Příběh kočky Dory

S tímto příběhem seznamuji rodiny, kde mladí lidé z mnoha důvodů zažívají obtíže a jejich rodiče/opatrovníci z mnoha důvodů prožívají tyto obtíže s nimi.

by Epston, David | 8 Apr 2014, 9:54 | připojení   narativní přístup  


The Story of Dory the Cat

I introduce the following story into families where young people, for any number of reasons, are experiencing difficulties belonging, and their parents/caretakers, for any number of reasons, are experiencing difficulties belonging them. The Browns1 were one such family. Mark, now in his late 40's, had separated from his wife when ...

| The story of Dory the cat
PŘEKLAD

by Epston, David | 1 Jul 2015, 19:59 | připojení   narativní přístup  


Znovuzískanie svojho hlasu – naratívna pomoc pre ženy, ktoré boli zneužívané

Metaforu “hlasu” môžeme vystopovať v prelomovej knihe Carol Gilliganovej (1993) Iným hlasom. Jej dielo popisuje, ako boli perspektívy a pohľady ženy vynechané z výskumu vývoja. Keďže psychologické normy boli založené na mužskom vývoji, ženy boli často vynechané v porovnaní. Spolu s postmodernistickými vplyvmi položilo jej dielo základ pre využitie hlasu ...

| Psychológia

by Gehart, Diane R. ; Morales, Daniel L. ; Bražinová, A. | 8 Apr 2014, 14:04 | zneužívání   narativní přístup   konstrukcionismus   metafory  


Léčení alkoholismu narativní metodou: Studie případu a výklad

Vypravěčská metoda není ale vždy ta správná. Dle našich zkušeností se nejvíc hodí pro vzdělané lidi, kteří dokáží myslet abstraktně a kreativně. I přes toto omezení metoda funguje u lidí, kteří cítí potřebu víc kontrolovat svou léčbu a chtějí se aktivně dělit se svými lékaři o své životní zážitky a ...

| Canadian Family Physician

by Kaminski, D. ; Rabinowitz, S. ; Kasan, R. | 22 Apr 2014, 10:50 | alkohol   kazuistika   narativní přístup  


Psychoterapeutické práce s metaforou narcisu

Metoda názornosti, kterou je práce s metaforami, zvláště s metaforou narcisu prokázala v psychoterapii s mladistvými své opodstatnění. Tato metoda je spojena se systemickými a hlubinně psychologickými prvky. Práce s metaforou narcisu pomáhá mladým lidem vytvářet souvislost mezi jejich životem (dosl .životopisem), jejich osobností, prožitými problémy a jejich aktuálním chováním. ...

by Klöber, Gabriela M. | 22 Apr 2014, 13:23 | narativní přístup   metafory   oblasti aplikace   návody  


O nesnázích systemické narace

V psychoterapeutické profesi si lidé všeobecně stěžují, že mezi vědou a praxí existuje velká propast. Tato stížnost je stejně stará a často opakovaná jako nesporně vhodná. V hlubinně psychologickém analytickém přístupu stejně jako v na učení zaměřeném behaviorálním přístupu byly nicméně postaveny alespoň potřebné mosty: oba přístupy vyvinuly v rámci ...

by Kriz, Jürgen | 8 May 2014, 8:43 | narativní přístup  


Unavená máma

Paní Magda hodně mluvila a téměř jedním dechem přecházela od jednoho problémového popisu k druhému, přerušit ji vyžadovalo dávku terapeutické pohotovosti a odvahy. Čeho jsem se to vlastně bála? Nemyslím, že ztráty připojení, vztah s klientkou byl velmi dobrý. Přesto mě jakési obavy v prvních konzultacích brzdily při práci v ...

by Lorenzová, Jitka | 19 Jul 2014, 8:42 | stěžovatel   zkušený klient   externalizace   narativní přístup   formulování zakázky   soukromá praxe   medikace   kazuistika   připojení  


Vytváření a přetváření narativní identity

Hlavní těžiště práce autorky vychází ze zpracování jednoho psychologického fenoménu, a to subjektivní zkušenosti chronických pacientů a postižených, zejména s poškozením mozku – s pomocí jednoho specifického metodologického přístupu, a to autobiografického narativního rozhovoru. V centru tohoto přístupu v rovině praktického použití i metodologického dalšího vývoje je otázka po narativní ...

by Lucius-Hoene, Gabriele ; Slabý, Martin | 23 Apr 2014, 7:57 | narativní přístup   výzkum   oblasti aplikace  


Závěrečná obhajovací práce psychoterapeutického výcviku „Umění terapie“

Zaměřila jsem se v něm na zahrnutí osob do alternativního příběhu pomocí hypotetických událostí. Objeví se tam ukázky „Představ si, že...“ otázek , o kterých jsem se již zmiňovala. Budu se Petra ptát na jeho případné setkání s paní doktorkou a jak se Petr vypořádá s tím, když by paní ...

by Meisnerová, Petra | 1 May 2014, 8:24 | zvracení   kazuistika   mentální postižení   narativní přístup   externalizace   psychosomatika  


Sociopolitický aktivista nebo partner v rozhovoru?: Rozdíly v pozici terapeuta v narativní a kolaborativní terapii

V tomto článku zkoumáme podobnosti a rozdíly mezi dvěma současnými terapeutickými přístupy: narativní a kolaborativní terapií. Tyto dva přístupy jsou porovnávány pomocí popisu pozice narativního terapeuta jako sociopolitického aktivisty a kolaborativního terapeuta jako partnera v rozhovoru. Článek je uveden stručným popisem obou terapeutických přístupů. Následně podáváme přehled vývoje jejich epistemologie ...

| PubMed

by Monk, Gerald ; Gehart, Diane R ; Šebková, Jana | 23 Apr 2014, 11:41 | narativní přístup