Reports

Systemické pojmosloví / Úlehla, Ivan

- 2015

Konstrukce a předpoklad jsou synonyma sloveso konstruovat zdůrazňuje aktivní roli organismu, který si buduje síť předpokla­dů. Smysluplný výklad = zdůrazňuje jak konstruování děláme – tím, že své zkušenosti při­kládáme významy, které spojujeme do smysluplných celků a tím vytvoříme výklad této zkušenosti. Pleonasmus (nesmyslný výklad je také smysluplný) je zde záměrný pro zdů­raznění obou významů. Konstruktivistický odkazuje k obecnému rámci konstruktivistické filosofie

Hesla: klasika ; návody ; slovníček ; teorie

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Books

Shake Up / Ellenwood, Audrey E. -- Brok, Lars

Sylvania, Ohio: C & E Ltd., 2012. 255 s. -- ISBN: 0877736421

Therapeutic impasses are seduced processes that occur within a therapeutic session between clients and the therapist. When an impasse develops, all members of the therapeutic system become stuck and only minimal progress is made by the clients; often therapy ends prematurely. The purpose of this book is to assist both novice and seasoned therapists to identify and reflect upon the types of professional therapeutic roles that they assume in their practice, some of which may lead to impasses.

Hesla: návody ; psychoterapie ; reflektování ; role ; studie

V kolekcích: Books, Articles & Reports > BooksSubject: návody

Celkem záznamů: 4Control Number(s):

  • SUBJECT|(SYS)navody


Books / citováno studenty KN89

Maps of narrative practice / White, Michael

New York, N.Y ; London: W. W. Norton & Company, 2007. 304 s.

Překlad některých kapitol.

Hesla: kazuistika ; narativní přístup ; návody

Viz též: Souborný katalog; Thomas; 1.kapitola; 5.kapitola; Struktura reautorizace; Externalizace; Jeffrey

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Books, Case reports


Translations / studentské překlady

Práce reflektujícího týmu jako procedura definování / White, Michael -- Brzkovská, Jana (překlad)

In: White, Michael: Re-Authoring Lives: Interview and Essays. Adelaide: Dulwich Centre Publications. -

Obvykle při práci s reflektujícím týmem navrhuji rozdělit celé setkání do čtyř částí, čtyř samostatných rozhovorů. V první části se setkává terapeut s lidmi hledajícími pomoc (dále budu používat jen „lidi“ nebo „lidi v terapii“), a členové týmu tomuto rozhovoru přihlížejí. Mohou být buď za zrcadlem nebo sledovat konzultaci přes televizi v jiné místnosti nebo jsou v té stejné místnosti a sedí zády k terapeutovi i k lidem. Na začátku rozhovoru se mohou lidé rozhodnout, zda se chtějí setkat s členy reflektujícího týmu před začátkem konzultace nebo se tito představí až před samotným vstupem týmu ve druhé části setkání. Lidé také mohou dostat papír se jmény členů týmu a podrobnostmi o jejich pracovišti.

Hesla: narativní přístup ; návody ; reflektující tým

V kolekcích: Theses > Translations


Translations / studentské překlady

Krátká terapia v škotskéj psychiatrii : 8 ročné skúsenosti / Macdonald, Alastair

Postupne sme zbadali, že sa začíname vzdávať mnohých činností, ktoré sa nám predtým zdali nevyhnutné, napr. prestali sme navrhovať a formulovať do detailov vypracované domáce úlohy. Tie pôvodne na každej konzultácii zaberali veľa miesta a teraz sa ukázali ako nepotrebné.

Hesla: návody ; SF ; struktura konzultace

V kolekcích: Theses > Translations


Translations / zlatý fond

Úkol profesionála ve druhém sezení / Korman, Harry

Originální název: The task of the interviewer in the second session

In: 105-115. - Roč. 19, č. 1, - 1997

Lidé za námi chodí, protože si přejí, aby se jim dařilo lépe. Můžeme proto prohlásit, že ono „lépe“ nejen že je jediné téma, které je namístě – ale že by také bylo nerespektuplné vůči klientovi, kdybychom o něm nemluvili. Vždy začínáme sezení zřetelem k tomuto tématu, a to až do chvíle, kdy se dialog stočí ke účelu sezení. „Druhým sezením“ míníme proces, který se uskutečňuje, když profesionál a klient mluví o tom, co se zlepšilo. Je proto mnohem užitečnější mluvit o „jednání prvního sezení“ , „first- session-bahavior“, které nastává, když terapeut a klient hledají a vypočítávají, podle čeho mohou poznat, že terapie už nadále není zapotřebí; a o „jednání druhého sezení“ , “second-session-behavior“ , kdy terapeut a klient hledají a vypočítávají, co se zlepšilo a jak se to stalo.

Hesla: návody ; SF ; struktura rozhovoru

Viz též: The task of the interviewer in the second session

V kolekcích: Theses > Translations, Highly Recommended


Translations / studentské překlady

Psychoterapeutické práce s metaforou narcisu / Klöber, Gabriela M.

Metoda názornosti, kterou je práce s metaforami, zvláště s metaforou narcisu prokázala v psychoterapii s mladistvými své opodstatnění. Tato metoda je spojena se systemickými a hlubinně psychologickými prvky. Práce s metaforou narcisu pomáhá mladým lidem vytvářet souvislost mezi jejich životem (dosl .životopisem), jejich osobností, prožitými problémy a jejich aktuálním chováním. Použitím této metafory se učí sami sobě lépe rozumět, pochopit se v pravém slova smyslu, poznávat a využívat vlastní pozitivní zdroje. Umožňuje jim to zvolit vlastní rozhodnutí (rozhodnutí pro vlastní rozhodnutí) rozvíjí to další alternativy chování. V tomto článku jsou popsány jednotlivé kroky práce s metaforou narcisu.

Hesla: metafory ; narativní přístup ; návody ; oblasti aplikace

V kolekcích: Theses > Translations


Translations / studentské překlady

Ztratit se na území expertizy... / Châteauvieux, André de


In: Ne pas savoir au pays de l'expertise
Hostitelský dokument

Analýza praxe otvírá manažerům možnost vybudovat si určitý odstup od komplexních lidských situací a průběžně se profesionalizovat. Otevřme bránu radám; pochopení, jak na to, co je klíčem k profesionální identitě, a objevme, jak „skupinové koučování“ přináší novou formu intervence.

Hesla: koučování ; návody ; zpětná vazba

V kolekcích: Theses > Translations


Translations / zlatý fond

Reflektující tým: metoda ve vzdělávání rodinných poradců / Chang, Jeff

Originální název: The Reflecting Team: A Training Method for Family Counselors

In: The Family Journal. - Roč. 18, č. 1, s. 36-44. - 2010

Navzdory nadšenému přijetí reflektujících týmů (Friedman, 1995; Hoffman, 1995), nebyla technika RT očividně převzata ve zcela (teoreticky) přesné podobě. Ti, kteří si RT osvojili, měli pro ně ve srovnání s Andersenem odlišná teoretická vysvětlení a procesní cíle 1987, 1991). Například narativní terapeuti používali RT ve Foucaultovském stylu se záměremrozšířit zotročené vědění čelící dominantnímu a problém posilujícímu diskursu (White & Epston, 1990).

Různé: Bibliografie

Hesla: narativní přístup ; návody ; reflektující tým ; supervize ; vzdělávání

Viz též: The Family Journal

V kolekcích: Theses > Translations, Highly Recommended