Gordon Pask’s Conversation Theory: A Domain Independent Constructivist Model of Human Knowing

Although it is conceded (as argued by many) that distinct knowledge domains do present particular problems of coming to know, in this paper it is argued that it is possible (and useful) to construct a domain independent model of the processes of coming to know, one in which observers share ...

by Scott, Bernard | 16 Sep 2014, 7:54 | epistemologie  


Postmoderní myšlení jako možné východisko pro integraci různých terapetických přístupů

Příspěvek představuje základní cesty integrace různých psychoterapeutistických přístupů a prezentuje postmoderní myšlení - zejména (radikální) konstruktivismus a sociální konstruktivismus - jako vhodnou bázi pro integraci různých terapeutických přístupů Seznamuje nás se základními východisky postmoderního pojetí epitemologie a kazuistiky a předkládá určitá vodítka pro praxi terapeutů integrujících různé terapeutické přístupy v ...

by Zatloukal, Leoš | 7 May 2014, 9:28 | integrace   postmoderní myšlení   epistemologie  


Jak rozumět Batesonovi a Maturanovi

Pokusy o pročištění pojmových základů rodinné terapie pomocí “epistemologie” přinesly vzrušení, nudu, podráždění a zmatek. Motivován přesvědčením, že aspoň zmatek je možné zmírnit, předkládá autor tuto stať jako studijního průvodce a tak trochu jako Rozetskou desku pro převod díla Gregory Batesona a Humberta Maturany. Článek ukazuje, že Maturanova práce je ...

KN22 | Wiley Online Library

by Dell, Paul F. ; Adamovský, Petr | 17 Mar 2014, 12:25 | 3 reviews | epistemologie   strukturní determinismus   biologie   ontologie   kritická úvaha   integrativní pokus  


Subject: epistemologie