Thesis / kazuistiky

Komentovaná kasuistika / Václavková, Renata

Valašské Meziříčí: 2005. 13 s.

Řekla jsem klientce o tom, jak „funguji“ v zařízení a nabídla spolupráci v rámci terapeutických setkávání. Souhlasila. Většina klientů azylového domu v nové situaci souhlasí se vším, co je jim nabízeno. Zde je velmi důležité vyjasnění nabídky. S ohledem na množství klientů jsme se domluvily, že se pro terapii budeme setkávat jedenkrát za dva týdny. Paní Lidka provedla ve svém životě dalo by se říci radikální změnu. Opustila domov, partnera, chce být utajeným klientem.

Hesla: azylový dům pro matky s dětmi ; domácí násilí ; kazuistika ; narativní přístup ; osvícené jasno ; rituály ; strach ; tupé prázdno ; vymezení nabídky

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports