Reautorizační konverzace

Když lidé konzultují s terapeutem,vyprávějí příběhy, hovoří o historii svých problémů, nesnázích nebo dilematech, které je přivádějí do terapie a vyhodnocují, co stálo za jejich rozhodnutím vyhledat pomoc. Když toto dělají, propojují jednotlivé události svého života do posloupností, které rozvíjejí v průběhu času dle tématu nebo zápletky. V těchto tématech ...

by White, Michael ; Krupíková, Jitka ; Šafrová, Kateřina | 16 Apr 2015, 9:13 | výjimky   přepis rozhovoru  


Závěrečná práce

Ptám se, jak je teď připravená na rozhovor o dětech? Je více připravená. Zase si uvědomila, jak je to pro ni důležité. Na škále se nakonec umísťuje na osmičku! Oceňuji. Pomáhá jí to, co děláme? Hodně, když může s někým to takhle probrat, dokonce i když se to píše na ...

by Krupíková, Jitka | 30 Apr 2014, 15:26 | kazuistika   patnerské vztahy   sebedůvěra   těhotentství