000000934 001__ 934
000000934 005__ 20150715131153.0
000000934 037__ $$aKN111
000000934 041__ $$ačesky
000000934 100__ $$0AUTHOR|(SYS)berginsookim$$aBerg, Insoo Kim
000000934 245__ $$aPoplácání po rameni, návod pro ocenění („compliment“) v terapii zaměřené na řešení
000000934 520__ $$aAutoři popisují vzor pro užití ocenění, který je založen na jejich zkušenostech z práce s krátkou terapií zaměřenou na řešení na klinice duševního zdraví. U většiny lidí je rodina nejdůležitější částí jejich sociálního systému, a proto je klíčem k vytvářeníní řešení. Pro autory je šablona důležitá zejména při utváření řešení uvnitř rodinných systémů a je tedy velmi užitečnou komponentou v rodinné terapii. Tento článek zkoumá pět komponent tohoto vzoru, který pomáhá při vytváření zpětné vazby a obsahuje příklady z praxe. V článku je kladen důraz na úplný přepis zpětné vazby s oceněním ze sezení rodinné terapie.
000000934 65017 $$acitováno studenty
000000934 65017 $$astudentské překlady
000000934 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000000934 653__ $$apřepis rozhovoru
000000934 653__ $$0SUBJECT|(SYS)solutionfocused$$aSF
000000934 653__ $$anávody
000000934 653__ $$astruktura rozhovoru
000000934 700__ $$0AUTHOR|(SYS)mrvovakamila$$aMrvová, Kamila$$epřeklad
000000934 773__ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2116$$xCrafting the "Tap on the Shoulder"
000000934 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/934/files/Berg Insoo Kim  Poplacani po rameni navod na ocenovani.pdf
000000934 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/934/files/Berg Insoo Kim  Poplacani po rameni navod na ocenovani.gif?subformat=icon$$xicon
000000934 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/934/files/Berg Insoo Kim  Poplacani po rameni navod na ocenovani.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000000934 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/934/files/Berg Insoo Kim  Poplacani po rameni navod na ocenovani.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000000934 980__ $$aTRANSLATION

000000931 001__ 931
000000931 005__ 20150715124145.0
000000931 041__ $$ačesky
000000931 100__ $$0AUTHOR|(SYS)beaudoinmarienathalie$$aBeaudoin, Marie-Nathalie
000000931 245__ $$aTrauma, kompetence a výběr$$bKlinická praxe v rámci narativní terapie
000000931 520__ $$aTento článek pojednává o procesu přepisu zkušenosti a osobního příběhu o traumatických událostech. V článku je představen model konkrétních malých kroků, které mohou sloužit k zážitku kompetence u klienta, pomocí modelu o čtyř kvadrantech. Přepis terapeutického sezení pak ujasňuje zmíněný model.
000000931 65017 $$astudentské překlady
000000931 653__ $$apřepis rozhovoru
000000931 653__ $$atrauma
000000931 653__ $$0SUBJECT|(SYS)narativnipristup$$anarativní přístup
000000931 653__ $$anávody
000000931 653__ $$astruktura rozhovoru
000000931 773__ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2115$$xTraumatisme, competence et Choix
000000931 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/931/files/Beaudoin Marie Nathalie  Trauma kompetence a vyber.pdf
000000931 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/931/files/Beaudoin Marie Nathalie  Trauma kompetence a vyber.gif?subformat=icon$$xicon
000000931 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/931/files/Beaudoin Marie Nathalie  Trauma kompetence a vyber.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000000931 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/931/files/Beaudoin Marie Nathalie  Trauma kompetence a vyber.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000000931 980__ $$aTRANSLATION

000000923 001__ 923
000000923 005__ 20150715143915.0
000000923 041__ $$ačesky
000000923 100__ $$0AUTHOR|(SYS)asenkarl$$aAsen, Karl
000000923 245__ $$aRodinná terapie bez rodiny: rámec pro systemickou práci
000000923 520__ $$aToto pojednání kontrastuje se základními zásadami systemického myšlení v rámci vůdčích principů psychodynamického přístupu a pokouší se nastínit specifické techniky, které mohou používat terapeuti rodinných problémů při zkoumání jedinců. Má se za to, že užitečný systemický rámec lze praktikovat, jestliže se terapeut zaměří na provozování terapeutického systému „otevřeného“ dalším příslušným osobám, které se mohou kdykoli připojit.
000000923 65017 $$astudentské překlady
000000923 653__ $$apřepis rozhovoru
000000923 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000000923 653__ $$asystémy
000000923 653__ $$anávody
000000923 653__ $$0SUBJECT|(SYS)rodinaterapie$$arodinná terapie
000000923 700__ $$0AUTHOR|(SYS)jenkinshugh$$aJenkins, Hugh
000000923 700__ $$0AUTHOR|(SYS)nepustilpavel$$bNepustil, Pavel$$epřeklad
000000923 765__ $$tFamily therapy without the family: a framework for systemic practice
000000923 773__ $$a10.1046/j..1992.00439.x$$c1-14$$n1$$pJournal of Family Therapy$$v14$$y1992
000000923 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/923/files/Asen K a Jenkins H Rodinna terapie bez rodiny.pdf
000000923 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/923/files/Asen K a Jenkins H Rodinna terapie bez rodiny.gif?subformat=icon$$xicon
000000923 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/923/files/Asen K a Jenkins H Rodinna terapie bez rodiny.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000000923 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/923/files/Asen K a Jenkins H Rodinna terapie bez rodiny.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000000923 909C4 $$dhttp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j..1992.00439.x/abstract$$pWiley Online Library
000000923 980__ $$aTRANSLATION

