Individuální terapie s paní Š.

Paní Š. je pro mě doposud nejtěžší klient, se kterým jsem pracovala. Otevřela mi spoustu témat, která jsem do té doby měla sama pro sebe “jasná”, např.: Jak dobře umím dát klientovi mantinely? Kde je moje hranice v tom, s kým mohu a chci pracovat? Je ku prospěchu tu hranici ...

by Svobodová, Pavla | 12 May 2014, 18:30 | zkušený klient   přepis rozhovoru   krizové centrum   samostatnost   kazuistika  


Komentovaná kazuistika k obhajobě

Moje závěrečná intervence na cestu byla trochu alibistická a zkoumala, jestli nejsem až příliš podporující a chápající a nechytám K do pasti závislosti. Oddechla jsem si, že má další zdroje, ale zůstala ve mě otázka, proč to tak má. Jeho objednávky zněly jinak a moje zvědavost patří možná do jiného ...

by Wichsova, Jana | 3 May 2014, 19:04 | kazuistika   krizové centrum   přepis rozhovoru   škálování   soukromá praxe  


Individuální terapie slečny Nicol

Pak jsem shrnovala toto sezení a vyvstaly dvě věci : zda se věnovat tomu, co bude venku a jak to chce zvládat. Slyšela jsem od Nicol různé obavy a pak ještě pocit ,,nepřipravenosti“ , tak jestli se máme věnovat tomu. Toto jsem vzala takzvaně do svých rukou, protože jsem měla ...

by Vobořilová, Lucie | 3 May 2014, 18:03 | přepis rozhovoru   závislost   drogy   kazuistika   krizové centrum   škálování  


Pavel a jeho samota

Přestože byl klient se svým životem nadále nespokojený, spolupráce přinesla některé důležité změny. Společná setkání se mnou byla pro něj přemostěním z naprosté izolace k okolnímu světu. Své prožitky mohl slovně vyjádřit v bezpečné atmosféře, na což dosud nebyl zvyklý. Možná poprvé je nemusel v sobě utajovat. Společná práce také ...

by Ročovská, Silvie | 2 May 2014, 7:37 | kazuistika   krizové centrum   krizová intervence   komunikace   samota   strach   oceňování   formulování zakázky   SF   medikace  


Závěrečná práce

Pokusila jsem se rekapitulovat základní témata a nabídnout jí je – zveřejnit je a vhodně je buď uzavřít nebo na nich pracovat.. Působilo to ale spíš opačně – zarazila se a celá situace působila příliš uměle, strojeně, na což Alžběta reaguje uzavřením se. Pak si sama vybrala aktuální epizodu z ...

by Hacklová, Renata | 28 Apr 2014, 8:04 | krizové centrum   sebereflexe   kazuistika   konflikt zájmů   SF   bezpečí   partnerské vztahy   vyjasňování