Závěrečná práce

Nenašla jsem patřičnou literaturu na to, jak má terapeut nakládat s vnitřními pocity, obrazy, vnímáním nebo přesvědčeními. Nikde se nepíše, že terapeut má v tu chvíli nekonečné množství voleb, jak zareagovat, jak pokračovat. Ale nakonec může zvolit a volí jen jednu jedinou. Tu , která ho prozrazuje a vypovídá jen ...

by Hašlarová, Marta | 28 Apr 2014, 9:39 | domácí násílí   bezpečí   kazuistika   partnerské vztahy   formulování zakázky   externalizace   pátrání po zdrojích  


Výcvik Umění terapie: závěrečná práce

V závěru prvního sezení shrnuji, co všechno zaznělo, parafrázuji všechna pozitiva ve vztahu se sestrou, s cílem je vyzdvihnout a ukázat, že vztah není jenom negativní. Na to Jarmila reagovala slovy :“Zní mi to, ale neumím k tomu...nic říct, nechám si to...“

by Dostálová, Gabriela | 25 Mar 2014, 15:50 | přepis rozhovoru   kazuistika   zkušený klient   soukromá praxe   sebereflexe   pátrání po zdrojích   výjimky   doptávání  


Kasuistika

Položení zázračné otázky Kateřině bylo intuitivní rozhodnutí a uvědomovala jsem si možné riziko práce jen s jedním klientem v kontextu párové terapie. Ale ukázalo se, že bylo užitečné a s otázkou jsme nakonec pracovali společně a interaktivně i s Tomášem. Odrazilo se to v atmosféře setkání, v tom, že takto ...

by Červinková, Alice | 25 Mar 2014, 14:39 | drogy   závislost   kazuistika   partnerské vztahy   substituční léčba   pátrání po zdrojích   formulování zakázky   otázka na zázrak   párová terapie