Author: Křížová, Pavla

odevzdala závěrečnou kazuistiku, k obhajobám nedorazila


Závěrečná práce

Což mě vede k myšlence, že opravdu neví, jak může život vypadat jinak. A chci jí pomoci nějakou jinou představu o světě najít nebo vytvořit. Nabízí se mi použít otázku na zázrak – používám ji třeba tam, když chci zkusit klienta vytrhnout z jeho reality a zkusit ho přenést do ...

by Křížová, Pavla | 12 May 2014, 18:10 | otázka na zázrak   soukromá praxe   formulování zakázky   kazuistika