Na břehu řeky: Aneb jak zůstat nezaujatý ve vztahu k příběhu svého klienta

Toto je příběh, který prožili Cristina, Pierre, Philippe a Gilles, všichni koučové, v průběhu výcviku praktické analýzy. Kristina si velmi přála pracovat na své situaci. Smysl výcviku se opíral o praxi vyprávění. V této „terapeutické aréně“, jak to nazval Michael White, jsem já vedoucí moderátor odpovědný za rámec a celkovou ...

by Brémond, Pierre ; Janečková, Míla | 8 Apr 2014, 13:58 | koučování   kazuistika   změna   narativní přístup  


Znovuzískanie svojho hlasu – naratívna pomoc pre ženy, ktoré boli zneužívané

Metaforu “hlasu” môžeme vystopovať v prelomovej knihe Carol Gilliganovej (1993) Iným hlasom. Jej dielo popisuje, ako boli perspektívy a pohľady ženy vynechané z výskumu vývoja. Keďže psychologické normy boli založené na mužskom vývoji, ženy boli často vynechané v porovnaní. Spolu s postmodernistickými vplyvmi položilo jej dielo základ pre využitie hlasu ...

| Psychológia

by Gehart, Diane R. ; Morales, Daniel L. ; Bražinová, A. | 8 Apr 2014, 14:04 | zneužívání   narativní přístup   konstrukcionismus   metafory  


Reflektující tým: metoda ve vzdělávání rodinných poradců

Navzdory nadšenému přijetí reflektujících týmů (Friedman, 1995; Hoffman, 1995), nebyla technika RT očividně převzata ve zcela (teoreticky) přesné podobě. Ti, kteří si RT osvojili, měli pro ně ve srovnání s Andersenem odlišná teoretická vysvětlení a procesní cíle 1987, 1991). Například narativní terapeuti používali RT ve Foucaultovském stylu se záměremrozšířit zotročené ...

| The Family Journal

by Chang, Jeff | 22 Apr 2014, 10:00 | 1 review | reflektující tým   vzdělávání   supervize   návody   narativní přístup  


Využití narativní teorie a terapie v kontextu praktického lékařství

Klinické zkušenosti s praktickými lékaři (rezidenty) a jejich pacienty nás přesvědčily, že narativní přístup má praktickému lékařství hodně co nabídnout. Zejména pacientům, které označujeme za nespolupracující, obtížné, somatizující, kteří se léčbě brání, jsou depresivní či úzkostní, může pomoci, když lékař při setkání využívá prvky narativního přístupu. V tomto článku uvádíme ...

KN105 | PubMed

by Shapiro, Johanna ; Ross, Valerie | 22 Apr 2014, 10:45 | oblasti aplikace   narativní přístup   pacient   teorie   ordinace  


Léčení alkoholismu narativní metodou: Studie případu a výklad

Vypravěčská metoda není ale vždy ta správná. Dle našich zkušeností se nejvíc hodí pro vzdělané lidi, kteří dokáží myslet abstraktně a kreativně. I přes toto omezení metoda funguje u lidí, kteří cítí potřebu víc kontrolovat svou léčbu a chtějí se aktivně dělit se svými lékaři o své životní zážitky a ...

| Canadian Family Physician

by Kaminski, D. ; Rabinowitz, S. ; Kasan, R. | 22 Apr 2014, 10:50 | alkohol   kazuistika   narativní přístup  


Psychoterapeutické práce s metaforou narcisu

Metoda názornosti, kterou je práce s metaforami, zvláště s metaforou narcisu prokázala v psychoterapii s mladistvými své opodstatnění. Tato metoda je spojena se systemickými a hlubinně psychologickými prvky. Práce s metaforou narcisu pomáhá mladým lidem vytvářet souvislost mezi jejich životem (dosl .životopisem), jejich osobností, prožitými problémy a jejich aktuálním chováním. ...

by Klöber, Gabriela M. | 22 Apr 2014, 13:23 | narativní přístup   metafory   oblasti aplikace   návody  


Vytváření a přetváření narativní identity

Hlavní těžiště práce autorky vychází ze zpracování jednoho psychologického fenoménu, a to subjektivní zkušenosti chronických pacientů a postižených, zejména s poškozením mozku – s pomocí jednoho specifického metodologického přístupu, a to autobiografického narativního rozhovoru. V centru tohoto přístupu v rovině praktického použití i metodologického dalšího vývoje je otázka po narativní ...

by Lucius-Hoene, Gabriele ; Slabý, Martin | 23 Apr 2014, 7:57 | narativní přístup   výzkum   oblasti aplikace  


Sociopolitický aktivista nebo partner v rozhovoru?: Rozdíly v pozici terapeuta v narativní a kolaborativní terapii

V tomto článku zkoumáme podobnosti a rozdíly mezi dvěma současnými terapeutickými přístupy: narativní a kolaborativní terapií. Tyto dva přístupy jsou porovnávány pomocí popisu pozice narativního terapeuta jako sociopolitického aktivisty a kolaborativního terapeuta jako partnera v rozhovoru. Článek je uveden stručným popisem obou terapeutických přístupů. Následně podáváme přehled vývoje jejich epistemologie ...

| PubMed

by Monk, Gerald ; Gehart, Diane R ; Šebková, Jana | 23 Apr 2014, 11:41 | narativní přístup  


Ontogeneze v narativní terapii: lingvisticko-sémiotická zkoumání změn u pacienta

V tomto článku sleduji, jak proces narativní terapie ovlivňuje změny u klienta. Já jsem se zaměřil na změny lingvisticko-sémiotické, tj. jak klient rozvíjí pomocí jazyka svůj myšlenkový potenciál. Chci zde demonstrovat, jak zkoumání lingvisticko-sémiotické úrovně vnese nové pohledy na roli narativní terapie, která vybavuje klienty sémiotickými materiály k vytvoření nových ...

| Wiley Online Library

by Muntigl, Peter ; Pavlíčková, Magdalena | 23 Apr 2014, 12:06 | narativní přístup  


Narativní skupinová terapie u vážně duševně nemocných: případová studie

Tento text popisuje vytvořený k facilitování skupiny lidí žijící s vážnou duševní nemocí. Skupina byla založena na Anthonyho konceptech úzdravy a začlenění narativního přístupu, přitom zůstává konzistentní s Northenovým modelem práce ve skupině. Určitá pozornost je věnována k plánování dopředu a úvodnímu setkání skupiny, použití dopisů a začlenění přístupu s ...

| Narrative Group Therapy with the Seriously Mentally Ill: A Case Study

by Vassalo, Tony | 26 Apr 2014, 16:31 | narativní přístup