Kladivo na návštěvníky

Terapie s klientem probíhala v soukromém zdravotnickém zařízení, zaměřeném na poskytování psychologické a logopedické péče v ambulantním režimu. V zařízení pracuji již třetí rok. Věnuji se tu zejména psychoterapii dospělých a párovým konzultacím, ostatní kolegové se zaměřují především na děti, což je i primární cílová skupina celého zařízení. Párovým konzultacím ...

by Onder, Jakub | 17 Feb 2016, 10:02 | kazuistika   párová terapie  


Závěrečná práce

Jedná se o mladý manželský pár, zatím (dobrovolně) bezdětný. Přestože konzultaci telefonicky objednával Karel, iniciátorkou kontaktu s poradnou byla Jarmila. Vedly ji k tomu opakující se konflikty s Karlem, jejichž příčinu spatřovala v jeho povaze.

by Kučera, Marek | 17 Feb 2016, 9:50 | kazuistika   teorie   párová terapie   manželská poradna  


Závěrečná práce

Tento případ jsme si vybrala proto, že podle mě dobře ilustruje moje přemýšlení a přesvědčení, že problémy s dětmi se dají zvládnout tím, že budeme pracovat s rodiči či osobami, které se o děti starají (Vendula není biologickým rodičem). V tomto případě to bylo o něco jednodušší, protože toto přesvědčení ...

by Bílková, Zuzana 1 | 7 Feb 2016, 7:25 | kazuistika   párová terapie   výchovné problémy  


Depression: The Differing Narratives of Couples in Couple Therapy

How does the spouse of a person with depression take part in constructing narratives of depression in couple therapy? In this study we examined couples’ ways of co-constructing narratives of depression in couple therapy. Three couple therapy processes were chosen for the study, one spouse in each couple having been ...

| PŘEKLAD

by Rautiainen, Eija-Liisa ; Aaltonen, Jukka | 2 Jul 2015, 11:48 | deprese   párová terapie  


Kazuistika č. 2

Oba dále popisují situaci posledních týdnů, kdy manžel odešel z jejich dcerou ke známým a nedal manželce vědět, neodpovídal na telefonáty a manželka kontaktovala policii. Z této situace vyvstala žádost o rozvod, soud se má prý konat za tři dny a oba manželé potrvzují, že by rádi od poradců věděli, ...

by Tůma, Daniel | 3 Oct 2014, 8:03 | rodinná terapie   pátrání po zdrojích   psychoterapeutické centrum   zázračná otázka   párová terapie   kazuistika  


Deprese v párové terapii: Jak ji dva lidé v páru odlišně vykládají

Jak se partner osoby, která trpí depresí, podílí na konstruování narace deprese v párové terapii?V této studii jsme sledovali způsoby, jakým pár společně konstruuje (co-construct) naraci deprese během párové terapie. Pro tuto studii jsem vybrali tři probíhající párové terapie, v nichž vždy jeden z páru byl doporučen na ambulantní kliniku ...

by Rautiainen, Eija-Liisa ; Aaltonen, Jukka ; Büchler, Veronika | 15 Sep 2014, 10:16 | deprese   párová terapie  


Subject: párová terapie


Párová terapie s manželi P.

Myslím, že jsem se snažila z mého pohledu soustředit na to nejpodstatnější, jít efektivně za cíli, které si manželé stanovili, nerozmělňovat naši práci ve zbytečných odbočkách... Zároveň uvažuji, že možná díky tomu nevyplula na povrch důležitější témata, jakási „meta-témata“, na kterých by bylo třeba užitečnější pracovat.

by Švejdíková, Karla | 3 May 2014, 14:42 | kazuistika   partnerské vztahy   psychoterapeutické centrum   panická porucha   doprovázení   přepis rozhovoru   oceňování   SF   domácí úkoly   sebereflexe   zneužívání   párová terapie  


Zbytečná námaha

Pokud se uskuteční třetí setkání, tak mám vypozorováno, že více kontroluji – mám potřebu klienta trochu brzdit, když si myslím, že staví vzdušné zámky a nepřipouští si i možné obtíže. V těchto setkáních musím hodně využívat reflektování, v rámci techniky „pražský výtah“ sjíždět do přízemí a uvědomovat si, co a ...

by Mikulášek, Ondřej | 1 May 2014, 10:50 | přepis rozhovoru   závislost   alkohol   kazuistika   léčba závislostí   externalizace   reflektování   párová terapie  


Závěrečná písemná práce

Začali „rozvíjet“ hádku. V této fázi jsem zastavil konzultaci – začal jsem kontrolovat situaci. Reflektoval jsem, jak vidím, že jejich rozhovor probíhá a žádal jsem, aby se vzájemně nerušili ve sdělování, aby nechali druhého domluvit, aby mohli nebo měli možnost uvažovat o tom, co si vzájemně sdělují.

by Híreš, Jan | 28 Apr 2014, 11:39 | nemoc dítěte   reflektování   kazuistika   soukromá praxe   partnerské vztahy   zkušený klient   připojení   reflektující tým   sebereflexe   párová terapie