Subject: oblasti aplikace


Vytváření a přetváření narativní identity

Hlavní těžiště práce autorky vychází ze zpracování jednoho psychologického fenoménu, a to subjektivní zkušenosti chronických pacientů a postižených, zejména s poškozením mozku – s pomocí jednoho specifického metodologického přístupu, a to autobiografického narativního rozhovoru. V centru tohoto přístupu v rovině praktického použití i metodologického dalšího vývoje je otázka po narativní ...

by Lucius-Hoene, Gabriele ; Slabý, Martin | 23 Apr 2014, 7:57 | narativní přístup   výzkum   oblasti aplikace  


Psychoterapeutické práce s metaforou narcisu

Metoda názornosti, kterou je práce s metaforami, zvláště s metaforou narcisu prokázala v psychoterapii s mladistvými své opodstatnění. Tato metoda je spojena se systemickými a hlubinně psychologickými prvky. Práce s metaforou narcisu pomáhá mladým lidem vytvářet souvislost mezi jejich životem (dosl .životopisem), jejich osobností, prožitými problémy a jejich aktuálním chováním. ...

by Klöber, Gabriela M. | 22 Apr 2014, 13:23 | narativní přístup   metafory   oblasti aplikace   návody  


Využití narativní teorie a terapie v kontextu praktického lékařství

Klinické zkušenosti s praktickými lékaři (rezidenty) a jejich pacienty nás přesvědčily, že narativní přístup má praktickému lékařství hodně co nabídnout. Zejména pacientům, které označujeme za nespolupracující, obtížné, somatizující, kteří se léčbě brání, jsou depresivní či úzkostní, může pomoci, když lékař při setkání využívá prvky narativního přístupu. V tomto článku uvádíme ...

KN105 | PubMed

by Shapiro, Johanna ; Ross, Valerie | 22 Apr 2014, 10:45 | oblasti aplikace   narativní přístup   pacient   teorie   ordinace  


Väzenie zo systemického pohľadu

Text má nesmírnou hodnotu srovnávací praktické zkušenosti na téma “jak vstupovat do svébytného, uzavřeného sociálního kontextu“: „Jako vyučení a nadšení systemici se pokoušíme akceptovat rozpory a odrážet je, nestavět se jednostranně na jednu stranu, ale upravovat, vyvažovat a komunikovat ji v celém systému...“

KN110

by Gratz, Wolfgang ; Lomnická, Marta | 9 Apr 2014, 13:26 | vězení   institucionální diskurz   podrobení   vzdělávání   sociální práce   oblasti aplikace  


Systemická terapie v psychiatrickém kontextu - pohled k sousedům

Chtěli bychom proto navrhnout třetí matrici, pomocí které lze porozumět lidskému chování: lingvistickou nebo významovou matrici. Při lingvistické matrici nemusejí být postulovány žádné na pozorovateli nezávislé jednotky jako rodinný genogram nebo struktura rodiny. Naopak dovoluje začlenit všechny hovořící komunikující pozorovatele, resp. účastníky systému včetně terapeutů a ostatních odborníků. Účastníci tohoto ...

| Systemagazin

by Deissler, Klaus. G. ; Schug, Roswitha ; Strnad, Vratislav ; Jänicke, Ulrike | 4 Apr 2014, 8:13 | kazuistika   psychiatrie   pacient   konstruktivismus   oblasti aplikace   jazyk   institucionální diskurz  


Konstruktivismus jako paradigma pro výuku a učení

Stejně jako řada dalších metod probíraných na této sérii workshopů konstruktivistická forma vyučování se snaží přesunout pozornost z učitele na žáky. Učebna přestává být místem, kde učitel (odborník) chrlí vědomosti na pasivní žáky, kte říčekají jako prázdné lodě v přístavu, až budou naplněny. V případě konstruktivistického modelu jsou studenti podněcováni ...

28 Mar 2014, 15:51 | konstruktivismus   pedagogika   vyučování   oblasti aplikace