000002342 001__ 2342
000002342 005__ 20180326092106.0
000002342 041__ $$ačesky
000002342 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000002342 245__ $$aReflektování v systemické psychoterapii
000002342 520__ $$aDefinice: reflektování je tehdy systemické, když k reflektování terapeut využívá systemické modely.
000002342 653__ $$0SUBJECT|(SYS)klasika$$aklasika
000002342 653__ $$anávody
000002342 653__ $$ateorie
000002342 8564_ $$s53077$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2342/files/reflektovani-v-systemicke-psychoterapii.pdf
000002342 980__ $$aREPORT

000002307 001__ 2307
000002307 005__ 20170802074842.0
000002307 041__ $$ačesky
000002307 100__ $$0AUTHOR|(SYS)balcarkarel$$aBalcar, Karel
000002307 245__ $$aTéma víry v psychoterapii
000002307 520__ $$aPříspěvek klade otázku, zda je psychoterapie, popřípadě psychologie jako jeden z jejích zdrojů, schopna přispět klientům v otázkách jejich světonázorové víry. Odpovídá, že takové přispění je možné tam, kde vyznávaná víra nebo osobní rozpaky, poruchové příznaky či zakoušené utrpení v souvislosti s ní jsou provázeny nebo působeny psychologickými motivy či překážkami.
000002307 653__ $$0SUBJECT|(SYS)vyznani$$avyznání
000002307 653__ $$0SUBJECT|(SYS)navody$$anávody
000002307 8564_ $$s162429$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2307/files/Balcar, Karel.pdf
000002307 909C4 $$dhttp://www.pvsps.cz/data/document/20100503/kolo08-balcar.pdf?id=52 Pražská vysoká škola  psychosociálních studií 27. kolokvium 6.6.2008$$phttp://www.pvsps.cz/
000002307 980__ $$aARTICLE

000002244 001__ 2244
000002244 005__ 20191027195535.0
000002244 041__ $$ačesky
000002244 100__ $$0AUTHOR|(SYS)roberpeter$$aRobert Peter
000002244 245__ $$aVnitřní rozhovor terapeuta
000002244 520__ $$aPoužívání narativních metafor jako je text, příběh a rozhovor v rodinné terapii se zrodilo ze zklamání systemovými/kybernetickými metaforami do té doby dominantními v rodinné terapii. (Anderson & Goolishian, 1990a).
000002244 65017 $$astudentské překlady
000002244 653__ $$0SUBJECT|(SYS)narativnipristup$$anarativní
000002244 653__ $$0SUBJECT|(SYS)navody$$anávody
000002244 663__ $$0SUBJECT|(SYS)reflektování$$areflektování
000002244 700__ $$0AUTHOR|(SYS)burianovajana$$aBurianová, Jana$$epřeklad
000002244 700__ $$0AUTHOR|(SYS)neumannovamartina$$aNeumannová, Martina$$epřeklad
000002244 773__ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2229$$xRobert Peter -Therapist's Inner Conversation Impasse
000002244 8564_ $$s117602$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2244/files/burianova.pdf
000002244 980__ $$aTRANSLATION

000002203 001__ 2203
000002203 005__ 20160504063123.0
000002203 041__ $$ačesky
000002203 245__ $$aCirkulární otázky
000002203 520__ $$aTento článek se věnuje zejména vysvětlení a poměrně podrobnému popisu konstrukce cirkulárních otázek v různých formách. Jsou zde uvedeny také důležité odkazy na odpovídající literaturu k tomuto tématu a související teoretické základy. V praktické části textu s názvem „Příklady“ je technika cirkulárního dotazování představena díky přepisům rozhovoru v kontextu terapeutické práce, sociálně vzdělávací a pedagogické práce. Článek je stručným a srozumitelným přehledem různých forem dotazování při práci s klienty.
000002203 65017 $$astudentské překlady
000002203 653__ $$arodinná terapie
000002203 653__ $$anávody
000002203 700__ $$0AUTHOR|(SYS)fejkusovapavlina$$aFejkusová, Pavlína$$epřeklad
000002203 700__ $$0AUTHOR|(SYSlibenkovatereza$$aLíbenková, Tereza$$epřeklad
000002203 765__ $$tZirkuläres Fragen
000002203 8564_ $$s586736$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2203/files/cirkularka.pdf
000002203 909C4 $$phttp://methodenpool.uni-koeln.de/download/zirkulaeres-fragen.pdf
000002203 980__ $$aTRANSLATION

000002116 001__ 2116
000002116 005__ 20170603071803.0
000002116 037__ $$aKN111
000002116 041__ $$aanglicky
000002116 100__ $$0AUTHOR|(SYS)berginsookim$$aBerg, Insoo Kim
000002116 245__ $$aCrafting the "Tap on the Shoulder"$$bA Compliment template for Solution-Focused Therapy
000002116 520__ $$aBased upon their experience working in a community mental-health clinic using solution-focused brief therapy, the authors describe a template for developing compliments. With most people, the family is a central part of their social system and therefore key to solution building. The authors have found the template particularly helpful in promoting solution building within the family system and therefore a very useful component in family therapy.
000002116 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000002116 653__ $$apřepis rozhovoru
000002116 653__ $$0SUBJECT|(SYS)solutionfocused$$aSF
000002116 653__ $$anávody
000002116 653__ $$astruktura rozhovoru
000002116 65017 $$acitováno studenty
000002116 6517_ $$asam
000002116 8564_ $$s105172$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2116/files/crafting.pdf
000002116 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/934$$pPŘEKLAD
000002116 980__ $$aREPORT

