000001187 001__ 1187
000001187 005__ 20150222210844.0
000001187 041__ $$ačesky
000001187 100__ $$0AUTHOR|(SYS)novotnanora$$aNovotná, Nora
000001187 245__ $$aDovolit si nebrat odpovědnost za druhého
000001187 260__ $$aPraha$$c2008
000001187 300__ $$a33 s.
000001187 520__ $$aJedná se tedy spíše o zpětnou reflexi toho, kam se terapie ubírala a jaké jsem měla záměry. Stejně tak je těžké vytipovat „zlomové“ body, které klienta posouvají dál. Mnohdy totiž podle mého názoru hrají velkou roli věci, které jsou některou částí sezení vyprovokovány, nastartovány, ale které klient vykoná nebo vymyslí mezi sezeními. Jak například uvidíme v popisovaném příběhu terapie, kde je jedním ze zlomů právě zamyšlení se nad domácím úkolem.
000001187 611__ $$0PROJECT|(SYS)ut05a$$aUT05a
000001187 65017 $$akazuistiky
000001187 653__ $$0SUBJECT|(SYS)kazuistika$$akazuistika
000001187 653__ $$0SUBJECT|(SYS)sebereflexe$$asebereflexe
000001187 653__ $$anestátní zdravotnické zařízení
000001187 653__ $$0SUBJECT|(SYS)vyjimky$$avýjimky
000001187 653__ $$asebereflexe
000001187 653__ $$0SUBJECT|(SYS)oteviraniterapie$$aotevírání terapie
000001187 653__ $$azodpovědnost
000001187 653__ $$0SUBJECT|(SYS)ocenovani$$aoceňování
000001187 653__ $$0SUBJECT|(SYS)predpoklady$$apředpoklady
000001187 653__ $$0SUBJECT|(SYS)prazskyvytah$$apražský výtah
000001187 653__ $$0PROJECT|(SYS)ukolydopisyaosvedceni$$adomácí úkoly
000001187 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1187/files/novotna nora2.pdf
000001187 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1187/files/novotna nora2.gif?subformat=icon$$xicon
000001187 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1187/files/novotna nora2.gif?subformat=icon-700$$xicon-700
000001187 8564_ $$uhttps://systemika.g-i.cz/record/1187/files/novotna nora2.pdf?subformat=pdfa$$xpdfa
000001187 980__ $$aTHESIS
000001187 999C5 $$9CURATOR$$hBerg, K. I.$$mPosílení rodiny (Family Perservation). London BT Press, 1991. (v překladu Úlehly, 1992)$$o1$$rKN26
000001187 999C5 $$9CURATOR$$hNovotná, N.$$mSystemická psychoterapie v teorii a praxi aneb stávání se psychoterapeutem. Praha, 2007$$o2$$rKN81
000001187 999C5 $$9CURATOR$$hÚlehla, I.$$mUmění pomáhat. Písek Renesance, 1996$$o3$$rKN32
000001187 999C6 $$a0-0-0-1-0-0-1$$t2014-05-01 13:31:43$$vInvenio/1.1.2.1243-dc78d refextract/1.4