Thesis / kazuistiky

Kasuistika - případová práce / Trybenekrová, Daniela

Praha: 2007. 9 s.

Po supervizi jsem začala být otevřenější k tématům paní R. a pracovat s nimi. Poté došlo ke změně postojů i u paní R. Paní R. začala přemýšlet a vyhodnocovat věci, které se jí v životě udály a dějí. Před započetím konzultací o věcech nikdy nepřemýšlela. Paní R. na začátku naší spolupráce řekla “měla jsem pocit, že to všechno, co se mi dělo, tak má být.“

Hesla: domácí násilí ; doprovázení ; kazuistika ; kutání ; oceňování ; partnerské vztahy ; předsudky ; soukromá praxe

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reportsPerson: Trybenekrová, Daniela

See also: UT04b

Datum obhajoby: 16.1.2008

Celkem záznamů: 1Control Number(s):

  • AUTHOR|(SYS)trybenekrovadaniela