000002115 001__ 2115
000002115 005__ 20150715124029.0
000002115 041__ $$afrancouzsky
000002115 100__ $$0AUTHOR|(SYS)beaudoinmarienathalie$$aBeaudoin, Marie-Nathalie
000002115 245__ $$aTraumatisme, competence et Choix$$bPratiques cliniques de la thérapie narrative
000002115 520__ $$aCette article présente  un processus de ré-écriture de l’expérience et de l’histoire personnelle d’événements traumatisants.  Des micro-pratiques spécifiques qui peuvent contribuer à une experience de compétence chez le client , sont exposées dans un modèle composé de quatre quadrants. La transcription d’une session de thérapie illustre ce modèle.
000002115 653__ $$apřepis rozhovoru
000002115 653__ $$atrauma
000002115 653__ $$0SUBJECT|(SYS)narativnipristup$$anarativní přístup
000002115 653__ $$anávody
000002115 653__ $$astruktura rozhovoru
000002115 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/931$$pPŘEKLAD
000002115 980__ $$aREPORT

000002103 001__ 2103
000002103 005__ 20150714091502.0
000002103 037__ $$aKN84
000002103 041__ $$aanglicky
000002103 100__ $$0AUTHOR|(SYS)georgeevan$$aGeorge, Evan
000002103 245__ $$aTreading lightly$$bthe solution-focused approach in practice
000002103 520__ $$aCounsellors coming across the solution-focused approach for the first time often comment on the simplicity of the model. Their comments can sometimes seem a little critical since, as we know, complexity is a quality that is valued in our society while ‘simple’ is often disparagingly equated with ‘simplistic’ and so rejected. However, before long, as their familiarity with the model grows, the same counsellors who were struck by the simplicity begin to comment, at times ruefully, ‘it may be simple but it’s not easy to do’. This apparent paradox – ‘simple but not easy’ – gets right to the heart of the solution-focused approach.
000002103 653__ $$0SUBJECT|(SYS)solutionfocused$$aSF
000002103 653__ $$anávody
000002103 653__ $$ateorie
000002103 653__ $$akrátká terapie
000002103 653__ $$astruktura rozhovoru
000002103 65017 $$acitováno studenty
000002103 8564_ $$s765374$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2103/files/original.pdf
000002103 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/983$$pPŘEKLAD
000002103 980__ $$aREPORT

000002080 001__ 2080
000002080 005__ 20200109102633.0
000002080 041__ $$aanglicky
000002080 100__ $$0AUTHOR|(SYS)berginsookim$$aBerg, Insoo Kim
000002080 245__ $$aFor Students Only
000002080 520__ $$aAs increasing number of academic programs teach Solution-Focused Brief Therapy, we are increasingly asked by students to assist them in their learning about the approach and in their assignments for writing about it’s “founders” and personal information.  All such requests from students, of course, they needed to finish the paper yesterday.  We are not normally available to students “yesterday” even though it is very urgent for them and we would like them to succeed in earning good grades.
000002080 653__ $$0SUBJECT|(SYS)solutionfocused$$aSF
000002080 653__ $$anávody
000002080 653__ $$adůvěra
000002080 653__ $$ahistorie
000002080 8564_ $$s43520$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2080/files/Berg, Insoo Kim - For Students Only.doc
000002080 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/935$$pPŘEKLAD
000002080 980__ $$aREPORT

000002077 001__ 2077
000002077 005__ 20151005194106.0
000002077 041__ $$aanglicky
000002077 100__ $$0AUTHOR|(SYS)nardonegiorgio$$aNardone, Giorgio
000002077 245__ $$aThe Strategic Dialogue: to achieve the maximum with the minimum in the first session
000002077 520__ $$aOur title refers to that aspect of psychotherapy which involves the interaction between the client’s position (their perspective, values, strongly held beliefs, as they pertain to a problem) and the clinician’s therapeutic stance. We have observed that expert therapists not only execute a model of psychotherapy but also adopt “attitudes” themselves that serve to facilitate therapeutic movement in their clients.
000002077 653__ $$anávody
000002077 653__ $$aotázky
000002077 653__ $$astruktura rozhovoru
000002077 653__ $$aúzkost
000002077 700__ $$0AUTHOR|(SYS)deantoniissimona$$aDe Antoniis, Simona
000002077 765__ $$tThe Strategic Dialogue: to achieve the maximum with the minimum in the first session
000002077 773__ $$n2$$pBrief Strategic and Systemic Therapy European Review$$y2005
000002077 8564_ $$s145936$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2077/files/Original.pdf
000002077 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/921$$pPŘEKLAD
000002077 980__ $$aARTICLE

000002076 001__ 2076
000002076 005__ 20151005194611.0
000002076 041__ $$aanglicky
000002076 100__ $$0AUTHOR|(SYS)panayotovplamen$$aPanayotov, Plamen
000002076 245__ $$aSolution Is Only a Smile Away
000002076 300__ $$a18 s.
000002076 520__ $$aTherapy is a piece of time shared by a client (an individual, a couple, a family, or a group) and a therapist, usually spent in a conversation between them, and meant to be useful for the former.
000002076 653__ $$anávody
000002076 653__ $$0SUBJECT|(SYS)solutionfocused$$aSF
000002076 653__ $$0SUBJECT|(SYS)koany$$akoány
000002076 8564_ $$s171878$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2076/files/simple_therapy.pdf$$ySolution is only smile away
000002076 8564_ $$s4837888$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2076/files/simple_therapy_2.pps$$yprezentace
000002076 909C4 $$9CURATOR$$dhttp://en.solutions-centre-rousse-bulgaria.org/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=42$$pSolution Centre
000002076 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/922$$pPŘEKLAD
000002076 980__ $$aARTICLE