Books

O vzniku druhů přírodním výběrem: neboli uchování prospěšných plemen v boji o život / Darwin, Charles -- Hadač, Emil -- Hadačová, Alena (překlad podle 2. krit. vydání)

Praha: Nakladatelství Akademie věd, 1953.

Originální název: On the Origin of Species by Means of Natural Selection

Tímto novým, kritickým překladem Darwinova klasického díla „O vzniku druhů“ splácí opožděně česká pokroková biologie a vlastně celá naše pokroková věda vůbec první část velkého dluhu geniálnímu zakladateli vědecké vývojové nauky a vědecké biologie jako takové.

Hesla: evoluce

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Books


Articles

They Threw God out of The Garden: Letters from Gregory Bateson to Philip Wylie and Warren McCulloch / Bateson, Gregory

This is a small sampling of the voluminous correspondence of Gregory Bateson. This correspondence, along with all the rest of Bateson’s professional papers, films, and tape recordings, is in the process of being organized and catalogued, following which a volume of the correspondence will be edited for publication.

Hesla: evoluce ; klasika ; magie ; teorie

Viz též: PŘEKLAD

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Articles


Translations / studentské překlady

Vyhodili Boha ze zahrady: Dopisy od Gregoryho Batesona Filipu Wyliemu a Warrenu McCullochovi / Bateson, Gregory

Originální název: They Threw God Out of the Garden


In: They Threw God out of The Garden
Hostitelský dokument

Celý problém (nebo alespoň velká část) vyplývá z vrozené obyčejnosti vědců , která pramení ze stejného „instinktu“ jako obyčejnost magie. Dokonce i Fraser věděl že magie a věda je tak nějak to samé). Vrozená část této jednoduchosti je příbuzenství. Je to vztah mezi myslí a uvědoměním, vztah mezi částečnou izolací. My všichni (já, Darwin, Oackham a ostatní vědci) jsme stvoření, abychom formulovali myšlenky, které se zdají být řešením „vize jednoduchosti“, dáváme dohromady kousky toho, co víme a odvozujeme z nich naše záměry.

Hesla: evoluce ; klasika ; magie ; teorie

V kolekcích: Theses > Translations