000000922 001__ 922
000000922 005__ 20150701075537.0
000000922 041__ $$ačesky
000000922 100__ $$0AUTHOR|(SYS)panayotovplamen$$aPanayotov, Plamen
000000922 245__ $$aŘešení se skrývá za úsměvem
000000922 300__ $$a18 s.
000000922 520__ $$aTerapeuti se nemají pokoušet dělat pro klienty to, co klienti mohou pro sebe udělat sami. To znamená, že terapeuti nemají zásobit klienty užitečnými otázkami, když to klienti sami dělají lépe. Kdykoliv klienti sami dovedou: Myslet, dotazovat se, odpovídat si, hodnotit, tak terapeuti od tohoto upustí. To je způsob, jakým se klienti, ne terapeuti, stávají lepšími v pomáhání sami sobě.
000000922 65017 $$astudentské překlady
000000922 653__ $$anávody
000000922 653__ $$0SUBJECT|(SYS)solutionfocused$$aSF
000000922 653__ $$0SUBJECT|(SYS)koany$$akoány
000000922 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000000922 700__ $$0AUTHOR|(SYS)turkovaalzbeta
000000922 700__ $$aTurková, Alžběta
000000922 700__ $$epřeklad
000000922 773__ $$pSolution Is Only a Smile Away$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2076
000000922 8564_ $$s204934$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/922/files/ Reseni se skryva za usmevem.pdf
000000922 8564_ $$s358411$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/922/files/ Reseni se skryva za usmevem.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000000922 8564_ $$s36174$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/922/files/ Reseni se skryva za usmevem.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000000922 8564_ $$s6990$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/922/files/ Reseni se skryva za usmevem.gif?subformat=icon$$xicon
000000922 909C4 $$9CURATOR$$dhttp://en.solutions-centre-rousse-bulgaria.org/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=42$$pSolution Centre
000000922 980__ $$aTRANSLATION

000000921 001__ 921
000000921 005__ 20150715160819.0
000000921 041__ $$ačesky
000000921 100__ $$0AUTHOR|(SYS)nardonegiorgio$$aNardone, Giorgio
000000921 245__ $$aStrategický dialog: jak dosáhnout maxima s minimem na prvním sezení
000000921 520__ $$aNáš titul odkazuje se na ten aspekt psychoterapie, která zahrnuje interakci mezi klientskou pozicí (perspektiva, hodnoty, upevněné přesvědčení, týkající se problému) a terapeutovým postojem. Pozorovali jsme odborné terapeuty nejen při modelování psychoterapie, ale také při „adoptování“ názoru, usnadňující léčebný impuls u klientů.
000000921 65017 $$astudentské překlady
000000921 653__ $$anávody
000000921 653__ $$aotázky
000000921 653__ $$astruktura rozhovoru
000000921 653__ $$aúzkost
000000921 700__ $$0AUTHOR|(SYS)deantoniissimona$$aDe Antoniis, Simona
000000921 700__ $$0AUTHOR|(SYS)selnermartin$$aSelner, Martin$$epřeklad
000000921 765__ $$tThe Strategic Dialogue: to achieve the maximum with the minimum in the first session
000000921 773__ $$n2$$pBrief Strategic and Systemic Therapy European Review$$y2005
000000921 773__ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/2077$$xThe Strategic Dialogue
000000921 8564_ $$s171357$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/921/files/Antoniis Simona De Strategicky dialog.pdf
000000921 8564_ $$s8155$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/921/files/Antoniis Simona De Strategicky dialog.gif?subformat=icon$$xicon
000000921 8564_ $$s49308$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/921/files/Antoniis Simona De Strategicky dialog.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000000921 8564_ $$s199915$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/921/files/Antoniis Simona De Strategicky dialog.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000000921 980__ $$aTRANSLATION

000000357 001__ 357
000000357 005__ 20150906080915.0
000000357 035__ $$aSUBJECT|(SYS)algoritmuspeclove
000000357 150__ $$aalgoritmus Peclové
000000357 450__ $$apeclová
000000357 450__ $$amodely praxe
000000357 450__ $$anávody
000000357 450__ $$atechniky
000000357 653__ $$0SUBJECT|(SYS)navody$$anávody
000000357 678__ $$aTento model ukazuje jak se stavět k vlastním nápadům, dojmům, pocitům a podobně, které terapeutovi v rozhovoru přijdou na mysl.
000000357 8564_ $$s138772$$uhttps://systemika.g-i.cz/record/357/files/Algoritmus.pdf
000000357 980__ $$aSUBJECT
000000357 980__ $$aAUTHORITY