Systemický přístup v supervizi

Supervize je v posledních letech dramaticky se rozvíjejícím oborem. Čerpá z velkého množství zdrojů a psychoterapeutické modely jsou jedním z nich. Je významné zabývat se tím, jak mohou teoretická východiska supervizora zabarvovat a ovlivňovat průběh supervize. Tato práce se zaměřuje na moţné vyuţití systemického přístupu v supervizi, neboť je v ...

by Pluhaříková Pomajzlová, Jana | 6 May 2014, 9:27 | systemický přístup   postmoderna   konstruktivismus   sociální konstruktivismus   supervize   kvalitativní výzkum