Psychoterapeutické práce s metaforou narcisu

Metoda názornosti, kterou je práce s metaforami, zvláště s metaforou narcisu prokázala v psychoterapii s mladistvými své opodstatnění. Tato metoda je spojena se systemickými a hlubinně psychologickými prvky. Práce s metaforou narcisu pomáhá mladým lidem vytvářet souvislost mezi jejich životem (dosl .životopisem), jejich osobností, prožitými problémy a jejich aktuálním chováním. ...

by Klöber, Gabriela M. | 22 Apr 2014, 13:23 | narativní přístup   metafory   oblasti aplikace   návody  


Léčení alkoholismu narativní metodou: Studie případu a výklad

Vypravěčská metoda není ale vždy ta správná. Dle našich zkušeností se nejvíc hodí pro vzdělané lidi, kteří dokáží myslet abstraktně a kreativně. I přes toto omezení metoda funguje u lidí, kteří cítí potřebu víc kontrolovat svou léčbu a chtějí se aktivně dělit se svými lékaři o své životní zážitky a ...

| Canadian Family Physician

by Kaminski, D. ; Rabinowitz, S. ; Kasan, R. | 22 Apr 2014, 10:50 | alkohol   kazuistika   narativní přístup  


Využití narativní teorie a terapie v kontextu praktického lékařství

Klinické zkušenosti s praktickými lékaři (rezidenty) a jejich pacienty nás přesvědčily, že narativní přístup má praktickému lékařství hodně co nabídnout. Zejména pacientům, které označujeme za nespolupracující, obtížné, somatizující, kteří se léčbě brání, jsou depresivní či úzkostní, může pomoci, když lékař při setkání využívá prvky narativního přístupu. V tomto článku uvádíme ...

KN105 | PubMed

by Shapiro, Johanna ; Ross, Valerie | 22 Apr 2014, 10:45 | oblasti aplikace   narativní přístup   pacient   teorie   ordinace  


Reflektující tým: metoda ve vzdělávání rodinných poradců

Navzdory nadšenému přijetí reflektujících týmů (Friedman, 1995; Hoffman, 1995), nebyla technika RT očividně převzata ve zcela (teoreticky) přesné podobě. Ti, kteří si RT osvojili, měli pro ně ve srovnání s Andersenem odlišná teoretická vysvětlení a procesní cíle 1987, 1991). Například narativní terapeuti používali RT ve Foucaultovském stylu se záměremrozšířit zotročené ...

| The Family Journal

by Chang, Jeff | 22 Apr 2014, 10:00 | 1 review | reflektující tým   vzdělávání   supervize   návody   narativní přístup  


Znovuzískanie svojho hlasu – naratívna pomoc pre ženy, ktoré boli zneužívané

Metaforu “hlasu” môžeme vystopovať v prelomovej knihe Carol Gilliganovej (1993) Iným hlasom. Jej dielo popisuje, ako boli perspektívy a pohľady ženy vynechané z výskumu vývoja. Keďže psychologické normy boli založené na mužskom vývoji, ženy boli často vynechané v porovnaní. Spolu s postmodernistickými vplyvmi položilo jej dielo základ pre využitie hlasu ...

| Psychológia

by Gehart, Diane R. ; Morales, Daniel L. ; Bražinová, A. | 8 Apr 2014, 14:04 | zneužívání   narativní přístup   konstrukcionismus   metafory  


Na břehu řeky: Aneb jak zůstat nezaujatý ve vztahu k příběhu svého klienta

Toto je příběh, který prožili Cristina, Pierre, Philippe a Gilles, všichni koučové, v průběhu výcviku praktické analýzy. Kristina si velmi přála pracovat na své situaci. Smysl výcviku se opíral o praxi vyprávění. V této „terapeutické aréně“, jak to nazval Michael White, jsem já vedoucí moderátor odpovědný za rámec a celkovou ...

by Brémond, Pierre ; Janečková, Míla | 8 Apr 2014, 13:58 | koučování   kazuistika   změna   narativní přístup  


Příběh kočky Dory

S tímto příběhem seznamuji rodiny, kde mladí lidé z mnoha důvodů zažívají obtíže a jejich rodiče/opatrovníci z mnoha důvodů prožívají tyto obtíže s nimi.

by Epston, David | 8 Apr 2014, 9:54 | připojení   narativní přístup  


Záhada, abstrakce a narativní psychoterapie

Životní rytmus zahrnuje i vytvoření a řešení záhad. V sociálním proudu jsou záhady řešeny většinou procesem abstrakce - vymyslíme a užijeme takové lingvistické prostředky, které umožní koordinovat „komunální“ činnosti. Ačkoli jsou tyto nástroje nutné a užitečné, někdy vedou k tomu, že zapletou člověka do sociální sítě sdílených vysvětlujících fikcí. Narativní ...

| Publiations by Jay Steven Efran

by Efran, Jay Steven | 8 Apr 2014, 9:31 | narativní přístup   jazyk   návody   magie   kontext  


Ako sa pohrať s klientovými zdrojmi : Štyri cesty, ktoré vedú k riešeniu

Zozbierať klientove sily, aktivizovať jeho osobné zdroje, urobiť si z nich spojencov – tomu všetkému slúži o.i. napríklad „zázračná otázka“. Hovorí sa o „konštruktívnej rečovej hre“ (solution talk), o „seba-menežmente“, o vlastnej iniciatíve klienta, ktorá má viesť ku využitiu, utilizácii špecifických osobných zdrojov, i zdrojov v jeho sociálnom okolí. Hovorí ...

| ISZ Košice

by Dreesen, Heinrich ; Eberling, Wolfgang | 4 Apr 2014, 10:23 | zdroje   narativní přístup   SF   integrativní pokus   návody  


Z izolace do komunity: Spolupráce s dětmi a rodinami v období krize

Níže předkládáme historii naší cesty k alternativním postupům. Nabízíme antropologické prizma, které nám pomohlo „zviditelnit“ některé neúmyslné účinky naší práce. Předkládáme k úvaze alternativní postupy, které, jak věříme, může uspokojit institucionální nároky na bezpečí, přičemž dbá na přání dětí a rodin. Na závěr předkládáme několik otázek ke zvážení pro terapeuty ...

| Dulwich Centre

by Decter, Philip ; Buckley, Elisabeth | 4 Apr 2014, 7:30 | narativní přístup   rodinná terapie   sociální práce   externalizace   integrativní pokus   násilí   krize   kazuistika