000001246 001__ 1246
000001246 005__ 20150310193820.0
000001246 041__ $$ačesky
000001246 100__ $$0AUTHOR|(SYS)trybenekrovadaniela$$aTrybenekrová, Daniela
000001246 245__ $$aKasuistika - případová práce
000001246 260__ $$aPraha$$c2007
000001246 300__ $$a9 s.
000001246 520__ $$aPo supervizi jsem začala být otevřenější k tématům paní R. a pracovat s nimi. Poté došlo ke změně postojů i u paní R. Paní R. začala přemýšlet a vyhodnocovat věci, které se jí v životě udály a dějí. Před započetím konzultací o věcech nikdy nepřemýšlela. Paní R. na začátku naší spolupráce řekla “měla jsem pocit, že to všechno, co se mi dělo, tak má být.“
000001246 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut04b$$aUT04b
000001246 65017 $$akazuistiky
000001246 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001246 653__ $$0SUBJECT|(SYS)nasili$$adomácí násilí
000001246 653__ $$0SUBJECT|(SYS)partnerskevztahy$$apartnerské vztahy
000001246 653__ $$asoukromá praxe
000001246 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kutani$$akutání
000001246 653__ $$0SUBJECT|(SYS)doprovazeni$$adoprovázení
000001246 653__ $$0SUBJECT|(SYS)ocenovani$$aoceňování
000001246 653__ $$0SUBJECT|(SYS)predsudky$$apředsudky
000001246 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1246/files/trybenekrova daniela.pdf
000001246 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1246/files/trybenekrova daniela.gif?subformat=icon$$xicon
000001246 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1246/files/trybenekrova daniela.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001246 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1246/files/trybenekrova daniela.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001246 980__ $$aTHESIS
000001246 999C5 $$9CURATOR$$hArist von Schlippe, Jochen Schweitzer,$$mSystemická terapie a poradenství$$o1$$rKN1
000001246 999C5 $$9CURATOR$$hCianfranco Cecchin, Gerry Lane, Wendel A. Ray$$mKybernetika předsudků v psychoterapeutické praxi,$$o2$$rKN54

000000256 001__ 256
000000256 005__ 20150207154129.0
000000256 035__ $$aAUTHOR|(SYS)trybenekrovadaniela
000000256 100__ $$aTrybenekrová, Daniela
000000256 511__ $$4PROJECT|(SYS)ut04b$$aUT04b
000000256 65017 $$aabsolvent
000000256 925__ $$a16.1.2008
000000256 980__ $$aAUTHOR
000000256 980__ $$aAUTHORITY