000002196 001__ 2196
000002196 005__ 20160217100701.0
000002196 041__ $$ačesky
000002196 100__ $$0AUTHOR|(SYS)onderjakub$$aOnder, Jakub
000002196 245__ $$aKladivo na návštěvníky
000002196 260__ $$c2016
000002196 300__ $$a18 s.
000002196 520__ $$aTerapie s klientem probíhala v soukromém zdravotnickém zařízení, zaměřeném na poskytování psychologické a logopedické péče v ambulantním režimu. V zařízení pracuji již třetí rok. Věnuji se tu zejména psychoterapii dospělých a párovým konzultacím, ostatní kolegové se zaměřují především na děti, což je i primární cílová skupina celého zařízení. Párovým konzultacím se věnuji také kvůli tomu, že pracuji třetím rokem na částečný úvazek v manželské a rodinné poradně.
000002196 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut12$$aUT12
000002196 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000002196 653__ $$apárová terapie
000002196 65017 $$akazuistiky
000002196 8564_ $$s1097073$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2196/files/onder-jakub.pdf
000002196 980__ $$aTHESIS

000000736 001__ 736
000000736 005__ 20160206210311.0
000000736 035__ $$aAUTHOR|(SYS)onderjakub
000000736 046__ $$f28.12.1987
000000736 100__ $$aOnder, Jakub
000000736 511__ $$4PROJECT|(SYS)ut12$$aUT12
000000736 65017 $$aabsolvent
000000736 925__ $$a29.1.2016
000000736 980__ $$aAUTHOR
000000736 980__ $$aAUTHORITY