000001867 001__ 1867
000001867 005__ 20210715133112.0
000001867 041__ $$ačesky
000001867 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ulehlaivan$$aÚlehla, Ivan
000001867 245__ $$aSystemické pojmosloví
000001867 520__ $$aKonstrukce a předpoklad jsou synonyma sloveso konstruovat zdůrazňuje aktivní roli organismu, který si buduje síť předpokla­dů. Smysluplný výklad = zdůrazňuje jak konstruování děláme – tím, že své zkušenosti při­kládáme významy, které spojujeme do smysluplných celků a tím vytvoříme výklad této zkušenosti. Pleonasmus (nesmyslný výklad je také smysluplný) je zde záměrný pro zdů­raznění obou významů. Konstruktivistický odkazuje k obecnému rámci konstruktivistické filosofie
000001867 653__ $$0SUBJECT|(SYS)klasika$$aklasika
000001867 653__ $$anávody
000001867 653__ $$ateorie
000001867 653__ $$aslovníček
000001867 773__ $$y2015
000001867 8564_ $$s25578331$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1867/files/Listy-abeceda.pdf
000001867 980__ $$aREPORT

000001797 001__ 1797
000001797 005__ 20190725142853.0
000001797 020__ $$a0877736421
000001797 041__ $$aanglicky
000001797 100__ $$0AUTHOR|(SYS)ellenwoodaudreye$$aEllenwood, Audrey E.
000001797 245__ $$aShake Up
000001797 260__ $$aSylvania, Ohio$$bC & E Ltd.$$c2012
000001797 300__ $$a255 s.
000001797 520__ $$aTherapeutic impasses are seduced processes that occur within a therapeutic session between clients and the therapist. When an impasse develops, all members of the therapeutic system become stuck and only minimal progress is made by the clients; often therapy ends prematurely. The purpose of this book is to assist both novice and seasoned therapists to identify and reflect upon the types of professional therapeutic roles that they assume in their practice, some of which may lead to impasses.
000001797 653__ $$apsychoterapie
000001797 653__ $$anávody
000001797 653__ $$0SUBJECT|(SYS)reflektování$$areflektování
000001797 653__ $$arole
000001797 653__ $$astudie
000001797 700__ $$0AUTHOR|(SYS)broklars$$aBrok, Lars
000001797 8564_ $$s8066337$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1797/files/ShakeUp.pdf$$yoriginal
000001797 8564_ $$s601235$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1797/files/preklad 1.pdf
000001797 980__ $$aBOOK

000001405 001__ 1405
000001405 005__ 20140514105457.0
000001405 035__ $$aSUBJECT|(SYS)navody
000001405 150__ $$anávody
000001405 980__ $$aSUBJECT
000001405 980__ $$aAUTHORITY

000001206 001__ 1206
000001206 005__ 20150925085021.0
000001206 037__ $$aKN89
000001206 041__ $$aanglicky
000001206 100__ $$0AUTHOR|(SYS)whitemichael$$aWhite, Michael
000001206 245__ $$aMaps of narrative practice
000001206 260__ $$aNew York, N.Y ; London$$bW. W. Norton & Company$$c2007
000001206 300__ $$a304 s.
000001206 65017 $$acitováno studenty
000001206 653__ $$0SUBJECT|(SYS)narativnipristup$$anarativní přístup
000001206 653__ $$0SUBJECT|(SYS)navody$$anávody
000001206 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001206 678__ $$aPřeklad některých kapitol.
000001206 909C4 $$dhttp://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=004612391&local_base=SKC$$pSouborný katalog
000001206 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/1973$$pThomas
000001206 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/1972$$p1.kapitola
000001206 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/1971$$p5.kapitola
000001206 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/1970$$pStruktura reautorizace
000001206 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/1969$$pExternalizace
000001206 909C4 $$dhttps://systemika.g-i.cz/record/1968$$pJeffrey
000001206 980__ $$aBOOK

000001106 001__ 1106
000001106 005__ 20150715124525.0
000001106 041__ $$ačesky
000001106 100__ $$0AUTHOR|(SYS)whitemichael$$aWhite, Michael
000001106 245__ $$aPráce reflektujícího týmu jako procedura definování
000001106 520__ $$aObvykle při práci s reflektujícím týmem navrhuji rozdělit celé setkání do čtyř částí, čtyř samostatných rozhovorů. V první části se setkává terapeut s lidmi hledajícími pomoc (dále budu používat jen „lidi“ nebo „lidi v terapii“), a členové týmu tomuto rozhovoru přihlížejí. Mohou být buď za zrcadlem nebo sledovat konzultaci přes televizi v jiné místnosti nebo jsou v té stejné místnosti a sedí zády k terapeutovi i k lidem. Na začátku rozhovoru se mohou lidé rozhodnout, zda se chtějí setkat s členy reflektujícího týmu před začátkem konzultace nebo se tito představí až před samotným vstupem týmu ve druhé části setkání. Lidé také mohou dostat papír se jmény členů týmu a podrobnostmi o jejich pracovišti.
000001106 653__ $$anávody
000001106 65017 $$astudentské překlady
000001106 653__ $$0SUBJECT|(SYS)reflektujicitym$$areflektující tým
000001106 653__ $$0SUBJECT|(SYS)narativnipristup$$anarativní přístup
000001106 700__ $$0AUTHOR|(SYS)brzkovskajana$$aBrzkovská, Jana$$epřeklad
000001106 773__ $$pWhite, Michael: Re-Authoring Lives: Interview and Essays. Adelaide: Dulwich Centre Publications
000001106 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1106/files/White, Michael Prace reflektujiciho tymu jako procedura definovani.pdf
000001106 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1106/files/White, Michael Prace reflektujiciho tymu jako procedura definovani.gif?subformat=icon$$xicon
000001106 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1106/files/White, Michael Prace reflektujiciho tymu jako procedura definovani.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001106 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1106/files/White, Michael Prace reflektujiciho tymu jako procedura definovani.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001106 980__ $$aTRANSLATION

