000002431 001__ 2431
000002431 005__ 20201004140551.0
000002431 041__ $$ačesky
000002431 100__ $$0AUTHOR|(SYS)zichovalucie$$aZichová, Lucie
000002431 245__ $$aHledání domova
000002431 260__ $$c2020
000002431 300__ $$a24 s.
000002431 520__ $$aSetkání probíhala v Poradně pro ženy a dívky, kde jsem své služby nabídla bezplatně a na začátku své psychoterapeutické praxe. Cílovou skupinou jsou převážně ženy na hranici chudoby, které kromě existenčních problémů řeší i vztahy, práci, nízké sebevědomí, ale i domácí násilí, duševní onemocnění nebo závislosti.
000002431 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut15$$aUT15
000002431 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000002431 65017 $$akazuistiky
000002431 980__ $$aTHESIS

000002430 001__ 2430
000002430 005__ 20201004140716.0
000002430 041__ $$ačesky
000002430 100__ $$0AUTHOR|(SYS)vernerlukas$$aVerner, Lukáš
000002430 245__ $$aZměna je nejen možná, ale i nevyhnutelná
000002430 260__ $$c2020
000002430 300__ $$a19 s.
000002430 520__ $$aPaní K. si terapii v rámci projektu Jak na konflikty ve vztazích organizace Respondeo z.s. vyhledala na internetu. Nějakou formu terapie jí doporučila i advokátka, se kterou řeší kroky v oblasti návratu nevlastní dcery do jejich domácnosti (nyní je u manželových rodičů).
000002430 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut15$$aUT15
000002430 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000002430 65017 $$akazuistiky
000002430 8564_ $$s1019592$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2430/files/verner.pdf
000002430 980__ $$aTHESIS

000002429 001__ 2429
000002429 005__ 20201004140041.0
000002429 041__ $$ačesky
000002429 100__ $$0AUTHOR|(SYS)vavrovatereza$$aVávrová, Tereza
000002429 245__ $$aAdéla a strach z mámy
000002429 260__ $$c2020
000002429 300__ $$a26 s.
000002429 520__ $$aDo pedagogicko psychologické poradny a vzdělávacího a diagnostického střediska objednává máma svou 16letou dceru s tím, že má potíže zapadnout do nového třídního kolektivu v 1. ročníku střední školy. Při objednávání termínu se s maminkou domlouvám, že potřebuji, aby na první setkání přišla na začátek také.
000002429 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut15$$aUT15
000002429 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000002429 65017 $$akazuistiky
000002429 8564_ $$s1061515$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2429/files/vavrova.pdf
000002429 980__ $$aTHESIS

000002428 001__ 2428
000002428 005__ 20201004135755.0
000002428 041__ $$ačesky
000002428 100__ $$0AUTHOR|(SYS)regulovakristyna$$aRegulová, Kristyna
000002428 245__ $$aKdo jsem a kam směřuji
000002428 260__ $$c2020
000002428 300__ $$a22 s.
000002428 520__ $$aPaní Jaroslava na mě dostala kontakt a doporučení od známého, který ke mně v tu dobu docházel do terapie. Kontaktovala mě po telefonu a domluvily jsme se spolu na termín první schůzky. Musím přiznat, že jsem byla docela nervózní. Připisuji to tomu, že v té době jsem měla málo zkušeností, málo klientů a hlavně jsem nechtěla novou klientku zklamat a ztratit.
000002428 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut15$$aUT15
000002428 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000002428 65017 $$akazuistiky
000002428 8564_ $$s725085$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2428/files/regulova.pdf
000002428 980__ $$aTHESIS

000002427 001__ 2427
000002427 005__ 20201004135240.0
000002427 041__ $$ačesky
000002427 100__ $$0AUTHOR|(SYS)prochazkamartin$$aProcházka, Martin
000002427 245__ $$aPaní Sylva
000002427 260__ $$c2020
000002427 300__ $$a23 s.
000002427 520__ $$aPaní Sylva vyhledala odbornou pomoc v RC Radost, kde jsem od ledna 2019 začal pracovat jako externí terapeut v psychologické poradně. Ta nabízí rodinám i jednotlivým členům v aktuálně prožívané obtížné situaci včasnou a efektivní pomoc.
000002427 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut15$$aUT15
000002427 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000002427 65017 $$akazuistiky
000002427 8564_ $$s436046$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2427/files/prochazka.pdf
000002427 980__ $$aTHESIS

