Závěrečná práce

Vnímám, že se mi podařilo zajistit bezpečí pro K vzhledem k tématům, která jsme probíraly. Ve větší části konzultace se pohybuji v pomoci - terapii a na konci jsem přešla vlivem svého strachu o K do kontroly - přesvědčování. Při práci jsem měla stále na mysli naši zakázku týkající se ...

by Blažková, Marcela | 24 Jun 2014, 9:44 | kazuistika   sebereflexe   oblastní charita   partnerské vztahy   domácí násilí   alkohol   závislost   bezpečí   pátrání po zdrojích   připojení  


Závěrečná práce

Klient dále mluví o tom, že když pije, má díky tomu dva, tři dny jenom pro sebe. Na začátku alkoholové epizody je mu dobře, nespěchá nikam, odhazuje přehnanou sebekontrolu. Obvykle se snaží chovat tak, jak si myslí, že by se chovat měl. Sklenice alkoholu mu otevírá „dveře ven“, je to ...

by Vítek, Ivo | 3 May 2014, 17:38 | závislost   alkohol   kazuistika   oblastní charita   přepis rozhovoru   škálování