000002209 001__ 2209
000002209 005__ 20160502101844.0
000002209 041__ $$ačesky
000002209 100__ $$0AUTHOR|(SYS)darwincharles$$aDarwin, Charles
000002209 245__ $$aO vzniku druhů přírodním výběrem$$bneboli uchování prospěšných plemen v boji o život
000002209 260__ $$aPraha$$bNakladatelství Akademie věd$$c1953
000002209 520__ $$aTímto novým, kritickým překladem Darwinova klasického díla „O vzniku druhů“ splácí opožděně česká pokroková biologie a vlastně celá naše pokroková věda vůbec první část velkého dluhu geniálnímu zakladateli vědecké vývojové nauky a vědecké biologie jako takové.
000002209 653__ $$aevoluce
000002209 700__ $$0AUTHOR|(SYS)hadacemil$$aHadač, Emil
000002209 700__ $$0AUTHOR|(SYS)hadacovaalena$$aHadačová, Alena$$epřeklad podle 2. krit. vydání
000002209 765__ $$tOn the Origin of Species by Means of Natural Selection
000002209 8564_ $$s2003105$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2209/files/Darwin, Charles.pdf
000002209 980__ $$aBOOK

000002074 001__ 2074
000002074 005__ 20151005195017.0
000002074 041__ $$aanglicky
000002074 100__ $$0AUTHOR|(SYS)batesongregory$$aBateson, Gregory
000002074 245__ $$aThey Threw God out of The Garden$$bLetters from Gregory Bateson to Philip Wylie and Warren McCulloch
000002074 520__ $$aThis is a small sampling of the voluminous correspondence of Gregory Bateson. This correspondence, along with all the rest of Bateson’s professional papers, films, and tape recordings, is in the process of being organized and catalogued, following which a volume of the correspondence will be edited for publication.
000002074 600__ $$0AUTHOR|(SYS)mccullochwarren$$aMcCulloch, Warren
000002074 600__ $$0AUTHOR|(SYS)wyliefilip$$aWylie, Filip
000002074 653__ $$aevoluce
000002074 653__ $$0SUBJECT|(SYS)klasika$$aklasika
000002074 653__ $$ateorie
000002074 653__ $$amagie
000002074 8564_ $$s56320$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2074/files/Original.doc
000002074 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/928$$pPŘEKLAD
000002074 980__ $$aARTICLE

000000928 001__ 928
000000928 005__ 20150701072129.0
000000928 041__ $$ačesky
000000928 100__ $$0AUTHOR|(SYS)batesongregory$$aBateson, Gregory
000000928 245__ $$aVyhodili Boha ze zahrady$$bDopisy od Gregoryho Batesona Filipu Wyliemu a Warrenu McCullochovi
000000928 520__ $$aCelý problém (nebo alespoň velká část) vyplývá z vrozené obyčejnosti vědců , která pramení ze stejného „instinktu“ jako obyčejnost magie. Dokonce i Fraser věděl že magie a věda je tak nějak to samé). Vrozená část této jednoduchosti je příbuzenství. Je to vztah mezi myslí a uvědoměním, vztah mezi částečnou izolací. My všichni (já, Darwin, Oackham a ostatní vědci) jsme stvoření, abychom formulovali myšlenky, které se zdají být řešením „vize jednoduchosti“, dáváme dohromady kousky toho, co víme a odvozujeme z nich naše záměry.
000000928 600__ $$0AUTHOR|(SYS)mccullochwarren$$aMcCulloch, Warren
000000928 600__ $$0AUTHOR|(SYS)wyliefilip$$aWylie, Filip
000000928 65017 $$astudentské překlady
000000928 653__ $$aevoluce
000000928 653__ $$0SUBJECT|(SYS)klasika$$aklasika
000000928 653__ $$ateorie
000000928 653__ $$amagie
000000928 765__ $$tThey Threw God Out of the Garden
000000928 773__ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2074$$xThey Threw God out of The Garden
000000928 8564_ $$s98013$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/928/files/Bateson Gregory  Vyhodili Boha ze Zahrady.pdf
000000928 8564_ $$s13027$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/928/files/Bateson Gregory  Vyhodili Boha ze Zahrady.gif?subformat=icon$$xicon
000000928 8564_ $$s47685$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/928/files/Bateson Gregory  Vyhodili Boha ze Zahrady.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000000928 8564_ $$s140741$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/928/files/Bateson Gregory  Vyhodili Boha ze Zahrady.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000000928 980__ $$aTRANSLATION