O vzniku druhů přírodním výběrem: neboli uchování prospěšných plemen v boji o život

Tímto novým, kritickým překladem Darwinova klasického díla „O vzniku druhů“ splácí opožděně česká pokroková biologie a vlastně celá naše pokroková věda vůbec první část velkého dluhu geniálnímu zakladateli vědecké vývojové nauky a vědecké biologie jako takové.

by Darwin, Charles ; Hadač, Emil ; Hadačová, Alena | 2 May 2016, 10:04 | evoluce  


Author: Hadač, Emil