000002422 001__ 2422
000002422 005__ 20200930142130.0
000002422 041__ $$ačesky
000002422 100__ $$0AUTHOR|(SYS)pesekmartin$$aPešek, Martin
000002422 245__ $$aKazuistika
000002422 260__ $$c2020
000002422 300__ $$a18 s.
000002422 520__ $$aSpolupráci s klientem jsem navázal v rámci doléčovacího centra, kde jsem toho času působil na pozici terapeuta. Služby následné péče jsou k dispozici lidem po absolvování některé z forem pobytové léčby závislosti, ať už se jedná o léčbu na specializovaných odděleních psychiatrických nemocnic nebo o léčbu v terapeutické komunitě.
000002422 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut15$$aUT15
000002422 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000002422 65017 $$akazuistiky
000002422 8564_ $$s826411$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2422/files/pesek.pdf
000002422 980__ $$aTHESIS

000002369 001__ 2369
000002369 005__ 20191010140402.0
000002369 041__ $$ačeština
000002369 100__ $$aBaldo, Tracy D.
000002369 245__ $$aPosouzení sebevražedného chování$$bNa řešení orientovaný přístup
000002369 260__ $$c2019-10-07
000002369 520__ $$a

V článku je presentovaný na řešení orientovaný přístup vyhodnocování sebevražedných
myšlenek a způsob, jak s klientem vytvořit bezpečnostní plán. Tento přístup využívá hodnotících
otázek dle Wubboldinga (1996) a přizpůsobuje je k na řešení orientovanému přístupu.

000002369 65017 $$astudentské překlady 000002369 653__ $$asebevražda 000002369 700__ $$aSoftas.Nail, Basilia 000002369 700__ $$0AUTHOR|(SYS)pesekmartin$$aPešek, Martin$$epřeklad 000002369 700__ $$0AUTHOR|(SYS)vernerlukas$$aVerner, Lukáš$$epřeklad 000002369 765__ $$tSuicide Assessment: A solution focused approach 000002369 773__ $$c3-6$$pAwareness Journal$$y2004 000002369 8564_ $$s62555$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2369/files/suicidum.pdf 000002369 980__ $$aTRANSLATION

000002178 001__ 2178
000002178 005__ 20200930081653.0
000002178 035__ $$aAUTHOR|(SYS)pesekmartin
000002178 046__ $$f5.5.1986
000002178 100__ $$aPešek, Martin
000002178 511__ $$4PROJECT|(SYS)ut15$$aUT15
000002178 65017 $$aabsolvent
000002178 925__ $$a2.9.2020
000002178 980__ $$aAUTHORITY
000002178 980__ $$aAUTHOR