Articles

The Strategic Dialogue: to achieve the maximum with the minimum in the first session / Nardone, Giorgio -- De Antoniis, Simona

Originální název: The Strategic Dialogue: to achieve the maximum with the minimum in the first session

In: Brief Strategic and Systemic Therapy European Review. - č. 2, - 2005

Our title refers to that aspect of psychotherapy which involves the interaction between the client’s position (their perspective, values, strongly held beliefs, as they pertain to a problem) and the clinician’s therapeutic stance. We have observed that expert therapists not only execute a model of psychotherapy but also adopt “attitudes” themselves that serve to facilitate therapeutic movement in their clients.

Hesla: návody ; otázky ; struktura rozhovoru ; úzkost

Viz též: PŘEKLAD

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Articles


Thesis / kazuistiky

Je to v mých rukou / Zamastilová, Hana

2012. 21 s.

Interpretace jsou věru lákavé, neboť poukazují na naši profesionální fundovanost, některé psychoterapeutické směry interpretace využívají poměrně hojně. Uvědomila jsem si ale, že přínos takových vstupů je, dle mého pozorování těchto nahrávek, nulový. Klientka buď můj názor odsouhlasí nebo k němu něco přidá, vlastně nikdy ho neodmítla. Spousta intervencí v terapii má minimální efekt, nemůže být všechno „účinné“. Domnívám se ale, že interpretace jsou škodlivé v tom smyslu, že nabourávají rovnocenný vztah klienta vyprávějícího příběh a terapeuta, který příběhu naslouchá. Na chvíli se interpretací terapeut staví do roviny „experta“, který ví, o čem klient mluví, protože to je známá skutečnost, v literatuře popsaná, děje se to atd.

Hesla: kazuistika ; medikace ; ocenění ; otázky ; sebereflexe ; soukromá praxe ; zkušený klient

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Thesis / kazuistiky

Závěrečná práce / Wyzula, Martin

7 s.

Klientka chtěla hledat jiné možnosti řešení svého problému, než bylo užívání léků. Klientka přišla s problémem, který sice nebyl pro ni životně důležitý, ale bylo nutné ho velmi rychle vyřešit. Měla před sebou situaci, které se obávala a na jejíž zvládnutí měla velmi krátký časový úsek. Věděla, že situaci, kterou měla před sebou, asi zvládne, ale šlo o to, aby ji zvládla v klidu a v pohodě.

Hesla: andersenovské otázky ; domácí úkoly ; kazuistika ; medikace ; psychiatrická ambulance ; soukromá praxe

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Translations / studentské překlady

Strategický dialog: jak dosáhnout maxima s minimem na prvním sezení / Nardone, Giorgio -- De Antoniis, Simona -- Selner, Martin (překlad)

Originální název: The Strategic Dialogue: to achieve the maximum with the minimum in the first session

In: Brief Strategic and Systemic Therapy European Review. - č. 2, - 2005
In: The Strategic Dialogue
Hostitelský dokument

Náš titul odkazuje se na ten aspekt psychoterapie, která zahrnuje interakci mezi klientskou pozicí (perspektiva, hodnoty, upevněné přesvědčení, týkající se problému) a terapeutovým postojem. Pozorovali jsme odborné terapeuty nejen při modelování psychoterapie, ale také při „adoptování“ názoru, usnadňující léčebný impuls u klientů.

Hesla: návody ; otázky ; struktura rozhovoru ; úzkost

V kolekcích: Theses > Translations