Otevřený dialog Jaakko Seikkuly: prezentace

Jaakko Seikkula, Ph.D., klinický psycholog, rodinný terapeut, profesor psychoterapie na katedře psychologie, univerzita v Jyväskylä. Tvůrce přístupu „Otevřený dialog“ (Open Dialogue)

by Janačíková Nováková, Tereza ; Macek, Martina | 20 May 2015, 21:12


Author: Macek, Martina


Struktura (racionalita) versus rebel (emoce)

Průběžně jsem také s respektem pozorovala, co dokáže vhodně volené ocenění za divy.

by Macek, Martina | 3 Sep 2014, 8:24 | kazuistika   SF   deprese   soukromá praxe   sebereflexe   stres   oceňování  


Uzdravující prvky terapeutické konverzace: dialog jako ztělesnění lásky

Z naší bakhtiniánské perspektivy věříme, že pro porozumění je nezbytný aktivní proces mluvení a naslouchání. Dialog je podmínkou pozitivní změny v jakékoli formě terapie. S využitím perspektiv dialogismu a neurobiologického vývoje analyzujeme základní prvky dialogu a hledáme porozumění tomu, proč se dialog stává uzdravující zkušeností při setkání sociálních sítí. Z ...

| Wiley Online Library

by Seikkula, Jaakko ; Trimble, David ; Macek, Martina | 24 Apr 2014, 8:33 | dialog   uzdravení   sociální sítě