Závěrečná kazuistika aneb Bára mořeplavec

Případ Báry jsem si vybrala, protože je dlouhodobou klientkou, procházíme změnami společně, jak ona, tak má práce je během roku jiná, chtěla jsem ukázat tento proces a můj vývoj. Bára je, podle svých slov, s terapií spokojená, pomáhá jí, je pro ni jistotou a pevnou půdou, odkud se může vždy ...

by Špačková, Gabriela | 4 Mar 2017, 17:07 | kazuistika   bezpečí  


Subject: bezpečí

Pohoda, bezpečí, příjemná atmosféra zvyšují šanci na rozvíjení spolupráce anebo může zklidnit při kontrole..


Závěrečná práce

Vnímám, že se mi podařilo zajistit bezpečí pro K vzhledem k tématům, která jsme probíraly. Ve větší části konzultace se pohybuji v pomoci - terapii a na konci jsem přešla vlivem svého strachu o K do kontroly - přesvědčování. Při práci jsem měla stále na mysli naši zakázku týkající se ...

by Blažková, Marcela | 24 Jun 2014, 9:44 | kazuistika   sebereflexe   oblastní charita   partnerské vztahy   domácí násilí   alkohol   závislost   bezpečí   pátrání po zdrojích   připojení  


Závěrečná práce

Pomalu si uvědomuji, že se stupňuje moje rozčarování z toho, že se podle mě nic neděje, že si chodí „jen pokecat“ (a to mi nestačí!), a že se mi do toho pořád vkrádají pocity jakéhosi neurčitého ohrožení a podezření, že si věci umí docela dobře zařídit po svém. Rozčiluje mě ...

by Krejcarová, Kateřina | 4 May 2014, 10:39 | kazuistika   poradenské centrum vysoké školy   mluvení a naslouchání   homosexualita   bezpečí   vlastní prostor   mnohomluvný klient   sebereflexe  


Rušit či nerušit?

Chce být zdravá, to znamená nemít depresi. Ví, že není normální. Chce se léčit. Přichází jako osoba hledající pomoc v roli stěžovatele, stěžuje si sama na sebe. Řílá, že očekává, že jí řeknu, co dělá špatně, v čem je špatná, co má změnit a jak. Při tom se odvolává na ...

by Zejdová, Bohdana | 4 May 2014, 8:45 | kazuistika   připojení   nemoc   bezpečí   mluvení a naslouchání   rámování   stěžovatel  


Kazuistika

Mými klienty jsou tedy rodiny, resp. většinou matky, které mají dítě se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 4 až 6 let. Pracovníci střediska hledali někoho, kdo bude rodičům věnovat čas pro řešení jiných, než speciálně pedagogických a dalších poradenských problémů, např. když se rodiče dlouhodobě necítí dobře a ...

by Rothová, Eliška | 2 May 2014, 8:12 | kazuistika   zdravotní postižení   středisko rané péče   reflektování   bezpečí   otázka na zázrak  


Bezpečná nejistota

O čem máme dneska mluvit? N. se rozpovídal o důležitosti chození na psychoterapii, proč se vyplatí mít vlastního terapeuta/psychologa. Tuto větu považuji za důležitou: Považuji se celkově za nejistého člověka (jistota a sebedůvěra jsou synonyma ve španělštině). Tedy můžeme toto téma pojednávat jako vzájemně se prolínající potřebu jistoty/bezpečí/sebedůvěry.

by Rodríguez, Gabriel | 2 May 2014, 8:03 | kazuistika   bezpečí   soukromá praxe   doptávání   sebedůvěra   doprovázení  


Všechno má svůj čas

Díky své konkrétní práci s klientkou jsem přemýšlela nad obrovskou škálou obtíží, s kterými za námi klienti mohou přijít. Otevřela se mi otázka, jaká témata ve mně vyvolávají respekt. Jak mohu efektivněji pracovat, abych byla schopná vést pro klienta užitečný rozhovor? Čím to témata dělají, že o nich přemýšlím jinak? ...

by Přikrylová, Lenka | 1 May 2014, 18:22 | kazuistika   závislost   léky   zneužívání   samostanost   bezpečí   kompetence klienta   sebereflexe   supervize   partnerské vztahy  


Sandra

Když přišla Sandra, byla hodně stručná, dávala najevo, že „se všemu podrobí,“ jenom aby nešla do vězení. Když jsem se jí ptal, co si myslí, že by jí naše setkávání mohlo přinést dobrého, řekla, že se uvidí, že to nemůže takto dopředu říct.

by Nepustil, Pavel | 1 May 2014, 11:22 | kazuistika   bezdomovci   bezpečí   závislost   drogy   soudní dohled   konflikt zájmů   dekonstrukce  


Obhajoba psychoterapeutického stylu

V této druhé ukázce vyjasňování se více držím toho, co klient přináší. I když se snažím nějak pojmenovávat, jak to klient má, třeba v případě, že říkám, že klientka byla jinde. V alternativním postupu bych se potřebovala doptávat na to, co znamená, že se problémy rozptýlily. Jestli to znamená, že ...

by Kozoňová, Jiřina | 30 Apr 2014, 11:56 | přepis rozhovoru   kazuistika   soukromá praxe   zkušený klient   partnerské vztahy   manipulace   bezpečí   formulování zakázky   mnohomluvný klient   vyjasňování   sebereflexe