Cybernetics of Cybernetics

Ladies and gentlemen—As you may remember, I opened my remarks at earlier conferences of our Society with theorems which, owing to the generosity of Stafford Beer, have been called “Heinz von Foerster’s Theorem Number One and Number Two”. This all is now history. However, building on a tradition of two ...

by Foerster, Heinz von | 30 Aug 2022, 8:21 | radikální konstruktivismus   kybernetika   teorie   etika  


O konstruování reality

Určitě si pamatujete prostého občana Jourdina z Moliérovy hry Měšťák šlechticem, který se, jako zbohatlík, pohybuje v sofistikovaných kruzích francouzské aristokracie a dychtí po učení. Při jedné příležitosti, kdy jeho přátelé mluvili o poezii a próze, Joudrine zjistil, že kdykoliv mluví, mluví v próze. „Mluvím prózou! Vždycky jsem mluvil prózou! Mluvím prózou po ...

by Foerster, Heinz von ; Marešová, Radka ; Krausová, Denisa | 15 Jul 2015, 10:43 | poznání   klasika   radikální konstruktivismus  


On Constructing a Reality

I am sure you remember the plain citizen Jourdain in Moliere’s Bourgeois Gentilhomme who, nouveau riche, travels in the sophisticated circles of the French aristocracy, and who is eager to learn. On one occasion with his new friends they speak about poetry and prose, and Jourdain discovers to his amazement ...

| PŘEKLAD

by Foerster, Heinz von | 15 Jul 2015, 10:37


Konstrukce reality

Draw a distinction!

by Foerster, Heinz von | 11 Sep 2014, 12:42 | radikální konstruktivismus   kybernetika   teorie   etika  


Metaphysics of an experimental epistemologist

Most likely, everything that could be said about Warren McCulloch has been said already and, most likely, everything that McCulloch ever said, had never been said before. What to say now about Warren McCulloch and what he did say. I am most grateful to Seymour Papert. who concluded his introduction ...

| Metaphysics of an experimental epistemologist

by Foerster, Heinz von | 11 Sep 2014, 12:36 | radikální konstruktivismus   kybernetika   teorie   etika  


Nachruf auf Heinz von Foerster

Biografie a rozhovory s H. von Foestrem.

| Heinz v. Foerster

by Foerster, Heinz von | 11 Sep 2014, 12:30


Etika a kybern-etika druhého řádu

Takže co je nového na nynějším úsilí kybernetiky? Je to hluboký vhled – je zapotřebí mozku, aby mohla být napsána teorie mozku. Z toho plyne, že pisatel této teorie musí brát v úvahu sama sebe. Kybernetik vstupující do pole své působnosti musí brát v úvahu vlastní aktivitu. Kybernetika se stává ...

| HQ team

by Foerster, Heinz von ; Strnad, Vratislav ; Baxová, Alena | 8 Apr 2014, 11:54 | radikální konstruktivismus   kybernetika   teorie   etika   dialogika