Závěrečná práce

Vnímám, že se mi podařilo zajistit bezpečí pro K vzhledem k tématům, která jsme probíraly. Ve větší části konzultace se pohybuji v pomoci - terapii a na konci jsem přešla vlivem svého strachu o K do kontroly - přesvědčování. Při práci jsem měla stále na mysli naši zakázku týkající se ...

by Blažková, Marcela | 24 Jun 2014, 9:44 | kazuistika   sebereflexe   oblastní charita   partnerské vztahy   domácí násilí   alkohol   závislost   bezpečí   pátrání po zdrojích   připojení  


Systemické fígle

Výrazný obrat ve mně vyvolal rozhovor s lékařem, který ke mně dívku odeslal. Jeho nadšení z proměny, jež u své pacientky zaznamenal, bylo impulsem k přezkoumání pohledu na dosažené úspěchy.

by Miková, Tereza | 1 May 2014, 10:39 | chronické onemocnění   kazuistika   škálování   pátrání po zdrojích   výjimky   strach   psychologická ambulance  


Práce s klientem

V průběhu jedné z pedagogických porad si stěžovali na jeho „zhoršené chování“, které se projevovalo odmlouváním, vyhýbání se povinnostem, hrubším chováním k vrstevníkům. Vychovatelé vyjádřili potřebu znovu získat kontrolu nad Pavlovým chováním a tedy i udržet stabilitu a disciplínu na oddíle. Pavel sám do té doby ode mne pomoc nežádal, ...

by Malá, Kateřina | 1 May 2014, 7:09 | kazuistika   zkušený klient   konflikt zájmů   výjimky   pátrání po zdrojích   sebedůvěra  


Užitek, respekt, krása ... a láska

Práce s více lidmi v terapii pro mne byla novinkou. Zkoušela jsem, jak to funguje, jak funguji v takové situaci já. Co je mi příjemné a nepříjemné. Jak se mi daří nastavovat prostředí pro všechny členy systému. Myslím, že to nakonec bylo dobré. Hodně jsem musela reflektovat své pocity. Co ...

by Kostková, Naďa | 30 Apr 2014, 11:08 | kazuistika   soukromá praxe   sebereflexe   ztráta blízkého člověka   rodinná terapie   předpoklady   konflikt zájmů   pátrání po zdrojích   vyjasňování   smrt a umírání  


Kazuistika případu

Případ je podle mého úsudku zajímavým podnětem pro mnohé profesionály, kteří do poskytování systemických pomáhajících služeb vstupují s ambicí působit užitečně jak ve firemních, tak osobních kontextech pomáhajících profesí.

by Kallista, Petr | 30 Apr 2014, 7:10 | pracovní stres   kazuistika   soukromá praxe   formulování zakázky   pátrání po zdrojích   SF   domácí úkoly   otázka na zázrak  


Boj se sociální fobií - práce s klientkou Klárou

Setkání s ní mi působila radost z dobře odvedené práce i z příjemného lidského kontaktu. Ačkoli v kontextu systemické terapie nemá tento konstrukt příliš velký význam, dá se říci, že mezi námi během času vznikl hluboký terapeutický vztah i určité lidské pouto. Protože s těmito veličinami neumím dobře pracovat, vzala ...

by Ježková, Tereza | 29 Apr 2014, 13:45 | kazuistika   škola   supervize   sociální fobie   externalizace   pátrání po zdrojích  


Systemická psychoterapie drogového faráře

Pomáhání slovem a nasloucháním je pro mne už 12 let záležitostí srdce, vždy znovu zajímavou a dobrodružnou. Od prvního nesmělého naslouchání drogově závislým v terapeutické komunitě, přes poradenskou činnost ve vězení a duchovní službu lidem ve farnosti, až po tabulku s nápisem: katolický kněz a psychoterapeut. Bez systemického psychoterapeutického výcviku, ...

by Jargus, Marek | 29 Apr 2014, 12:07 | sebereflexe   drogy   závislost   kazuistika   kontaktní centrum   zkušený klient   léčba závislostí   pátrání po zdrojích   supervize  


Závěrečná práce k obhajobě psychoterapeutického výcviku

Získala jsem také náměty pro svoji další práci - snažit se více vytěžit ze změny (toho se někdy při konzultacích vzdávám a je to škoda), více pokračovat v doptávání ( „jak to ten klient dělá“), více „hned nerozumět“, více kutat.

by Pěničková, Jana | 29 Apr 2014, 7:50 | kazuistika   medikace   soukromá praxe   deprese   zkušený klient   sebedůvěra   domácí úkoly   reflektování   pátrání po zdrojích  


Sobě vstříc

Pro psaní práce jsem zvolila právě Helenin případ, protože si vážím jejího odhodlání nevzdávat věci a prát se s nimi. Zároveň mně samotné spolupráce s Helenou umožnila dívat se na moji práci zblízka, zabývat se kriticky tím, co dělám a proč to dělám.

by Hrazdilová, Jana | 29 Apr 2014, 7:21 | přepis rozhovoru   sebedůvěra   kazuistika   partnerské vztahy   mnohomluvný klient   metafory   pátrání po zdrojích  


Závěrečná práce

Nenašla jsem patřičnou literaturu na to, jak má terapeut nakládat s vnitřními pocity, obrazy, vnímáním nebo přesvědčeními. Nikde se nepíše, že terapeut má v tu chvíli nekonečné množství voleb, jak zareagovat, jak pokračovat. Ale nakonec může zvolit a volí jen jednu jedinou. Tu , která ho prozrazuje a vypovídá jen ...

by Hašlarová, Marta | 28 Apr 2014, 9:39 | domácí násílí   bezpečí   kazuistika   partnerské vztahy   formulování zakázky   externalizace   pátrání po zdrojích