000001368 001__ 1368
000001368 005__ 20150222204549.0
000001368 041__ $$ačesky
000001368 100__ $$0AUTHOR|(SYS)krizovapavla$$aKřížová, Pavla
000001368 245__ $$aZávěrečná práce
000001368 300__ $$a10 s.
000001368 520__ $$aCož mě vede k myšlence, že opravdu neví, jak může život vypadat jinak. A chci jí pomoci nějakou jinou představu o světě najít nebo vytvořit. Nabízí se mi použít otázku na zázrak – používám ji třeba tam, když chci zkusit klienta vytrhnout z jeho reality a zkusit ho přenést do jiné, aby nahlédl do jiného světa mimo jeho neměnné hranice, mimo jeho současné přesvědčení. Nebo když mám pocit, že si neumí představit , že by to mohlo být nějak jinak, neodváží se chtít nebo přát si něco jiného, atd. Takže kuk za oponu.
000001368 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut01$$aUT01
000001368 65017 $$akazuistiky
000001368 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zazracnaotazka$$aotázka na zázrak
000001368 653__ $$asoukromá praxe
000001368 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zakazka$$aformulování zakázky
000001368 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001368 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1368/files/krizova pavla.pdf
000001368 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1368/files/krizova pavla.gif?subformat=icon$$xicon
000001368 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1368/files/krizova pavla.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001368 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1368/files/krizova pavla.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001368 980__ $$aTHESIS

000000202 001__ 202
000000202 005__ 20191026170604.0
000000202 035__ $$aAUTHOR|(SYS)krizovapavla
000000202 100__ $$aKřížová, Pavla
000000202 511__ $$4PROJECT|(SYS)ut01$$aUT01
000000202 520__ $$aodevzdala závěrečnou kazuistiku, k obhajobám nedorazila
000000202 980__ $$aAUTHORITY
000000202 980__ $$aAUTHOR