Cats Under the Stars: A Narrative Story

This paper provides an introduction to Narrative Therapy. This post-structural approach represents a movement away from the dominant therapeutic approaches that privilege psychological or biological theories over the client's experience of problems. Distinctions are made between narrative ideas and traditional psychosocial points of view in the areas of what a ...

by Zimmerman, Jeffrey ; Beaudoin, Marie-Nathalie | 7 Dec 2014, 9:56 | narativní přístup  


Děti, trauma a rozvíjení podřízené (alternativní) dějové linie příběhu

V tomto článku vyzdvihuje Michael White důležitost rozvíjení podřízených dějových linií příběhu v rozhovorech s dětmi, které byly vystaveny traumatické zkušenosti. Jejich rozvíjení poskytuje dětem bezpečný prostor pro vyjádření jejich identity, díky němuž mohou začít vyjadřovat traumatickou zkušenost. Tímto způsobem je možné, aby si děti vytvořily jistou míru odolnosti před ...

by White, Michael ; Soldán, Jan ; Burianová, Martina | 21 Jul 2014, 10:47 | narativni přístup  


Práce reflektujícího týmu jako procedura definování

Obvykle při práci s reflektujícím týmem navrhuji rozdělit celé setkání do čtyř částí, čtyř samostatných rozhovorů. V první části se setkává terapeut s lidmi hledajícími pomoc (dále budu používat jen „lidi“ nebo „lidi v terapii“), a členové týmu tomuto rozhovoru přihlížejí. Mohou být buď za zrcadlem nebo sledovat konzultaci přes ...

by White, Michael ; Brzkovská, Jana | 26 Apr 2014, 19:40 | návody   reflektující tým   narativní přístup  


Narativní skupinová terapie u vážně duševně nemocných: případová studie

Tento text popisuje vytvořený k facilitování skupiny lidí žijící s vážnou duševní nemocí. Skupina byla založena na Anthonyho konceptech úzdravy a začlenění narativního přístupu, přitom zůstává konzistentní s Northenovým modelem práce ve skupině. Určitá pozornost je věnována k plánování dopředu a úvodnímu setkání skupiny, použití dopisů a začlenění přístupu s ...

| Narrative Group Therapy with the Seriously Mentally Ill: A Case Study

by Vassalo, Tony | 26 Apr 2014, 16:31 | narativní přístup  


Komentovaná kasuistika

Řekla jsem klientce o tom, jak „funguji“ v zařízení a nabídla spolupráci v rámci terapeutických setkávání. Souhlasila. Většina klientů azylového domu v nové situaci souhlasí se vším, co je jim nabízeno. Zde je velmi důležité vyjasnění nabídky. S ohledem na množství klientů jsme se domluvily, že se pro terapii budeme ...

by Václavková, Renata | 3 May 2014, 17:18 | kazuistika   azylový dům pro matky s dětmi   domácí násilí   vymezení nabídky   rituály   tupé prázdno   osvícené jasno   narativní přístup   strach  


Narativní přístup: Organizace jako dobrý příběh, rozhovor jako tvorba příběhu

Jak ze zkušenosti všichni dávno víme, firmy nejsou tvořeny jen produkty, rozvojovými projekty, ani je netvoří jakkoli magická čísla ekonomických ukazatelů, ale – firmy jsou tvořeny především lidmi. Jak dnes s pýchou i s rozpaky říkáme - lidskými zdroji. Lidé mají svoji osobní historii a svůj profesionální vývoj, aktuálně vyjádřený ...

by Strnad, Vratislav ; Hesoun, Jan | 6 May 2014, 13:43 | narativní přístup  


Závěrečná obhajovací práce

Dva hlavní aspekty, na které jsem kladla důraz v dialogu s klientkou, jsou potvrzování a otevírání. Potvrzování do té míry, do jaké to klientka potřebovala, aby došlo k navázání důvěry ve vzájemném dialogu. A zároveň, abych já jako terapeutka vnášela nové, neočekávané a podněcující, tak aby došlo k destabilizaci, „rozpuštění“ ...

by Štěpánková, Hana | 3 May 2014, 14:05 | kazuistika   narativní přístup   soukromá praxe   stres   potvrzování  


Komentovaná kazuistika

Mým osobním předpokladem pro práci v programu je pochybnost, zda klient, který projde terapeutickým procesem, začínajícím určením diagnózy závislosti (popis problémového systému), pokračujícím odhalováním příčin problémového chování a končí popisy vzorců chování, které v budoucnu klient nemá opakovat (rozšiřování problémového systému). Zda to umožňuje klientovi návrat mezi lidi, kteří problém ...

by Staňková-Zemanová, Yvona | 2 May 2014, 15:19 | závislost   drogy   kazuistika   substituční léčba   psychoterapie   psychoterapeutické zařízení   zkušený klient   narativní přístup   externalizace