kteří do poskytování systemických pomáhajících služeb vstupují s ambicí působit užitečně jak ve firemních, tak osobních kontextech pomáhajících profesí.

by Kallista, Petr | 30 Apr 2014, 7:10 | pracovní stres   kazuistika   soukromá praxe   formulování zakázky   pátrání po zdrojích   SF   domácí úkoly   otázka na zázrak  


Závěrečná práce

Ptám se, jak by vypadal dílčí cíl, když zařadí recidivu do své cesty k uzdravení – docházíme společně k formulaci částečného cíle: jako zvládnutí recidivy v co nejkratším čase a s využitím všech nástrojů, které má k dispozici.

by Hajderová, Jana | 28 Apr 2014, 8:20 | závislost   léky   kazuistika   občanské sdružení   SF