Translations / překlady

Poziční mapy: Čtyři kategorie dotazování / White, Michael


In: Maps of narrative practice. New York, N.Y ; London: W. W. Norton & Company, 2007. 1. kapitola
Hostitelský dokument

Hlavní předmět této kapitoly je použití v externalizujícího rozhovoru, aby vysvětlil s jakými problémy lidé vyhledají terapii. Nicméně externalizující rozhovor může být také použit všestranně v korigování a rekonstruování toho, co lidé často nazývají „síly“ a „zdroje“.

Hesla: kazuistika ; pátraní po zdrojích ; přepis rozhovoru ; zdroje

V kolekcích: Theses > Translations, Case reports


Reports / kazuistiky

Kazuistika č. 5 / Tůma, Daniel

10 s.

Vysvětluji dívce, že je mi v situaci vědomí o jejím suspektním úmyslu nedobře, pokouším se dojednat a podmínit další spolupráci slibem, že prášky vrátí ještě dnes večer matce a dojednáváme, že si s matkou pro kontrolu zavolám. Přebírám v systemickém rámci kontrolu, přebírám dozor a opatruji. Dále s dívkou hovoříme o významu, který pro ni má naše spolupráce, vysvětluji jí svůj postoj a profesionální povinnosti. Zbytek sezení trávíme tímto tématem, ošetřuji sebe i svou pozici, večer hovořím s matkou, která je velmi ráda, že jí dcera dala zbytek prášků na spaní, matka neskrývaně oceňuje význam a přínos prvního sezení.

Hesla: kazuistika ; partnerské vztahy ; pátrání po zdrojích ; přepis rozhovoru

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports, Case reports


Reports / kazuistiky

Kazuistika č. 4 / Tůma, Daniel

21 s.

Pokračuji v, pro systemiku klasickém, opracovávání objednávky. Ptám se klienta, zdali se máme spíš věnovat té situaci, a jak ji zvládat (Shazerův solution focused approach), nebo máme-li hovořit o tátovi a nebo zdali mi může říci, co z těch témat považuje za nejdůležitější pořešit, aby vedly podle něj ke kýženému efektu terapie. Jinými slovy ho zplnomocňuji k tomu, aby určil on cestu a téma rozhovoru a aby on sám posoudil, zdali je mu užitečné vše, o čem hovoříme a kudy rozhovor vedeme. Zároveň se ho ptám, podle čeho pozná, že naše setkávání může skončit. Odpovídá, že: ,,Budu zase sám sebou“.

Hesla: kazuistika ; odvaha ; pátrání po zdrojích ; přepis rozhovoru ; rodinná terapie ; škola

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports, Case reports


Reports / kazuistiky

Kazuistika č. 2 / Tůma, Daniel

17 s.

Oba dále popisují situaci posledních týdnů, kdy manžel odešel z jejich dcerou ke známým a nedal manželce vědět, neodpovídal na telefonáty a manželka kontaktovala policii. Z této situace vyvstala žádost o rozvod, soud se má prý konat za tři dny a oba manželé potrvzují, že by rádi od poradců věděli, zdali se nedá jejich rodinná situace ,,nějak řešit”.

Hesla: kazuistika ; psychoterapeutické centrum ; párová terapie ; pátrání po zdrojích ; rodinná terapie ; zázračná otázka

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports, Case reports


Reports / kazuistiky

Kazuistika č. 1 / Tůma, Daniel

15 s.

Objednávka byla slovy klienta stanovena jako nalezení řešení z tíživé situace, která však nebyla zatím přesně popsána. Klientova žádost, aby se mohl ,,vypovídat” byla terapeutem přijata jako právoplatná potřeba, v níž terapeut věří, že bude-li postupně naplňována, bude i krystalizovat preciznější zakázka v systemickém slova smyslu.

Hesla: kazuistika ; lépe formulované cíle ; oceňování ; pátrání po zdrojích

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports, Case reportsSubject: pátrání po zdrojích

Variant(s): zdroje

Celkem záznamů: 22Control Number(s):

  • SUBJECT|(SYS)patranipozdrojich


Thesis / kazuistiky

Závěrečná kasuistika / Volf, Petr

Mělník: 2014. 14 s.

Na druhou stranu, pokud terapeut nereflektuje, že jakákoliv změna nastala spíše zásluhou šikovného klienta, může mít o svých schopnostech zkreslené představy, které tvrdě narazí v průběhu první konzultace s „nespolupracujícím” klientem. Tím nemyslím klienta, který nechce spolupracovat, ale klienta, který to neumí tak, jak bychom si často představovali.

Hesla: azylový dům ; kazuistika ; medikace ; pražský výtah ; problém ; pátrání po zdrojích ; předpoklady ; sebereflexe ; zdravotní postižení

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Thesis / kazuistiky

Neusnout na vavřínech / Hrbáčková Vlasatá, Tamara

2014. 8 s.

Práce s panem Robertem byla náročná v tom, že jsem si musela uvědomit, jak přijít ke slovu, aby to nebylo příliš rázné. Nenechat se zaplavit příběhy, které spolu zdánlivě souvisí. Zužovat téma hovoru a pokoušet se ho vracet, když utíkal k jiným tématům. Ujasnit si, které z témat je opravdu tím, které chce řešit a na čem se bude pracovat.

Hesla: kazuistika ; mnohomluvný klient ; pátrání po zdrojích ; sebereflexe ; soukromá praxe ; stres

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Thesis / kazuistiky

Závěrečná práce / Vašáková, Alice

Kratochvilka: 2014. 9 s.

Dojednáváme si náplň poslední konzultace‐paní Iveta si přeje zrekapitulovat, co vše si v terapii objevila‐stále má pocit, že na ničem vlastně vědomě nepracuje, nemusí o tom přemýšlet, věci „se mění“. Proto by ráda pojmenovala své objevy v terapii, aby pro ni byly dostupnější, kdyby je potřebovala v budoucnu využít.

Hesla: kazuistika ; medikace ; poradenství pro děti ; psychosomatika ; pátrání po zdrojích ; sebedůvěra ; sebereflexe ; silná pětka ; stres ; výjimky ; zkušený klient

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports


Thesis / kazuistiky

Martina / Dufková, Věra

12 s.

Martina přišla s přáním, aby se to příští rok neopakovalo, aby byla spokojená. Během spolupráce dospěla k názoru, že nejde o to, zda se nemoc objeví či ne. Potřebuje, ale vědět, co s tím a jak to zvládnout. Cíl spolupráce jsme stanovily v poslouchání sama sebe, s vnímáním toho, kdy je smutná. Jen si to připustit a nebát se toho.

Hesla: doptávání ; externalizace ; kazuistika ; krizová poradna ; medikace ; psychosomatika ; pátrání po zdrojích ; připojení

V kolekcích: Theses > Thesis, Case reports