Thesis / kazuistiky

Kazuistika / Pešek, Martin

2020. 18 s.

Spolupráci s klientem jsem navázal v rámci doléčovacího centra, kde jsem toho času působil na pozici terapeuta. Služby následné péče jsou k dispozici lidem po absolvování některé z forem pobytové léčby závislosti, ať už se jedná o léčbu na specializovaných odděleních psychiatrických nemocnic nebo o léčbu v terapeutické komunitě.

Hesla: kazuistika

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Translations / studentské překlady

Posouzení sebevražedného chování: Na řešení orientovaný přístup / Baldo, Tracy D. -- Softas.Nail, Basilia -- Pešek, Martin (překlad) -- Verner, Lukáš (překlad)

2019-10-07.

Originální název: Suicide Assessment: A solution focused approach

In: Awareness Journal. - s. 3-6. - 2004

V článku je presentovaný na řešení orientovaný přístup vyhodnocování sebevražedných
myšlenek a způsob, jak s klientem vytvořit bezpečnostní plán. Tento přístup využívá hodnotících
otázek dle Wubboldinga (1996) a přizpůsobuje je k na řešení orientovanému přístupu.

Hesla: sebevražda

V kolekcích: Theses > TranslationsPerson: Pešek, Martin

*5.5.1986

See also: UT15

Datum obhajoby: 2.9.2020

Celkem záznamů: 2Control Number(s):

  • AUTHOR|(SYS)pesekmartin