Translations / studentské překlady

Kočky pod hvězdami: Narativní příběh / Beaudoin, Marie-Nathalie -- Zimmerman, Jeffrey

Tento článek čtenáře seznamuje s narativní terapií, která svým poststrukturálním přístupem představuje odklon od převládajících terapeutistických metod, upředňostňujících psychologické a biologické teorie před klientovým prožitkem problému. Dále vyjadřuje rozdíly mezi tím, jak se liší pohled narativního přístupu a tradiční psychologie na to, co je problém, jak probíhá změna a jak člověk vnímá sebe sama. Pro představení narativního přístupu a jeho metod je popsána práce s dospívajícím klukem, kterého trápily problémy ve škole. Výše zmíněná metoda také zahrnuje práci se zážitky a smyslem, což se tento článek snaží svou strukturou čtenáři co nejlépe ukázat.

Hesla: kazuistika ; narativní přístup ; přepis rozhovoru

V kolekcích: Theses > Translations, Case reports


Articles

Narrative Therapy and Interpersonal Neurobiology: Revisiting classic practices, developing new emphases / Beaudoin, Marie-Nathalie -- Zimmerman, Jeffrey

Originální název: Narrative Therapy and Interpersonal Neurobiology: Revisiting Classic Practices, Developing New Emphases

In: Journal of Systemic Therapies. - Roč. 30, č. 1, s. 1-13.

his article reviews some of the recent advances in brain research and the grow- ing field of interpersonal neurobiology, which we believe supports a number of narrative therapy premises. Highlighted is the potential usefulness of thinking about unique outcomes as “moments” of “affect-infused” experiences. The concepts and theory proposed are illustrated by the description of three therapy sessions with a 28-year-old woman struggling with anxiety and depression, and a transcript of an intentionally “affect infused” re-authoring conversation.

Hesla: kazuistika ; narativní přístup ; neurovědy ; přepis rozhovoru ; trauma

Viz též: Guilford Press; PŘEKLAD

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Articles, Case reports


Articles / studijní materiály/autorské práce

Cats Under the Stars: A Narrative Story / Zimmerman, Jeffrey -- Beaudoin, Marie-Nathalie

In: Child and Adolescent Mental Health. - Roč. 7, č. 1, s. 31-40. - 2002

This paper provides an introduction to Narrative Therapy. This post-structural approach represents a movement away from the dominant therapeutic approaches that privilege psychological or biological theories over the client's experience of problems. Distinctions are made between narrative ideas and traditional psychosocial points of view in the areas of what a problem is, how change occurs, and about notions of the self. Narrative ideas and practices are illustrated by presenting work done with a problem affecting a young man in a school setting. Narrative work involves experience and meaning; the paper is organised to provide this for the reader.

Hesla: narativní přístup

V kolekcích: Books, Articles & Reports > ArticlesPerson: Zimmerman, Jeffrey

Celkem záznamů: 4Control Number(s):

  • AUTHOR|(SYS)zimmermanjeffrey


Translations / studentské překlady

Narativní terapie a interpesonální biologie: zhodnocení klasických postupů, vývoj nových důrazů / Beaudoin, Marie-Nathalie -- Zimmerman, Jeffrey

Originální název: Narrative Therapy and Interpersonal Neurobiology: Revisiting Classic Practices, Developing New Emphases

In: Journal of Systemic Therapies. - Roč. 30, č. 1, s. 1-13.
Hostitelský dokument

Tento článek shrnuje některé současné poznatky ve výzkumu mozku a v rostoucí oblasti interpersonální neurobiologie, které, podle našeho názoru, podporují celou řadu praktik narativní terapie. Výrazná je potencionální užitečnost jedinečných výsledků, jako momentů a vlivů zkušeností. Koncepty a teorie, které navrhujeme, jsou předloženy na popisu tří terapeutických sezení a záměrném přepisu re-authoring rozhovoru s 28 letou ženou, která bojuje s úzkostí a depresí .

Hesla: kazuistika ; narativní přístup ; neurovědy ; přepis rozhovoru ; trauma

Viz též: Guilford Press

V kolekcích: Theses > Translations, Case reports