000001034 001__ 1034
000001034 005__ 20150207171543.0
000001034 041__ $$ačesky
000001034 100__ $$0AUTHOR|(SYS)macdonaldalastair$$aMacdonald, Alastair
000001034 245__ $$aKrátká terapia v škotskéj psychiatrii : 8 ročné skúsenosti
000001034 520__ $$aPostupne sme zbadali, že sa začíname vzdávať mnohých činností, ktoré sa nám predtým zdali nevyhnutné, napr. prestali sme navrhovať a formulovať do detailov vypracované domáce úlohy. Tie pôvodne na každej konzultácii zaberali veľa miesta a teraz sa ukázali ako nepotrebné.
000001034 653__ $$anávody
000001034 65017 $$astudentské překlady
000001034 653__ $$0SUBJECT|(SYS)solutionfocused$$aSF
000001034 653__ $$astruktura konzultace
000001034 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1034/files/Macdonald, Alasdair Kratka terapia v Skotskej psychiatrii.pdf
000001034 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1034/files/Macdonald, Alasdair Kratka terapia v Skotskej psychiatrii.gif?subformat=icon$$xicon
000001034 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1034/files/Macdonald, Alasdair Kratka terapia v Skotskej psychiatrii.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001034 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1034/files/Macdonald, Alasdair Kratka terapia v Skotskej psychiatrii.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001034 980__ $$aTRANSLATION

000001025 001__ 1025
000001025 005__ 20150218105023.0
000001025 041__ $$ačesky
000001025 100__ $$0AUTHOR|(SYS)kormanharry$$aKorman, Harry
000001025 245__ $$aÚkol profesionála ve druhém sezení
000001025 520__ $$aLidé za námi chodí, protože si přejí, aby se jim dařilo lépe. Můžeme proto prohlásit, že ono „lépe“ nejen že je jediné téma, které je namístě – ale že by také bylo nerespektuplné vůči klientovi, kdybychom o něm nemluvili. Vždy začínáme sezení zřetelem k tomuto tématu, a to až do chvíle, kdy se dialog stočí ke účelu sezení. „Druhým sezením“ míníme proces, který se uskutečňuje, když profesionál a klient mluví o tom, co se zlepšilo. Je proto mnohem užitečnější mluvit o „jednání prvního sezení“ , „first- session-bahavior“, které nastává, když terapeut a klient hledají a vypočítávají, podle čeho mohou poznat, že terapie už nadále není zapotřebí; a o „jednání druhého sezení“ , “second-session-behavior“ , kdy terapeut a klient hledají a vypočítávají, co se zlepšilo a jak se to stalo.
000001025 653__ $$0SUBJECT|(SYS)solutionfocused$$aSF
000001025 653__ $$anávody
000001025 653__ $$astruktura rozhovoru
000001025 65017 $$azlatý fond
000001025 65017 $$astudentské překlady
000001025 765__ $$tThe task of the interviewer in the second session
000001025 773__ $$n1$$pThe Journal of Contemporary Family Therapy$$p105-115$$v19$$y1997
000001025 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1025/files/Korman, Harry Druhe sezeni.pdf
000001025 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1025/files/Korman, Harry Druhe sezeni.gif?subformat=icon$$xicon
000001025 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1025/files/Korman, Harry Druhe sezeni.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001025 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1025/files/Korman, Harry Druhe sezeni.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001025 909C4 $$dhttp://www.sikt.nu/Articl_and_book/The%20second%20session.pdf$$pThe task of the interviewer in the second session
000001025 980__ $$aTRANSLATION

