Person: Junková, Zuzana

*10.5.1989

See also: UT15

Celkem záznamů: 1

přerušila v UT15 a přestoupila do UT16Control Number(s):

  • AUTHOR|(SYS)junkovazuzana


Translations / studentské překlady

Pocta Jeanu Piagetovi / Glasersfeld, Ernst von -- Fialová, Denisa (překlad) -- Junková, Zuzana (překlad)


In: Homage to Jean Piaget
Hostitelský dokument

Jean Piaget se narodil v Neuchatelu v srpnu 1896. Loňské sté výročí jeho narození (článek je psán v roce 1997 – pozn.překladu) bylo příležitostí ke slavení na mnoha místech západního světa. Hlavním důvodem této mezinárodní pozornosti byl nepopiratelný fakt, že Piaget byl zakládajícím otcem odvětví psychologie, které se snaží odkrýt záhady lidské mysli, jak roste a jak poznává.

V kolekcích: Theses > Translations