Zázrak terapie

V druhé konzultaci klientka popisuje, že to, aby mohla být nad věcí, již nemá podobu zasunutého šuplete, ale užívá metaforu balónku na niti, který má přivázaný na ruce. Mluví o tom, že si svůj problém nechce nechat u sebe zasunutý, ale chce ho dostat od sebe pryč. Klientka odchází s ...

by Pavlíčková, Magdalena | 1 May 2014, 17:02 | přepis rozhovoru   kazuistika   sociálně psychologické centrum   metafory   škálování   sebedůvěra   vina   partnerské vztahy   rámování  


Ontogeneze v narativní terapii: lingvisticko-sémiotická zkoumání změn u pacienta

V tomto článku sleduji, jak proces narativní terapie ovlivňuje změny u klienta. Já jsem se zaměřil na změny lingvisticko-sémiotické, tj. jak klient rozvíjí pomocí jazyka svůj myšlenkový potenciál. Chci zde demonstrovat, jak zkoumání lingvisticko-sémiotické úrovně vnese nové pohledy na roli narativní terapie, která vybavuje klienty sémiotickými materiály k vytvoření nových ...

| Wiley Online Library

by Muntigl, Peter ; Pavlíčková, Magdalena | 23 Apr 2014, 12:06 | narativní přístup