000001023 001__ 1023
000001023 005__ 20150207171544.0
000001023 041__ $$ačesky
000001023 100__ $$0AUTHOR|(SYS)klobergabrielam$$aKlöber, Gabriela M.
000001023 245__ $$aPsychoterapeutické práce s metaforou narcisu
000001023 520__ $$aMetoda názornosti, kterou je práce s metaforami, zvláště s metaforou narcisu prokázala v psychoterapii s mladistvými své opodstatnění. Tato metoda je spojena se systemickými a hlubinně psychologickými prvky. Práce s metaforou narcisu pomáhá mladým lidem vytvářet souvislost mezi jejich životem (dosl .životopisem), jejich osobností, prožitými problémy a jejich aktuálním chováním. Použitím této metafory se učí sami sobě lépe rozumět, pochopit se v pravém slova smyslu, poznávat a využívat vlastní pozitivní zdroje. Umožňuje jim to zvolit vlastní rozhodnutí (rozhodnutí pro vlastní rozhodnutí) rozvíjí to další alternativy chování. V tomto článku jsou popsány jednotlivé kroky práce s metaforou narcisu.
000001023 65017 $$astudentské překlady
000001023 653__ $$0SUBJECT|(SYS)narativnipristup$$anarativní přístup
000001023 653__ $$0SUBJECT|(SYS)metafory$$ametafory
000001023 653__ $$aoblasti aplikace
000001023 653__ $$anávody
000001023 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1023/files/Klober, Gabriela - Psychoterapeuticke prace s metaforou narcisu.pdf
000001023 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1023/files/Klober, Gabriela - Psychoterapeuticke prace s metaforou narcisu.gif?subformat=icon$$xicon
000001023 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1023/files/Klober, Gabriela - Psychoterapeuticke prace s metaforou narcisu.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001023 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1023/files/Klober, Gabriela - Psychoterapeuticke prace s metaforou narcisu.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001023 980__ $$aTRANSLATION

000001014 001__ 1014
000001014 005__ 20150708131602.0
000001014 041__ $$ačesky
000001014 100__ $$0AUTHOR|(SYS)chateauvieuxandrede$$aChâteauvieux, André de
000001014 245__ $$aZtratit se na území expertizy...
000001014 520__ $$aAnalýza praxe otvírá manažerům možnost vybudovat si určitý odstup od komplexních lidských situací a průběžně se profesionalizovat. Otevřme bránu radám; pochopení, jak na to, co je klíčem k profesionální identitě, a objevme, jak „skupinové koučování“ přináší novou formu intervence.
000001014 65017 $$astudentské překlady
000001014 653__ $$akoučování
000001014 653__ $$anávody
000001014 653__ $$0SUBJECT|(SYS)zpetnavazba$$azpětná vazba
000001014 773__ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2091$$xNe pas savoir au pays de l'expertise
000001014 8564_ $$s65142$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1014/files/Chateauvieux, Andre  Ztratit se na uzemi expertizy.pdf
000001014 8564_ $$s6287$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1014/files/Chateauvieux, Andre  Ztratit se na uzemi expertizy.gif?subformat=icon$$xicon
000001014 8564_ $$s31948$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1014/files/Chateauvieux, Andre  Ztratit se na uzemi expertizy.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001014 8564_ $$s69924$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1014/files/Chateauvieux, Andre  Ztratit se na uzemi expertizy.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001014 980__ $$aTRANSLATION

000001013 001__ 1013
000001013 005__ 20150218105024.0
000001013 041__ $$ačesky
000001013 100__ $$0AUTHOR|(SYS)changjeff$$aChang, Jeff
000001013 245__ $$aReflektující tým: metoda ve vzdělávání rodinných poradců
000001013 500__ $$aBibliografie
000001013 520__ $$aNavzdory nadšenému přijetí reflektujících týmů (Friedman, 1995; Hoffman, 1995), nebyla technika RT očividně převzata ve zcela (teoreticky) přesné podobě. Ti, kteří si RT osvojili, měli pro ně ve srovnání s Andersenem odlišná teoretická vysvětlení a procesní cíle 1987, 1991). Například narativní terapeuti používali RT ve Foucaultovském stylu se záměremrozšířit zotročené vědění čelící dominantnímu a problém posilujícímu diskursu (White & Epston, 1990).
000001013 653__ $$0SUBJECT|(SYS)reflektujicitym$$areflektující tým
000001013 653__ $$avzdělávání
000001013 653__ $$0SUBJECT|(SYS)supervizeterapie$$asupervize
000001013 653__ $$anávody
000001013 653__ $$0SUBJECT|(SYS)narativnipristup$$anarativní přístup
000001013 65017 $$azlatý fond
000001013 65017 $$astudentské překlady
000001013 765__ $$tThe Reflecting Team: A Training Method for Family Counselors
000001013 773__ $$a10.1177/1066480709357731$$c36-44$$n1$$pThe Family Journal$$v18$$y2010
000001013 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1013/files/Chang, Jeff Reflektujici tym.pdf
000001013 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1013/files/Chang, Jeff Reflektujici tym.gif?subformat=icon$$xicon
000001013 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1013/files/Chang, Jeff Reflektujici tym.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001013 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1013/files/Chang, Jeff Reflektujici tym.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001013 909C4 $$dhttp://tfj.sagepub.com$$pThe Family Journal
000001013 980__ $$aTRANSLATION