Au bord de la riviere: ou comment rester décentré par rapport à l’histoire de son client

Ceci est l'histoire de ce que Cristina, Pierre, Philippe et Gilles ont vécu, avec leurs pairs, tous coachs, lors d'un atelier d'analyse de pratiques. Cristina souhaitait ardemment travailler sur sa situation. L'ingénierie de l'atelier s'appuyait sur les pratiques narratives. Dans cette "arène thérapeutique", comme la nomme Michael White, je ...

| PŘEKLAD

by Brémond, Pierre ; Janečková, Míla | 14 Jul 2015, 8:33 | koučování   kazuistika   změna   narativní přístup  


Ne pas savoir au pays de l'expertise

L'analyse des pratiques offre aux managers un espace ressource pour prendre du recul sur des situations humainement complexes, se professionnaliser en continu… Ouvrons les portes du conseil, un métier où le savoir est une clé de l'identité professionnelle, et découvrons comment le "coaching en groupe" ouvre sur le non-savoir et ...

| PŘEKLAD

by Châteauvieux, André de | 2 Jul 2015, 14:18 | koučování   zpětná vazba  


Psychoterapeutické možnosti v léčbě deprese

Je dnes již všeobecně uznáváno, že deprese, ať už v rámci depresivní epizody či periodické depre- sivní poruchy, vyžaduje kromě farmakoterapie i psychoterapeutickou intervenci. Navzdory poně- kud jednostranné propagaci jen určitých postupů lze v literatuře objevit celou řadu dalších metod vycházejících z navzájem se lišících psychoterapeutických systémů.

by Kryl, Michal | 9 Jun 2015, 18:23 | koučování  


Systemické koučování jako cesta rozvoje kompetencí

Systemického koučování je využíváno jako pojícího prvku v komplexních programech rozvoje zaměstnanců či účastníků dalšího vzdělávání, který spojuje a propojuje trénink (cvičení pro rozvoj kompetencí), školení (získávání znalostí) a expertní poradenství.

by Navarová, Syxlvie ; Durčák, Petr | 9 Jun 2015, 18:13 | koučování  


Subject: koučování


Ztratit se na území expertizy...

Analýza praxe otvírá manažerům možnost vybudovat si určitý odstup od komplexních lidských situací a průběžně se profesionalizovat. Otevřme bránu radám; pochopení, jak na to, co je klíčem k profesionální identitě, a objevme, jak „skupinové koučování“ přináší novou formu intervence.

by Châteauvieux, André de | 22 Apr 2014, 10:23 | koučování   návody   zpětná vazba  


Na břehu řeky: Aneb jak zůstat nezaujatý ve vztahu k příběhu svého klienta

Toto je příběh, který prožili Cristina, Pierre, Philippe a Gilles, všichni koučové, v průběhu výcviku praktické analýzy. Kristina si velmi přála pracovat na své situaci. Smysl výcviku se opíral o praxi vyprávění. V této „terapeutické aréně“, jak to nazval Michael White, jsem já vedoucí moderátor odpovědný za rámec a celkovou ...

by Brémond, Pierre ; Janečková, Míla | 8 Apr 2014, 13:58 | koučování   kazuistika   změna   narativní přístup