Hledání domova

Setkání probíhala v Poradně pro ženy a dívky, kde jsem své služby nabídla bezplatně a na začátku své psychoterapeutické praxe. Cílovou skupinou jsou převážně ženy na hranici chudoby, které kromě existenčních problémů řeší i vztahy, práci, nízké sebevědomí, ale i domácí násilí, duševní onemocnění nebo závislosti.

by Zichová, Lucie | 4 Oct 2020, 14:03 | kazuistika  


Author: Zichová, Lucie