000002426 001__ 2426
000002426 005__ 20201004134954.0
000002426 041__ $$ačesky
000002426 100__ $$0AUTHOR|(SYS)prajzlerovamonika$$aPrajzlerová, Monika
000002426 245__ $$aPijavice
000002426 260__ $$c2020
000002426 300__ $$a21 s.
000002426 520__ $$aKarolíně je 19 let a nedávno se nechala přejmenovat na Caroline Eveline Buckingham, protože chce odcestovat do Velké Británie. Studuje obchodní akademii a letos bude maturovat. Dříve měla bulimii, ale dle matky už je to prý vyřešené. Do předchozího zařízení docházela kvůli traumatu z domácího násilí, ale nesedla si tam s terapeutkou. Trpí depresemi a výjimečně také sebevražednými myšlenkami, začala docházet i k psychiatrovi.
000002426 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut15$$aUT15
000002426 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000002426 65017 $$akazuistiky
000002426 8564_ $$s351278$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2426/files/prajzlerova.pdf
000002426 980__ $$aTHESIS

000002424 001__ 2424
000002424 005__ 20201004134139.0
000002424 041__ $$ačesky
000002424 100__ $$0AUTHOR|(SYS)polakovaladislava$$aPoláková, Ladislava
000002424 245__ $$aNerozhodná Hana
000002424 260__ $$c2020
000002424 300__ $$a18 s.
000002424 520__ $$aSpolupráce s Hanou trvala z mého pohledu celkem dlouho – téměř dva roky. Díky delší době, po kterou ke mně Hana docházela, mohu jak u ní, tak i u sebe pozorovat změny. Také si všímat chyb, které jsem udělala.
000002424 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut15$$aUT15
000002424 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000002424 65017 $$akazuistiky
000002424 8564_ $$s200564$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2424/files/polakova.pdf
000002424 980__ $$aTHESIS

000002423 001__ 2423
000002423 005__ 20200930142410.0
000002423 041__ $$ačesky
000002423 100__ $$0AUTHOR|(SYS)petrasmartin$$aPetráš, Martin
000002423 245__ $$aSíla "já"
000002423 260__ $$c2020
000002423 300__ $$a20 s.
000002423 520__ $$aJedná se o případ, který trval nikoliv měsíce, ale v podstatě roky. To z něj dělá sousto poměrně obtížně popsatelné na několika málo stranách. Na jedné straně tak kladu důraz na popis setkání - to aby se neztratil příběh. Ten je spojující linkou mého sdělení, stavebním kamenem mojí práce s klientkou a dokladem toho, o jak dlouhý proces se jednalo. Zároveň je nutné zaměřit se na to opravdu podstatné, co pohledem zpět něco znamenalo.
000002423 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut15$$aUT15
000002423 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000002423 65017 $$akazuistiky
000002423 8564_ $$s361018$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2423/files/petras.pdf
000002423 980__ $$aTHESIS

000002422 001__ 2422
000002422 005__ 20200930142130.0
000002422 041__ $$ačesky
000002422 100__ $$0AUTHOR|(SYS)pesekmartin$$aPešek, Martin
000002422 245__ $$aKazuistika
000002422 260__ $$c2020
000002422 300__ $$a18 s.
000002422 520__ $$aSpolupráci s klientem jsem navázal v rámci doléčovacího centra, kde jsem toho času působil na pozici terapeuta. Služby následné péče jsou k dispozici lidem po absolvování některé z forem pobytové léčby závislosti, ať už se jedná o léčbu na specializovaných odděleních psychiatrických nemocnic nebo o léčbu v terapeutické komunitě.
000002422 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut15$$aUT15
000002422 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000002422 65017 $$akazuistiky
000002422 8564_ $$s826411$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2422/files/pesek.pdf
000002422 980__ $$aTHESIS

000002421 001__ 2421
000002421 005__ 20200930141900.0
000002421 041__ $$ačesky
000002421 100__ $$0AUTHOR|(SYS)papouskovakaterina$$aPapoušková, Kateřina
000002421 245__ $$aBára se rozhodla plavat
000002421 260__ $$c2020
000002421 300__ $$a27 s.
000002421 520__ $$aPsychické problémy (a kontakt s psychology a psychiatry) uvádí od dětství – ve školním věku byla obézní a zažívala šikanu, v pubertě odešla z domova a začala užívat drogy (užívala pravidelně intravenózně heroin). Před 4 roky se její snoubenec předávkoval a utonul, navíc byla klientka souzená za neposkytnutí pomoci (jeho smrt viděla, ale nebyla schopná zasáhnout-byla také pod vlivem).
000002421 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut15$$aUT15
000002421 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000002421 65017 $$akazuistiky
000002421 8564_ $$s916352$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2421/files/papouskova.pdf
000002421 980__ $$aTHESIS