Ako sa pohrať s klientovými zdrojmi : Štyri cesty, ktoré vedú k riešeniu

Zozbierať klientove sily, aktivizovať jeho osobné zdroje, urobiť si z nich spojencov – tomu všetkému slúži o.i. napríklad „zázračná otázka“. Hovorí sa o „konštruktívnej rečovej hre“ (solution talk), o „seba-menežmente“, o vlastnej iniciatíve klienta, ktorá má viesť ku využitiu, utilizácii špecifických osobných zdrojov, i zdrojov v jeho sociálnom okolí. Hovorí ...

| ISZ Košice

by Dreesen, Heinrich ; Eberling, Wolfgang | 4 Apr 2014, 10:23 | zdroje   narativní přístup   SF   integrativní pokus   návody  


Beyond Technique in Solution

I remember my first clinical supervisor, many years ago, repeating over and over again, "Stay with the feelings." Later, when I took training in family therapy, another supervisor kept saying, "Stay away tfom the feelings." Today, I tell trainees, "Dont ignore the feelings."

KN107 | PŘEKLAD

by Lipchik, Eve | 2 Jul 2015, 14:05 | kazuistika   přepis rozhovoru   SF   emoce   kazuistika  


Building Solution-focused Partnerships in Children's Protective and Family services

Over the past 15 years, the human services field has been shifting its approach to pertnership and strengths-based directions.

by Berg, Insoo Kim ; De Jong, Peter | 7 Jan 2015, 15:38 | SF   děti   vztah klient terapeut   terapie   ochrana dětí  


Cesta k samostatnosti - práca s klientkou Lesanou

Snažila som sa Lesanu pobádať otázkami k postupnému otváraniu jej príbehu, zároveň som dbala na to, aby sme sa príliš neponáhľali. Nedarilo sa mi to však vždy. Moje otázky smerovali k preskúmaniu klientkinho priania, čo by si potrebovala z našich stretnutí odniesť do života, ako to urobiť tak, aby sa ...

by Topol'ská, Alexandra | 3 May 2014, 15:41 | kazuistika   zdravotní postižení   soukromá praxe   zkušený klient   samostatnost   SF  


Chůze po špičkách

Poradenští pracovníci, kteří se s přístupem SF setkávají poprvé, často poukazují na jednoduchost tohoto modelu. Jejich názory se někdy mohou jevit jako kritické, protože – jak je všeobecně známo – naše společnost si cení komplexnosti, co je „jednoduché“, je často přezíravě považováno za „povrchně zjednodušující“, a proto se odmítá. Avšak ...

KN84

by George, Evan | 8 Apr 2014, 11:13 | SF   návody   teorie   krátká terapie   struktura rozhovoru  


Co-Constructing Cooperation with Mandated Clients

Dominant practice models for social work were originally developed and intended for work with voluntary clients. The professional literature indicates that use of these models with involuntary clients often alienates rather than engages. This article describes the use of solution-focused interviewing as a way to engage involuntary and mandated clients. ...

KN82 | Oxford Journals
PŘEKLAD

by Berg, Insoo Kim ; De Jong, Peter | 15 Jul 2015, 12:26 | zapojení   cílové osoby   terapie nařízená   připojení   SF   přepis rozhovoru   kazuistika  


Crafting the "Tap on the Shoulder": A Compliment template for Solution-Focused Therapy

Based upon their experience working in a community mental-health clinic using solution-focused brief therapy, the authors describe a template for developing compliments. With most people, the family is a central part of their social system and therefore key to solution building. The authors have found the template particularly helpful in ...

KN111 | PŘEKLAD

by Berg, Insoo Kim | 15 Jul 2015, 13:06 | kazuistika   přepis rozhovoru   SF   návody   struktura rozhovoru  


Don't think, but observe: What is the importance of the work of Ludwig Wittgenstein for solution-focused brief therapy?

Understandably, I have often been asked about my interest in and frequent citation of Wittgensteinˇs work in both my writing and my training seminars.

| PŘEKLAD

by De Shazer, Steve | 15 Jul 2015, 16:13 | SF   solution focused  


Emócie v terapii orientovanej na riešenie

Spomínam si na svojho prvého učiteľa pred rokmi, ktorý neustále opakoval, „ zostaň so svojimi pocitmi.“ Neskôr, keď som bola vo výcviku v rodinnej terapii iný učiteľ zvykol vravieť, „ Zostaňte stranou od emócií.“ Dnes, vravím svojím študentom, „ Neignorujte emócie.“ Vyzdvihovanie dôležistosti alebo naopak dávanie emócií do pozadia v ...

KN107

by Lipchik, Eve | 23 Apr 2014, 7:48 | kazuistika   přepis rozhovoru   SF   emoce   kazuistika  


The Evidence Base of Systemic Family and Couples Therapies

Systemic family and couples therapy (SFCT) has evolved into a variety of forms to meet the needs of the people who come for therapy. Our clients differ not only by bringing the full range of psychological and relationship difficulties and the variety that our society has imaginatively created in family ...

by Stratton, Peter | 16 Jan 2017, 12:42 | rodinná terapie   výzkum   SF