000001250 001__ 1250
000001250 005__ 20150310194225.0
000001250 041__ $$ačesky
000001250 100__ $$0AUTHOR|(SYS)vaclavkovarenata$$aVáclavková, Renata
000001250 245__ $$aKomentovaná kasuistika
000001250 260__ $$aValašské Meziříčí$$c2005
000001250 300__ $$a13 s.
000001250 520__ $$aŘekla jsem klientce o tom, jak „funguji“ v zařízení a nabídla spolupráci v rámci terapeutických setkávání. Souhlasila. Většina klientů azylového domu v nové situaci souhlasí se vším, co je jim nabízeno. Zde je velmi důležité vyjasnění nabídky. S ohledem na množství klientů jsme se domluvily, že se pro terapii budeme setkávat jedenkrát za dva týdny. Paní Lidka provedla ve svém životě dalo by se říci radikální změnu. Opustila domov, partnera, chce být utajeným klientem.
000001250 611__ $$0PROJECT|(SYS)sp03$$aSP03
000001250 65017 $$akazuistiky
000001250 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001250 653__ $$aazylový dům pro matky s dětmi
000001250 653__ $$0SUBJECT|(SYS)nasili$$adomácí násilí
000001250 653__ $$avymezení nabídky
000001250 653__ $$arituály
000001250 653__ $$0SUBJECT|(SYS)tristavymysli$$atupé prázdno
000001250 653__ $$0SUBJECT|(SYS)tristavymysli$$aosvícené jasno
000001250 653__ $$0SUBJECT|(SYS)narativnipristup$$anarativní přístup
000001250 653__ $$0SUBJECT|(SYS)strach$$astrach
000001250 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1250/files/vaclavkova renata.pdf
000001250 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1250/files/vaclavkova renata.gif?subformat=icon$$xicon
000001250 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1250/files/vaclavkova renata.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001250 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1250/files/vaclavkova renata.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001250 980__ $$aTHESIS
000001250 999C5 $$9CURATOR$$hVodáčková, D.$$mKrizová intervence, Portál,s.r.o., Praha, 2002$$o1$$rKN90
000001250 999C5 $$9CURATOR$$hSchlippe,A, Schweitzer, J.$$mSystemická terapie a poradenství, Cesta, Brno, 2001$$o2$$rKN1
000001250 999C5 $$9CURATOR$$hÚlehla,I.$$mUmění pomáhat, Slon, Praha,1996$$o3$$rKN32
000001250 999C6 $$a0-0-0-1-0-0-1$$t2014-05-03 17:24:48$$vInvenio/1.1.2.1243-dc78d refextract/1.4